KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR
  • ANASAYFA
  • KATEGORİLER
  • HAKKIMIZDA
  • KÜNYE
  • GİZLİLİK
  • ANASAYFAM YAP
  • REKLAM
  • SİTE İÇİ ARAMA
İNGİLİZCE'YE GİRİŞ
ZAMANLAR/TENSES
IRREGULAR VERBS/FİİLLER
MODALS
ACTIVE(ETKEN) VE PASSIVE(EDİLGEN) CÜMLELER
İNGİLİZCE'DE YAN CÜMLECİKLER
DİĞER İNGİLİZCE GRAMMERLER
İNGİLİZCE VİDEO DERSLER
İNGİLİZCE TEST DENEME SORULARI
GEÇMİŞ KPDS SORULARI VE CEVAPLARI


MODALS

Should/Shouldn't

Should : -meli ,-malı ,...iyi olur anlamında tavsiye için kullanılır. ( advice ,criticism )

"Must" ve "have to" ya göre daha zayıf bir mecburiyet anlamı taşır.

Örnek ( example ) :

You shouldn’t tell lies to her.(Ona yalan söylemeyecektiniz./Ona yalan söylememelisiniz.)

You should try to make more of an effort.(Daha fazla çaba sarfetmelisiniz.)

Can&Could

Can :
- ebilir ,-abilir anlamına gelir

1- Yeteneklilik gösterir ( ability )

She can speak engilish.   (O ingilizce kouşabilir.)

2- İzin gösterir ( permission )

Örnek ( example ) :

You can have a party. (Partiye gidebilirsin.)

You can do this.(Bunu yapabilirsin.)

Could :

1-Present olarak izin istemek , olasılık ve nazik bir istek için kullanılır.

Örnek ( example ) :

It could snow tonight. (Bu gece kar yağabilir. ( olasılık))

2- Can in past şekli olarak kullanılır ( ability ).

Örnek ( example ) :

We couldn't go out last night. (Dün gece dışarıya gidemedik.)

Could l do?( Yapabilir miydim? )

Örnek ( example ) :

Could I borrow your pen ? (Kaleminizi ödünç alabilir miyim ? ( izin anlamında ))

He could speak English very well.(O, çok iyi İngilizce konuşabilirdi. )

  Be Able To

Be able to :
-ebilir , -abilir olmak

Can in yerine kullanılabilir.

Örnek ( example ) :

I was able to swim across to river. (Nehrin karşı tarafına yüzebildim. ( ability ))

You are able to run now,beacuse you are better now.(Şimdi koşabilirsin ,çünkü daha iyisin.)

Will

Will :
nazik bir teklif , bir rica için kullanılır. ( requests )


Örnek ( example ) :

Will you close the window please ? (Pencereyi kapatabilir misiniz lütfen ?)

I will go to there tomorrow.(Yarın oraya gideceğim.)

Would / Wouldn't

Would :

Nazik bir rica da bulnmak ve de will in past hali olarak da kullanılır.

Örnek ( example ) :

Would you mind helping me ? (Bana yardım edebilir misiniz ?)

I would go.( Ben gidecektim.)

Must

-meli , -malı ,...lazım vbz.

1-Cümleye zorunluluk anlamı katılır.

Örnek ( example ) :

You must wait your mother.(Anneni beklemelisin.)

You musn't neglect your work (Ödevini ihmal etmemelisin.)

May & Might

may:-ebilir ,-abilir anlamı katar cümleye.

Present halinde bir olasılık anlamı katar cümleye.

Örnek ( example ) :

Might l use your phone?(Telefonunuzu kullanabilir miyim?)

She may be learning. (O,belki öğrenebilir. )

Might:-ebilir ,-abilir anlamı katar cümleye.

I might buy a new dress next week.(Önümüzdeki hafta yeni bir elbise satın alabilirim.)

You might tell her the truth.(Ona doğruyu söyleyebilirdiniz.)

Have to & Has to

Have to :
-ya mecbur olmak , ....zorunda olmak ( necessity , obligation )

Has to :
aynı anlamda 3. tekil şahıslarda kullanılır

Örnek ( example ) :

I have to get more exercise for pass my exam. (Sınavımı geçmek için, daha fazla alıştırma yapmaya mecburum. ( present ))

I have to go. (Gitmek zorundayım.)

He had to leave early yesterday. (Dün erken ayrılmak zorunda kaldı.( past ))

Ought To

"should " ile aynı anlamdadır.Sorularda tercih edilir.

You ought to be more polite to her.(Ona karşı daha resmi olmalısın.)

Shall

Gelecek zaman eki yani -ecek,-acak yerine kullanılır.

Örnek ( example ) :

Shall we dance ? (Dans edecek miyiz ? )

 

We shall go to the school afternoon.(Öğleden sonra okula gideceğiz.) 


SİTE İÇİ ARAMA


ÜCRETSİZ KPSS VİDEO DERSLER, TESTLER BURADA TIKLAYINIZ

_____________________________________________________________________


İNGİLİZCE'YE GİRİŞ
ingiliz Alfabesi
ingilizce Gün Hafta Ay isimleri+Renkler
ingilizce Pronouns(Zamirler)
ingilizce To be Fiili
ingilizce To be örnek
ingilizce Selamlaşma-Vedalaşma
ingilizce Was were
ingilizce Adjectives(Sıfatlar)
ingilizce Plurals(çoullar)
ingilizce Prepositions
ingilizce Sayılar
ingilizce There is There are Kalıbı
ingilizce Saat-Zaman
ingilizce Sevdiimiz eyleri fade Etme
ingilizce "Would like" Kalb
ZAMANLAR/TENSES
ingilizce Geniş Zaman
ingilizce şimdiki Zaman
ingilizce Geçmiş Zaman
ingilizce Gelecek Zaman
ingilizce Gelecek Zamanın Hikayesi
ingilizce Present Perfect
ingilizce Past Perfect
ingilizce Be going to kullanarak future tense
ingilizce Future Continious Tense
ingilizce Future Perfect Continious Tense
ingilizce Future Perfect Tense
ingilizce Geçmişte Devam Eden Zaman
ingilizce Past Perfect Continious Tense
ingilizce Present Perfect Continious Tense
IRREGULAR VERBS/FİİLLER
ingilizce irregular Verbs/Fiiller
MODALS
ingilizce Modals
ACTIVE(ETKEN) VE PASSIVE(EDİLGEN) CÜMLELER
ingilizce Etken ve Edilgen Cmleler
Etken ve Edilgen Cmle rnekleri
İNGİLİZCE'DE YAN CÜMLECİKLER
ingilizce Wish Clause
ingilizce Noun Clauses
ingilizce Adjective Clauses
ingilizce Adverb Clauses
DİĞER İNGİLİZCE GRAMMERLERİ
Condational Sentences
ingilizce Have got ve Has got
ingilizce Infinity and Gerunds
ingilizce Imperatives(Emir Cümleleri)
ingilizce Zarflar
ingilizce Bazı önemli Noktalar1
ingilizce Bazı önemli Noktalar2
ingilizce Bazı önemli Noktalar3
Countable(Sayılabilen)-Uncountable(Sayılamayan)
ingilizce Tag Questions
ingilizce Comparisons1(karşılaştırmalar)
ingilizce Comparisons2(karşılaştırmalar)
ingilizce Used To Kalıbı
ingilizce Reflexive Pronouns
ingilizce Soru Zamirleri
ngilizce too-also-so-either or-neither nor
ingilizce It Zamirinin Değişik Kullanımları
ingilizce Question Words+Infinitives
ingilizce Would Rather ve Prefer Kalıbları
İNGİLİZCE VİDEO DERSLER
KPDS ÜDS Hazırlık Sınav Stratejilerine Giriş
The Alphabet : Alfabe konu anlatımı video
ingilizce Noun Cases (to, in, from) : İsmin Halleri
Verbals (to/ing) Fiilimsiler Konu Anlatımı video
Sıklık Zarfları Konu Anlatımı video
Temel Bağlaçlar ve Edatlar video
this, that, these, those İşaret Sıfatlar video
Simple Present Tense (do,does) video
Günlük Konuşma (Tanışma ve Selamlaşma) video
Zaman Zarfları Konu Anlatımı video
Fiyat Sorma ve Cevaplama video
Saati sorma ve söyleme video
There is There are Uygulaması video
There is & There are Bulunmak Cümlesi video
Edatlar (yer zarfları) Konu Anlatımı video
Geniş Zaman Durum Cümlesi video
Akrabalık Terimleri Konu Anlatımı video
Singular and Plural Tekil ve Çoğul video
The Colours Renkler Konu Anlatımı video
Ordinal Numbers Sıra Sayıları video
Numbers Sayılar Konu Anlatımı video
Pronouns Zamirler Konu Anlatımı video
Cümle Çeşitleri konu anlatımı video
Kelime Çeşitleri Konu Anlatımı Video
Past Perfect Tense
İNGİLİZCE TEST DENEME SORULARI
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-1
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-2
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-3
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-4
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-5
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-6
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-7
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-8
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-9
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-10
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-11
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-12
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-13
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-14
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-15
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-16
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-17
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-18
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-19
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-20
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-21
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-22
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-23
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-24
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-25
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-26
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-27
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-28
Cümle Tamamlama ile İlgili Test Soruları-29
Dilbilgisi,Gramer İle İlgili Deneme Sınavı-1
Dilbilgisi,Gramer İle İlgili Deneme Sınavı-2
Dilbilgisi,Gramer İle İlgili Deneme Sınavı-3
Dilbilgisi,Gramer İle İlgili Deneme Sınavı-4
Dilbilgisi,Gramer İle İlgili Deneme Sınavı-5
İngilizce Paragraf Tamamlama Deneme Sınavı-1
İngilizce Paragraf Tamamlama Deneme Sınavı-2
İngilizce Paragraf Tamamlama Deneme Sınavı-3
İngilizce Paragraf Tamamlama Deneme Sınavı-4
İngilizce Paragraf Tamamlama Deneme Sınavı-5
İngilizce Paragraf Tamamlama Deneme Sınavı-6
İngilizce Paragraf Tamamlama Deneme Sınavı-7
İngilizce Paragraf Tamamlama Deneme Sınavı-8
İngilizce Paragraf Tamamlama Deneme Sınavı-9
İngilizce Paragraf Tamamlama Deneme Sınavı-10
İngilizce Paragraf Tamamlama Deneme Sınavı-11
İngilizce Paragraf Tamamlama Deneme Sınavı-12
İngilizce Paragraf Tamamlama Deneme Sınavı-13
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-1
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-2
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-3
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-4
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-5
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-6
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-7
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-8
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-9
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-10
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-11
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-12
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-13
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-14
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-15
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-16
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-17
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-18
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-19
İngilizce Deneme Sınavı Practice Exam-20
GEÇMİŞ KPDS SORULARI VE CEVAPLARI
2010 KPDS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2010 KPDS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2011 KPDS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2011 KPDS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2012 KPDS İlkbahar Dönemi Soru ve Cevapları
2012 KPDS Sonbahar Dönemi Soru ve Cevapları