KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR
  • ANASAYFA
  • KATEGORİLER
  • HAKKIMIZDA
  • KÜNYE
  • GİZLİLİK
  • ANASAYFAM YAP
  • REKLAM
  • SİTE İÇİ ARAMA
KPSS COĞRAFYA VİDEO DERSLER
KPSS COĞRAFYA DERS NOTLARI
KPSS COĞRAFYA DENEME TEST SORULARIATMOSFER VE SICAKLIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

 

1. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark yükselti ile doğru orantılıdır.

Buna göre, aşağıda verilen kentlerden hangisinde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark daha azdır?

A) İzmir

B) Uşak

C) Konya

D) Malatya

E) Erzurum

 

2.

Yukarıda bir bölgenin Temmuz ayı indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir.

Buna göre, haritadaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Haritadaki en yüksek sıcaklık ile en düşük sıcaklık arasındaki fark 3°C den fazladır.

B) Güneye doğru gidildikçe sıcaklıklar artmaktadır.

C) Z noktasının sıcaklığı 17°-18°C arasındadır.

D) Y noktasının yüksekliği X noktasından fazladır.

E) En yüksek sıcaklık 22° C den azdır.

 

3.

Yukarıdaki tabloda gerçek ve indirgenmiş sıcaklık değerleri verilen merkezlerden hangilerinin yükseltisi aynıdır?

A) I, II

B) II, IV

C) I, III

D) II, III

E) I, IV

 


4.
1800 m yüksekliğindeki bir yerde hava sıcaklığı 10° C olarak ölçülmüştür.

Aynı anda diğer şartlar eşitse deniz seviyesinde hava sıcaklığı kaç °C dir?

A)-3

B) 0

C) 1

D) 9

E) 19

 

5. Dünya yıllık izoterm haritaları incelendiğinde Kuzey Yarımküre'nin Güney Yarımküre'ye göre daha sıcak olduğu görülür.

I. Sıcak okyanus akıntılarının varlığı

II. Karaların daha fazla yer kaplaması

III. Bitki örtüsünün gürlüğü

IV. Denizel etkilerin içerilere kadar sokulabilmesi

V. Güneş ışınlarının düşme açısı

Yukarıdakilerden hangileri bu durumun nedenidir?

A) I, V

B) II, IV

C) Yalnız V

D) III, V

E) Yalnız II

 

6. Aşağıda Güney Yarımküre'yi Kuzey Yarımküre'den ayıran bazı özellikler verilmiştir:

I. 45° enlemine kadar Kuzey Yarımküre, 45° enleminden sonra ise Güney Yarımküre daha sıcaktır.

II. Kuzey Yarımküre'ye göre Güney Yarımküre'de izotermler paralellere daha fazla uygunluk gösterir.

Yukarıda verilenler Güney Yarımküre'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur?

A) Okyanus akıntılarının etkili olması

B) Denizlerin oranının Kuzey Yarımküre'ye göre daha fazla olması

C) Okyanus akıntılarının sola doğru sapması

D) Güneş ışınlarının yıl içinde atmosferde aldığı yolun daha kısa olması

E) Soğuk çöllerin daha az olması

 

7. Denizellik etkileri azalıp, karasallık etkileri arttıkça, nem oranı azalır, ısınma ve soğuma artar.

Tabloda beş merkezin gece-gündüz sıcaklıkları gösterilmiştir.

Bu merkezlerden hangisinde denizellik etkileri daha belirgindir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

8.

Yukarıda Dünya profili üzerinde gösterilen taralı alanlardan hangisinin bakı yönü yıl boyunca kuzey yamaçtır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

9. Bir kıtada aynı enlem üzerindeki doğu ve batı kıyıları arasında 10°C lik sıcaklık farkı ölçülmüştür.

Bu farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükselti

B) Okyanus akıntıları

C) Denizellik

D) Karasallık

E) Ekvator'a uzaklık

 

10. Kuzey Yarımküre'de kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Güney Yarımküre'de ise durum tam tersidir.

Buna göre, aşağıda verilen alanlarda esen rüzgarlardan hangisi ulaştığı yerde sıcaklığı düşürür?

 

11. Atmosferdeki nem oranı arttıkça sıcaklık farkı azalır.

Buna göre, haritada işaretlenmiş noktaların hangilerinde sıcaklık farkı daha fazladır?

A) I, II

B) II, III

C) III, IV

D) II, IV

E) IV, V

 

12.

Yukarıdaki haritada gösterilen adadaki noktalardan hangisine kış mevsiminde denizden esen rüzgarların sıcaklığı arttırması beklenir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

13. Yükseldikçe atmosferin içindeki nem miktarı azalır. Nemin az olduğu yerlerde hava çabuk ısınır ve soğur.

Buna göre, yukarıdaki şekilde gösterilen tepelerden hangisinde gün içindeki ısınma ve soğuma daha hızlıdır?

A) S

B) L

C) M

D) N

E) K

 

14. Aşağıdaki açıklamalardan hangisinin her koşulda ve her ortamda doğru bir açıklama olduğu savunulamaz?

A) Nem sıcaklığı tutar.

B) Nemliliğin fazla olduğu yerde sıcaklık farkı azdır.

C) Nemin olmadığı yerde hava çabuk ısınıp çabuk soğur.

D) Nemin fazla olduğu yerde bitki örtüsü gürdür.

E) Nemin fazla olduğu yerler insan yaşamına uygundur.

 

15. Akdeniz Bölgesi'nde dağların güney yamaçlarındaki sebzeler kuzey yamaçlarından daha önce olgunlaşır.

Bu durumun yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Bakı

B) Eksen eğikliği

C) Eğim

D) Eksen hareketi

E) Yükselti

 

16. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin etkilerinden biri değildir?

A) Meteorolojik olayların görülmesi

B) Doğrudan ışık almayan yerlerin aydınlanabilmesi

C) Göktaşlarının parçalanması

D) Tektonik depremlerin meydana gelmesi

E) Güneşten gelen zararlı ışınların tutulması

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A         2. D        3. C        4. E        5. E

 

6. B        7. A        8. C        9. B        10. D        11. D        12. C

 

13. E        14. E        15. A        16. D


SİTE İÇİ ARAMA


_____________________________________________________________________


KPSS COĞRAFYA VİDEO DERSLER
Özel Konum Konu Anlatımı
Boylam Konu Anlatımı
Enlem Konu Anlatımı
Enlem ve Paralel
Türkiye'de Göller
Coğrafya Coğrafi Konum 1
Coğrafya Coğrafi Konum 2
Coğrafya Coğrafi Konum 3
Coğrafya Coğrafi Konum 4
Türkiyenin yerşekilleri 1
Türkiyenin yerşekilleri 2
Türkiyenin yerşekilleri 3
Türkiyenin yerşekilleri 4
Türkiyenin yerşekilleri 5
Türkiyenin yerşekilleri 6
Türkiye'de Madencilik ve Sanayi
Türkiye'de Ulaşım, Turizm, Ticaret
Hayvancılık ve Ormancılık konu anlatımı
Türkiye Coğrafyası konu anlatımı
Coğrafya Dış Kuvvetler konu anlatımı
Coğrafya İç Kuvvetler konu anlatımı
Nüfus ve Yerleşme konu anlatımı
Türkiye'nin İklimi konu anlatımı
İklim Çeşitleri konu anlatımı
Nemlilik ve Yağış konu anlatımı
Basınç ve Rüzgarlar konu anlatımı
Atmosfer ve Sıcaklık konu anlatımı
Harita Bilgisi konu anlatımı
Dünyanın Hareketleri konu anlatımı
Dünyanın Şekli ve Coğrafi Konum
Grafik Bilgisi
Yerşekilleri ve İklimin Etkisi
Türkiye'de Tarımsal Faaliyetler
Türkiyede Göller
Türkiye'nin Yer Şekilleri
Türkiye'de Yerleşme
Türkiye'de İklim Elemanları
Marmara Bölgesi Konu Anlatımı
İç Anadolu Bölgesi Konu Anlatımı
Doğu Anadolu Bölgesi Konu Anlatımı
Güney Doğu Anadolu Bölgesi Konu Anlatımı
Ege Bölgesi Konu Anlatımı
Akdeniz Bölgesi Konu Anlatımı-1
Akdeniz Bölgesi Konu Anlatımı-2
Akdeniz Bölgesi Konu Anlatımı-3
Karadeniz Bölgesi Konu Anlatımı
KPSS COĞRAFYA DERS NOTLARI
Paralel ve Meridyenlerin Özellikleri
Türkiye'nin Genel Coğrafi Konumu ve Özellikleri
Türkiye'nin Fiziki Coğrafyası
Türkiye Jeomorfolojisi
Türkiye'de Akarsuların Oluşturduğu Şekiller
Türkiye'nin Karstik Şekilleri
Türkiye'de Buzulların Oluşturduğu Yer Şekilleri
Türkiye'de Rüzgarların Oluşturduğu Şekiller
Türkiye'de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekiller
Türkiye'nin Hidrografyası
Türkiye'nin Akarsuları
Türkiye'de Göller ve Oluşumları
Türkiye'nin İklimi
Türkiye'nin İklimini Etkileyen Faktörler
Türkiye'nin İklim Elemanları
Türkiye'de Basınç ve Rüzgarlar
Türkiye'de Nemlilik ve Yağış
Türkiye'de Hava Tahminleri ve Belirtilmesi
Türkiye'de İklim Çeşitleri
Türkiye'nin Bitki Örtüsü
Coğrafya Ormanlar
Toprak Tipleri
Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
Türkiye'nin Nüfusu
Türkiye'de Yerleşme
Türkiye'de Tarım
Türkiye'de Ormancılık
Türkiye'nin Madenleri
Türkiye'nin Enerji Kaynakları
Türkiye'de Sanayi
Türkiye'de Ulaşım
Türkiye'de Turizm
Türkiye'de Hayvancılık
Türkiye'nin Ticareti
Türkiye'nin Çevre Sorunları
Bozkır Bitki Örtüsü
Maki Bitki Örtüsü
Toprakların Oluşumu
Yüksek Dağ Çayırları
Türkiye'nin Toprakları
Sıcak ve Soğuk Su Akıntıları
Dünyadaki İklim Çeşitleri-Tipleri Özellikleri
Akdeniz Bölgesi’nin Genel Özellikleri
Akdeniz Bölgesi’nin Bölümleri Ve Özellikleri
Akdeniz Bölgesi’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü
Akdeniz Bölgesi’nin Nüfusu Ve Yerleşme
Akdeniz Bölgesi’nin Yeraltı Zenginlikleri
Akdeniz Bölgesi’nin Yeryüzü Şekilleri
Akdeniz Bölgesi’nde Bulunan Akarsular Ve Göller
Akdeniz Bölgesi’nde Endüstri
Akdeniz Bölgesi’nde Tarım Ve Hayvancılık
Akdeniz Bölgesi’nde Turizm
Akdeniz Bölgesi’nin Enleri
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Coğrafi Konumu
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Bölümleri
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Nüfusu Ve Yerleşme
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yeraltı Zenginlikleri
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yeryüzü Şekilleri
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Hayvancılık
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Endüstri
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Tarım
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Turizm
Ege Bölgesi’nin Coğrafi Konumu
Ege Bölgesi’nin Bölümleri Ve Özellikleri
Ege Bölgesi’nin Ekonomik Yapısı
Ege Bölgesi’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü
Ege Bölgesi’nin Nüfusu Ve Yerleşme
Ege Bölgesi’nin Yeryüzü Şekilleri
Ege Bölgesi’nde Bulunan Akarsular Ve Göller
Ege Bölgesi’nde Hayvancılık
Ege Bölgesi’nde Sanayi
Ege Bölgesi’nde Turizm, Turistik Yapısı
Ege Bölgesi’nden Çıkarılan Madenler
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Genel Özellikleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Bölümleri Ve Özellikleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Nüfusu Ve Yerleşme
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Yeraltı Zenginlikleri Ve Endüstri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Yüzey Şekilleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Bulunan Akarsular Ve Göller
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Bulunan İller
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Tarım Ve Hayvancılık
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Turizm
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ve GAP Projesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Enleri
İç Anadolu Bölgesi’nin Genel Özellikleri
İç Anadolu Bölgesi’nin Bölümleri Ve Özellikleri
İç Anadolu Bölgesi’nde Bulunan İller
İç Anadolu Bölgesi’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü
İç Anadolu Bölgesi’nde Tarım Ve Hayvancılık
İç Anadolu Bölgesi’nde Bulunan Akarsular Ve Göller
İç Anadolu Bölgesi’nin Yeraltı Zenginlikleri
İç Anadolu Bölgesi’nde Sanayi
İç Anadolu Bölgesi’nin Nüfusu Ve Yerleşme
Karadeniz Bölgesi’nin Coğrafi Konumu
Karadeniz Bölgesi’nin Bölümleri Ve Özellikleri
Karadeniz Bölgesi’nin Dağlarının Kıyıya Paralel Uzanmasının Sonuçları
Karadeniz Bölgesi’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü
Karadeniz Bölgesi’nin Nüfusu Ve Yerleşme
Karadeniz Bölgesi’nin Ormanları
Karadeniz Bölgesi’nin Toprak Yapısı, Özellikleri
Karadeniz Bölgesi’nin Turistik Yerleri
Karadeniz Bölgesi’nin Yeraltı Zenginlikleri
Karadeniz Bölgesi’nin Yeryüzü Şekilleri
Karadeniz Bölgesi’nde Bulunan Akarsular Ve Göller
Karadeniz Bölgesi’nde Hayvancılık
Karadeniz Bölgesi’nde Sanayi
Karadeniz Bölgesi’nde Tarım
Marmara Bölgesi’nin Coğrafi Konumu
Marmara Bölgesi’nin Bölümleri Ve Özellikleri
Marmara Bölgesi’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü
Marmara Bölgesi’nin Nüfusu Ve Yerleşme
Marmara Bölgesi’nin Toprak Yapısı
Marmara Bölgesi’nin Turistik Yerleri
Marmara Bölgesi’nin Yeraltı Kaynakları
Marmara Bölgesi’nin Yeryüzü Şekilleri
Marmara Bölgesi’nde Bulunan Akarsular Ve Göller
Marmara Bölgesi’nde Hayvancılık
Marmara Bölgesi’nde Sanayi
Marmara Bölgesi’nde Tarım
Marmara Bölgesi’nde Bulunan Tarım Ürünleri
KPSS COĞRAFYA TEST SORULARI
Atmosfer ve sıcaklık ile ilgili test soruları
Atmosfer ve sıcaklık ile ilgili test soruları-1
Atmosfer ve sıcaklık ile ilgili test soruları-2
Atmosfer ve sıcaklık ile ilgili test soruları-3
Atmosfer ve sıcaklık ile ilgili test soruları-4
Dünyanın Şekli ve Hareketleri Test-3
Dünyanın Şekli ve Hareketleri Test-4
Dünyanın Şekli ve Hareketleri Test-5
Dünyanın Şekli ve Hareketleri Test-6
Dünyanın Şekli ve Hareketleri Test-7
Dünyanın Şekli ve Hareketleri Test-8
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-1
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-2
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-3
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-4
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-5
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-6
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-7
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-8
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-9
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-10
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-11
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-12
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-13
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-14
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-15
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-16
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-17
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-18
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-19
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-20
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-21
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-22
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-23
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-24
Paralel,Enlem,Boylam,Meridyen Test-25
Basınç ve Rüzgarlar ile İlgili Test
Basınç ve Rüzgarlar ile İlgili Test -1
Basınç ve Rüzgarlar ile İlgili Test -2
Basınç ve Rüzgarlar ile İlgili Test -3
Basınç ve Rüzgarlar ile İlgili Test -4
Basınç ve Rüzgarlar ile İlgili Test -5
Bölgeler Coğrafyası Test Soruları
Bölgeler Coğrafyası Test Soruları-1
Bölgeler Coğrafyası Test Soruları-2
Bölgeler Coğrafyası Test Soruları-3
Bölgeler Coğrafyası Test Soruları-4
Bölgeler Coğrafyası Test Soruları-5
Bölgeler Coğrafyası Test Soruları-6
Bölgeler Coğrafyası Test Soruları-7
Bölgeler Coğrafyası Test Soruları-8
Bölgeler Coğrafyası Test Soruları-9
Bölgeler Coğrafyası Test Soruları-10
Bölgeler Coğrafyası Test Soruları-11
Bölgeler Coğrafyası Test Soruları-12
Bölgeler Coğrafyası Test Soruları-13
Bölgeler Coğrafyası Test Soruları-14
Bölgeler Coğrafyası Test Soruları-15
Bölgeler Coğrafyası Test Soruları-16
Bölgeler Coğrafyası Test Soruları-17
Coğrafya Çıkmış Sorular ve Çözümleri
2012 KPSS Coğrafya Önlisans Soruları ve Çözümleri
Coğrafya Grafik Yorumlama ile İlgili Test Soruları-1
Coğrafya Grafik Yorumlama ile İlgili Test Soruları-2
Coğrafya Grafik Yorumlama ile İlgili Test Soruları-3
Grafik Yorumlama ile İlgili Test Soruları-4
Grafik Yorumlama ile İlgili Test Soruları-5
Grafik Yorumlama ile İlgili Test Soruları-6
Grafik Yorumlama ile İlgili Test Soruları-7
Grafik Yorumlama ile İlgili Test Soruları-8
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-1
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-2
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-3
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-4
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-5
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-6
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-7
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-8
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-9
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-10
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-11
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-12
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-13
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-14
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-15
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-16
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-17
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-18
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-19
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-20
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-21
Harita Bilgisi Ölçekler Test Soruları-22
Coğrafya İç Dış Kuvvetler Test Soruları-1
Coğrafya İç Dış Kuvvetler Test Soruları-2
Coğrafya İç Dış Kuvvetler Test Soruları-3
Coğrafya İç Dış Kuvvetler Test Soruları-4
Coğrafya İç Dış Kuvvetler Test Soruları-5
Coğrafya İç Dış Kuvvetler Test Soruları-6
Coğrafya İç Dış Kuvvetler Test Soruları-7
Coğrafya İç Dış Kuvvetler Test Soruları-8
Coğrafya İç Dış Kuvvetler Test Soruları-9
Coğrafya İç Dış Kuvvetler Test Soruları-10
Coğrafya İç Dış Kuvvetler Test Soruları-11
Coğrafya İç Dış Kuvvetler Test Soruları-12
Coğrafya İç Dış Kuvvetler Test Soruları-13
Coğrafya İç Dış Kuvvetler Test Soruları-14
Coğrafya İç Dış Kuvvetler Test Soruları-15
Coğrafya İç Dış Kuvvetler Test Soruları-16
Coğrafya İç Dış Kuvvetler Test Soruları-17
Coğrafya İç Dış Kuvvetler Test Soruları-18
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-1
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-2
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-3
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-4
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-5
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-6
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-7
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-8
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-9
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-10
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-11
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-12
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-13
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-14
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-15
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-16
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-17
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-18
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-19
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-20
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-21
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-22
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-23
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-24
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-25
İklim Tipleri Özellikleri Çeşitleri Test Soruları-26
Nem ve Yağış ile ilgili Test Soruları-1
Nem ve Yağış ile ilgili Test Soruları-2
Nem ve Yağış ile ilgili Test Soruları-3
Nem ve Yağış ile ilgili Test Soruları-4
Nem ve Yağış ile ilgili Test Soruları-5
Nem ve Yağış ile ilgili Test Soruları-6
Nüfus ve Yerleşme ile İlgili Test Soruları-1
Nüfus ve Yerleşme ile İlgili Test Soruları-2
Nüfus ve Yerleşme ile İlgili Test Soruları-3
Nüfus ve Yerleşme ile İlgili Test Soruları-4
Nüfus ve Yerleşme ile İlgili Test Soruları-5
Nüfus ve Yerleşme ile İlgili Test Soruları-6
Nüfus ve Yerleşme ile İlgili Test Soruları-7
Nüfus ve Yerleşme ile İlgili Test Soruları-8
Nüfus ve Yerleşme ile İlgili Test Soruları-9
Nüfus ve Yerleşme ile İlgili Test Soruları-10
Nüfus ve Yerleşme ile İlgili Test Soruları-11
Nüfus ve Yerleşme ile İlgili Test Soruları-12
Nüfus ve Yerleşme ile İlgili Test Soruları-13
Türkiye'de Endüstri Madencilik Test Soruları-1
Türkiye'de Endüstri Madencilik Test Soruları-2
Türkiye'de Endüstri Madencilik Test Soruları-3
Türkiye'de Endüstri Madencilik Test Soruları-4
Türkiye de Hayvancılık Ormancılık ile İlgili Test Soruları-1
Türkiye de Hayvancılık Ormancılık ile İlgili Test Soruları-2
Türkiye de Hayvancılık Ormancılık Test Soruları-3
Türkiye de Hayvancılık Ormancılık Test Soruları-4
Türkiye de Hayvancılık Ormancılık Test Soruları-5
Türkiye'de Ulaşım Turizm TicaretTest Soruları-1
Türkiye'de Ulaşım Turizm TicaretTest Soruları-2
Türkiye'de Ulaşım Turizm TicaretTest Soruları-3
Türkiye'nin Beşeri Coğrafyası Test Soruları-1
Türkiye'nin İklimi Test Soruları-1
Türkiye'nin İklimi Test Soruları-2
Türkiye'nin İklimi Test Soruları-3
Türkiye'nin İklimi Test Soruları-4
Türkiye'nin İklimi Test Soruları-5
Türkiye de Tarımcılık ile İlgili Test Soruları-1
Türkiye de Tarımcılık ile İlgili Test Soruları-2
Türkiye de Tarımcılık ile İlgili Test Soruları-3
Türkiye de Tarımcılık ile İlgili Test Soruları-4
Türkiye de Tarımcılık ile İlgili Test Soruları-5
Türkiye de Tarımcılık ile İlgili Test Soruları-6
Türkiye de Tarımcılık ile İlgili Test Soruları-7
Türkiye de Tarımcılık ile İlgili Test Soruları-8
Türkiye de Tarımcılık ile İlgili Test Soruları-9
Türkiye de Tarımcılık ile İlgili Test Soruları-10
Türkiye de Tarımcılık ile İlgili Test Soruları-11
Türkiye de Tarımcılık ile İlgili Test Soruları-12
Türkiye de Tarımcılık ile İlgili Test Soruları-13
Türkiye'nin Kıyıları Dağılışları Test Soruları-1
Türkiye'nin Kıyıları Dağılışları Test Soruları-2
Türkiye'nin Kıyıları Dağılışları Test Soruları-3
Türkiye'nin Kıyıları Dağılışları Test Soruları-4
Türkiye'nin Kıyıları Dağılışları Test Soruları-5
Türkiye'nin Kıyıları Dağılışları Test Soruları-6
Türkiye'nin Kıyıları Dağılışları Test Soruları-7
Türkiye'nin Kıyıları Dağılışları Test Soruları-8
Türkiye'nin Kıyıları Dağılışları Test Soruları-9
Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri Test Soruları-1
Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri Test Soruları-2
Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri Test Soruları-3
Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri Test Soruları-4
Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri Test Soruları-5
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-1
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-2
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-3
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-4
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-5
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-6
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-7
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-8
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-9
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-10
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-11
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-12
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-13
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-14
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-15
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-16
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-17
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-18
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-19
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-20
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-21
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-22
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-23
Ülkelerin özellikleri ile ilgili test soruları-24
KPSS Coğrafya Deneme Test Soruları-1
KPSS Coğrafya Deneme Test Soruları-2