Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi, 10 Fakültesi, 3 Yüksekokulu, 7 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitüsü, 27 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ülkemizin gelişmiş üniversiteleri arasında yer almaktadır. Öğretime ve araştırmaya verdiği önemle, kütüphaneleri ve laboratuvarlarıyla ülkemize nitelikli bireyler kazandırmayı amaç edinmiş olan Çukurova Üniversitesi, Adana şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta Seyhan Baraj Gölü kıyısında yeşillikler içerisindeki kampusünde eğitim-öğretim yapmaktadır. Çukurova Üniversitesi’nde 1903 öğretim elemanı, 23000’in üzerinde lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisinin eğitim ve öğretiminde görev yapmaktadır.
Öğrencilerin, öğretim elemanlarının, araştırmacıların gereksinim duydukları ulusal ve uluslararası yayınları barındıran Merkezi Kütüphane’de CD-ROM veri tabanı ve Internet bağlantısı ile tarama yapılabilmektedir.Çukurova Üniversitesi, zengin bir bilgisayar donanımına sahiptir. Hemen her Fakülte ve Yüksekokulda öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar odaları mevcuttur. Fakülte ve Yüksekokullarda bilgisayar destekli öğretim ve araştırma yapılmaktadır.
Çukurova Üniversitesi öğrencileri AIESEC ve benzeri kurumlar aracılığıyla yurt dışında staj yapabilmektedir.
Kapalı Spor Kompleksi, kapalı yüzme havuzu, kayıkhanesi ve çeşitli spor sahaları ile öğrencisine her türlü sporu yapma olanağı sağlayan Çukurova Üniversitesi, öğrencilerinin beden ve ruh sağlığına büyük önem vermektedir.
Çukurova Üniversitesi’nde kurulmuş olan 29 kolda, öğrenciler boş zamanlarını ilgilendikleri alanda en iyi şekilde değerlendirmektedirler. Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampusü’ne ulaşım özel toplu taşıma araçlarıyla yapılmaktadır.
Tarihçe
Çukurova Üniversitesi, 1969 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan "Adana Ziraat Fakültesi " ile 1972 yılında Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan "Çukurova Tıp Fakültesi"nin yeni bir üniversitenin çatısı altında biraraya getirilmesiyle 1973 yılında kurulmuştur. Daha sonra kurulan Temel Bilimler, İdari Bilimler ve Mühendislik Fakülteleri ile bu sayı beşe yükselmiştir. 1982 yılında ise, Temel Bilimler, Fen-Edebiyat Fakültesi’ne; İdari Bilimler, Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin Ekonomi ve İşletme Fakülte’leriyle birleşerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne; Mühendislik Fakültesi ise yine Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin Mühendislik Fakültesi ile birleşerek Mühendislik - Mimarlık Fakültesi’ne dönüşmüştür. Adana, İçel ve Hatay’daki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yabancı Diller Yüksekokullarının tümü Üniversite çatısı altında toplanarak, Eğitim Fakültesini oluşturmuştur.
1992 yılına gelindiğinde, 6 fakülte, 11 yüksekokul, 3 enstitü, 1 devlet konservatuvarı, 22 araştırma ve uygulama merkezinden oluşan Çukurova Üniversitesi; 3 yeni üniversitenin nüvesinin oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. Modern bina, laboratuvar ve eğitim araçlarıyla 2 yüksekokul Mersin Üniversitesi’ne, 3 yüksekokul Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne devredilmiştir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne ise Kahramanmaraş’taki Araştırma ve Uygulama Merkezi, yeni Üniversitenin Rektörlük binası ve iki fakülte binası olarak devredilmiştir.
1992 yılındaki bu küçülmeye karşılık, kuruluşunun 20.yılını kutladığımız 1993 yılında Üniversitenin daha da güçlendiğini görüyoruz. Su Ürünleri, İlahiyat, Diş Hekimliği ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin kurulmasıyla fakülte sayısı 10’a yükselmiş, Adana Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Kozan Meslek Yüksekokulları açılmıştır. 1994 yılı içerisinde, Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 1995 yılı içerisinde de Karaisalı Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na, Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da 1996 yılında Adana Sağlık Yüksekokulu’na dönüştürülmüştür. Lisansüstü eğitim öğretim yaptıran 3 Enstitü, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve 1997 yılnda kurulan Kadirli Meslek Yüksekokulu ile birlikte akademik kurum sayımız böylece 21’e ulaşmıştır.
Yerleşim Yeri
Çukurova Üniversitesi ana yerleşkesi 22000 dekar arazi üzerine kurulu olan Balcalı Kampüsü olup Adana şehrinin hemen kuzeyinde ve şehir merkezinden 10 km uzaklıkta bulunan her yönüyle seçkin bir kampüstür. Seyhan Baraj Gölü’nün doğu ve kuzey yakasında yer alan Balcalı Kampüsü doğal güzellikleri ile eşsiz bir kampüs alanıdır. Kampüs adını, Üniversitenin kurulmasından önce kampüs alanında bulunan Balcalı köyünden almaktadır. Kampüste yönetim ve eğitim-öğretim birimleri yanında, değişik bilim dallarında çeşitli araştırmalara olanak sağlayan laboratuvarlar, hastane kompleksi, merkezi kütüphane, öğrenci ve personele öğle yemeği veren bir merkezi kafeterya, spor tesisleri, lojmanlar, sosyal tesisler ve 3500 öğrenciyi barındıran Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlar yer almaktadır. Şehirden Kampüs’e, Üniversitemize kuruluşundan itibaren büyük hizmetleri geçmiş olan emekli rektörümüz Sn. Prof.Dr.Mithat Özsan’ın adıyla anılan Mithat Özsan Bulvarı üzerinden ulaşılır. Düzenli olarak çalışan çok sayıda ulaşım aracı, öğrenci ve personelin şehir ile kampüs arasındaki ulaşımını sağlamaktadır. Kampüs’e ulaşmak için Adana şehir merkezinde bulunan ana bulvar veya caddelerde Balcalı hattına çalışan özel otobüs veya dolmuşlara binmeniz yeterlidir. Şehir merkezinden kampüse ortalama ulaşım süresi yaklaşık 20-30 dakika almaktadır.
Eğitim-Öğretim
Programlar
Çukurova Üniversitesi’nin hemen hemen tüm programlarında eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Sadece Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin Elektrik-Elektronik ve Makina Mühendisliği programlarında öğretim dili İngilizce’dir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ikinci ögretim dışında kalan tüm programlarında öğrenciler zorunlu İngilizce hazırlık öğrenimi görürler. Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Matematik, Kimya ve Fizik bölümleri ile Mühendislik-Mimarlik Fakültesi’nin İnşaat, Jeoloji, Endüstri, Mimarlik ve Tekstil bölümlerinde ise Ingilizce hazırlık eğitimi öğrencilerin isteğine bağlı olarak yürütülmektedir. Eğitim Fakültesi’nin Almanca, Fransızca ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi verilmektedir. İlahiyat Fakültesi’nde 1 yıllık hazırlık eğitimi süresinde Arapça, Kur’an-ı Kerim ve İslam Dini Esasları okutulmaktadır. Çukurova Üniversitesi’nde 55 lisans , 25 önlisans programı yürütülmektedir. Üniversite bünyesinde Devlet Konservatuvarı ile lisans ve lisansüstü öğrencilere İngilizce hazırlık eğitimi veren Yabancı Diller Merkezi (YADİM) yer almaktadır.
İkinci Öğretim
Çukurova Üniversitesi Egitim Fakültesi’nin Sınıf Öğretmenliği bölümünde, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İşletme ve İktisat bölümlerinde, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin İnsaat, Makina, Jeoloji, Endüstri ve -Maden mühendisliği bölümlerinde, Su Ürünleri Fakültesi’nde, Osmaniye Meslek Yüksekokulu ve Ceyhan Meslek Yüksekokulu’nun ise tüm bölümlerinde ikinci öğretim programı bulunmaktadır.

Akademik Personel
Çukurova Üniversitesi’nin eğitim-öğretim kadrosunda 2002 yılı itibariyle 330 profesör, 141 doçent, 299 yardimci doçent, 152 ögretim görevlisi, 723 arastirma görevlisi, 76 uzman, 157 okutman, 1 çevirici, 24 yabancı öğretim elemanı olmak üzere toplam 1903 öğretim elemanı görev yapmaktadır.
_______________________________ENSTİTÜLER_________________________________
Fen Bilimleri Enstitüsü:
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2547 sayılı kanun çerçevesinde, Ziraat, Fen ve Mühendislik alanlarında lisansüstü eğitim ve Öğretim yaptırmak amacıyla, 1982-1983 akademik yılında Eğitim-Öğretime başlamış.Enstitümüzde şu an 4 Fakültenin (Fen Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık, Ziraat ve Su Ürünleri ) 25 Anabilim Dalında Eğitim-Öğretim devam etmektedir.
Enstitümüz bünyesinde yer alan 25 anabilim dalımızdan,14’ünde yabancı dil eğitimi zorunlu olup , 1999-2001 Öğretim yıllarında okutulmak üzere toplam 1530 adet lisansüstü ders programa alınmıştır. Derslerin haftalık toplam kredisi 4587 saattir.Bu dersler, anabilim dalımızda görevli 362 Öğretim üyesi tarafından okutulmaktadır.
Bilgisayar (Basic, Fortran, Pascal Programlama dilleri , Windows ve Excel programlarının kullanımı) dersleri kredisiz, İstatistik dersleri de kredili olarak verilmektedir.

Enstitümüzde, Öğrencilerimize hizmet veren ve değişik birimlerde çalışan 10 adet idari hizmetler sınıfında, 2 adet teknik hizmetler sınıfında ve 2 adet yardımcı hizmetler sınıfında olmak üzere toplam 14 personel görev yapmaktadır. Anabilim Dallarında Derece Programları ve Yabacı Dil Koşulları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İsminin yanında * bulunan anabilim dallarında Tezli Y.Lisans Programı öncesi İngilizce dilinde yapılacak sınavı başarmak veya bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Sınıfında eğitim görmek gerekmektedir.
Anabilim Dalları:
Arkeometri -Bahçe Bitkileri -Bitki Koruma -Biyoloji -Çevre Mühendisliği -Elektrik-Elektronik Mühendisliği -Endüstri Mühendisliği -Fizik -Gıda Mühendisliği -İnşaat Mühendisliği -İstatistik
Jeoloji Mühendisliği -Kimya -Maden Mühendisliği -Makine Mühendisliği -Mimarlık -Matematik
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi -Peyzaj Mimarlığı -Su Ürünleri -Tarla Bitkileri -Tarım Ekonomisi -Tekstil Mühendisliği -Tarım Makinaları -Toprak -Tarımsal Yapılar ve Sulama
Zootekni -Orta Öğretim Alan Öğretmeliği anabilim dalları ile eğitimini devam ettirmektedir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü:
Üniversitenin önemli görevlerinden bir tanesinin de araştırma sonuçlarının hızlı ve doğru bir şekilde duyurulması olduğu bir gerçektir. Günümüzün hızla değişen ekonomik, sosyal ve teknolojik koşulları içinde,’bilgi toplumu’ olmanın bir gereği de budur. Bu hızlı gelişmeye paralel olarak eğitim-öğretim programlarının çeşitlenmesi de kaçınılmaz olmaktadır. 1982-83 eğitim-öğretim yılında öğretime başlayan Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’de bu hızlı değişime ayak uydurmak çabasındadır. İşletme ve İktisat Anabilim Dalları ile başlayan lisansüstü eğitiminde; 1984-85’de Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 1985-86’da Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1986-87’de İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı ve Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 1992-93’de Maliye Anabilim Dalı ve Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı, 1993-94’de Ekonometri Anabilim Dalı, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, 1995-96’da Sahne Sanatları Anasanat Dalı ve Müzik Anasanat Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ile Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalının katılımı ile onbeş anabilim dalına ulaşılmıştır. Başlangıçta 29 yüksek lisans ve 14 doktora öğrencisi var iken bugün bu sayı 526 yüksek lisans ve 115 doktora öğrencisine ulaşmıştır. Mezunlarımızın 3 tanesi üniversitelerimizde profesör, oniki tanesi doçent, otuzyedi tanesi yardımcı doçent, beş tanesi öğretim görevlisi ve üç taneside araştırma görevlisi olarak akademik kariyerlerine devam etmektedirler. Ayrıca iki mezunumuz yabancı üniversitelerde görev yapmaktadır. Birçok mezunumuz da kamu ve özel kesimde sorumluluk gerektirecek görevler almaktadırlar. Yılda 150 kadar yüksek lisans ve 70 kadar doktora dersi açılmakta ve bu dersleri, sayıları altmışı bulan öğretim üyeleri vermektedirler.
_______________________________FAKÜLTELER________________________________
Diş Hekimliği Fakültesi
1993 yılında kurulan Fakülte’de eğitim-öğretime 1995-1996 ders yılında 20 öğrenci alınarak başlanmıştır. Diş Hekimliği Fakültesi:
Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi, Periodontoloji, Pedodonti, Oral İmplantoloji anabilim dallarından oluşmaktadır. Fakültede 6 akademik personel görev yapmaktadır. Fakültenin modern anlamda düzenlenmiş "Sürekli Eğitim Kliniği" bulunmaktadır.
Eğitim Fakültesi
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Adana Yabancı Diller Yüksekokulu’na İçel ve Hatay Yabanci Diller Yüksekokulları’nın katılımıyla 1982 yılında kurulmuştur. Kuruluş yılında 16 öğretim görevlisiyle eğitim-öğretime başlayan Fakülte’nin bugün 95 akademik personeli bulunmaktadır. Fakültenin Almanca, Fransızca ve İngilizce Öğretmenliği bölümlerinde yabancı dil hazırlık eğitimi verilmektedir. Fakültenin amacı, öncelikle, ilk ve orta öğretim düzeyinde görev alacak ögretmen yetiştirmektir.Psikolojik Danışma ve Rehberlik -Eğitim Proğramları ve Öğretim Felsefe Grubu Ögretmenliği -Resim-İş Eğitimi -Sınıf Öğretmenliği -Almanca Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği -Fransızca Öğretmenliği -Anaokulu Öğretmenliği bölümlerinden oluşmaktadır.

Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi 1974 yılında Temel Bilimler Fakültesi adıyla kurulmuştur. 1978’de öğretime başlayan Fakültenin adı 1982’de Fen-Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmiştir. 133 akademik personelin görev yaptığı Fakültede 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 kantin, 2 okuma salonu ve Türk Dili ve Edebiyati Bölümü öğrencilerinin yararlandığı bir seminer kitaplığı, Biyoloji, Fizik ve Kimya laboratuvarları bulunmaktadir. Fakültenin bütün bölümlerinden mezun olan ögrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar veya özel dersanelerde öğretmenlik yapabilmekle birlikte, devlete veya özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarında da çalışabilmektedirler. Fen-Edebiyat Fakültesi: Biyoloji -Fizik -Kimya -Matematik -Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden oluşmaktadır.
Güzel Sanatlar Fakültesi:
Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, farklı sanat disiplinlerinde eğitim vererek, toplumun sanatsal yapısının evrensel değerlere ulaştırılması, sanatın ve endüstrinin üst düzeyde eğitim almış elemanlarca geliştirilmesi ve bu alanlarda yetkili, bilgili elemanların yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fakültede, verilen eğitimin amacı, öğrencilerin eğitim süresince, yaratıcı güçlerini açığa çıkartmak, sezgilerini geliştirmek, araştırma, bulma, uygulama, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren sanatsal ve bilimsel düşünme metodlarını kazandırmaktır.
Ayrıca, öğrencilerin, çağdaş sanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandıkları yeteneklerini endüstri alanında uygulamaya dökebilmesi amaçlanmaktadır.
Fakültemiz ilk kez 2000-2001 Akademik yılında Seramik ve Grafik bölümleriyle eğitime başlamıştır. 2001-2002 eğitim-öğretim yılında ise öğretime devam eden bölümlerin yanında iç mimarlık bölümümüz eğitime başlayacaktır.
Grafik Bölümü-Seramik Bölümü-İç mimarlık Bölümü-Tekstil Bölümü-Müzik Bölümü-Resim Bölümü-Fotoğraf Bölümlerinden meydana gelmektedir.
Adres:Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Balcalı Adana
Tel: (+90) 0 322 338 60 84 /2520
e-mail: gsf@mail.cu.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1967 yılında kurulan Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin Çukurova Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi ile birleştirilmesiyle 1982 yılında kurulmuştur. Halen Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü dışında şehir merkezinde yer alan bu fakültenin kampüs içindeki 12000 metrekarelik yeni bina inşaatı devam etmektedir. 61 akademik personelin görev yaptığı Fakültenin amacı, kamu ve özel sektör kuruluşlarında kaynakların etkin kullanının sağlanması, mal ve hizmetlerin planlanması, üretimi ve dağıtımı, bölüşümü, çalışmaların yönlendirilmesi gibi konularda istihdam edilmek üzere eleman yetiştirmektir. Ögrencilerin isteğine baglı olarak çeşitli sanayi ve hizmet işletmelerinde staj yapma olanağı sağlanmakta, ayrıca Fakülte bünyesinde faaliyet gösteren uluslararası staj komitesi AIESEC aracılığı ile başarılı ögrenciler yurtdışına staja gönderilmektedir.Fakülte öğrencilerinin yararlandığı 19000 kitap kapasiteli bir kütüphane, öğrencilerin kullanımına sunulmuş 15’er adet bilgisayardan oluşan iki bilgisayar dershanesi, seminer salonu, yemekhane ve öğrenci kantini Fakültenin olanaklari arasinda yer almaktadir. Fakülte:
İktisat İşletme Maliye Ekonometri bölümlerinde eğitim-öğretim hizmetleri sunmaktadır.

İlahiyat Fakültesi
1992 yılında kurulan, 1994-95 eğitim-öğretim yılında öğretime başlayan İlahiyat Fakültesi’nde 23 akademik personel görev yapmaktadır. Bir yıl hazırlık öğretimi olan Fakültede, bu süre içerisinde Arapça, Kur’an-ı Kerim ve İslam Dini Esasları okutulmaktadır. İlahiyat Fakültesi’ni bitiren öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda "Din Bilgisi ve Meslek Dersleri" öğretmeni, Diyanet İsleri Başkanlığı bünyesinde din görevlisi, müftü, vaiz ve bunun yanında Başkanlığın yurtiçi ve yurtdışı birimlerinde din görevlisi olarak, Kur’an Kursu öğretmeni ve çeşitli bakanlıklara bağlı arşivlerde eski el yazmaları ve sicillerle ilgili alanlarda uzman olarak çalışabilmektedirler.
Temel İslam Bilimleri -Felsefe ve Din Bilimleri -İslam Tarihi ve Sanatları bölümlerinden oluşmaktadır.
Telefon:2070-2071 /0322 3386972
Fax :0322 3387217

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
1978 yılında kurulan Mühendislik Fakültesi, 1982 yılında A.İ.T.İ.A. Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nin Çukurova Üniversitesi’ne bağlanmasıyla Mühendislik-Mimarlık Fakültesi adını almıştır. Toplam 169 akademik personelin görev yaptığı Fakültede İnşaat, Makine, Jeoloji, Maden, Tekstil ve Elektrik-Elektronik Bölümleri’nin laboratuvarları ile öğrencilerin çalışmalarına açık iki adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Fakülte’nin temel amacı, bilim ve teknolojideki gelişmelerin, hızla insanlık alemine iletilmesi ve topluma kazandırılmasıdır. İnsan refahının büyük boyutlarda gelişmesinin temel dayanağı olan bilim ve teknoloji, ülkemizin gerek sosyal, gerekse ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu gerçeklerin ışığında günümüzde yüksek eğitim disiplini içinde mühendis ve mimarlar yetiştirmek Fakülte’nin vazgeçilmez amacıdır. Fakültede:

Çevre Mühendisliği -Elektrik-Elektronik Mühendisliği -Endüstri Mühendisliği -İç Mimarlık
İnşaat Mühendisliği -Jeoloji Mühendisliği -Maden Mühendisliği -Makine Mühendisliği
Mimarlık -Tekstil Mühendisliği bölümlerinde eğitim-öğretim yapılmaktadır.
Adresi: Çukurova Üniversitesi Müh.-Mim. Fak., 01330 Balcalı-ADANA
Tel: 0 322 3387050 Faks: 0 322 3386126 E-posta: ogulata@cu.edu.tr
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği adı altında tek proğram halinde eğitim yapmaktadır. Su Ürünleri Fakültesi, 1985 yılında Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu adı altında kuruldu. 1989-1990 öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak öğretime başlamış olup 1992 yılında ise Su Ürünleri Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Fakültede 25 akademik personel görev yapmaktadır. Fakülte’nin başlıca amaçları, su ürünleri alanında, değişik konularda çalışabilecek bilgilerle donanmış su ürünleri mühendisleri yetiştirmek, kurs ve seminerlerle alt yapı ve teknik elemanlarin bilgi düzeylerini geliştirmek, bölge ve gerektiğinde ülke sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak arastırma, deneme ve uygulamalar yapmaktır. Ayrıca, kampüs içinde ve Yumurtalık’ta yer alan Deniz Balıkları ve Kabuklu Su Ürünleri Yetiştirme İstasyonu’nda öğrencilere yaz stajı imkanı sunulmaktadır.

Tıp Fakültesi
Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak 1972 yılında Çukurova Tıp Fakültesi adi ile eğitim-öğretime baslamış, 1973 yilinda Ziraat Fakültesi ile birleşerek Çukurova Üniversitesi’ni oluşturmuştur. Kuruluşunu izleyen ilk yıllarda eğitim-öğretim Hıfzıssıha Enstitüsü’ndeki barakalarda ve 200 yataklı Numune Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. 1977 yılından itibaren önce Temel Tıp Bilimleri olmak üzere kademeli olarak Balcalı Kampusü’ne taşınmış, 1987 yılında sağlık hizmetlerinin tümü kampus içindeki hastanede verilmeye başlanmıştır. Acil Servis ve İlk Yardım, Eczane, Kan Merkezi, teknolojinin son ürünleriyle donatılmış modern Merkezi Ameliyathane ve Merkez Laboratuvarlarının yanı sıra öğrencilerin eğitiminde kullanılan Multidisiplin Laboratuvarları ile kaynağını Tıp Fakültesi’nden alan Araştırma ve Uygulama Merkezleri mevcuttur. Teknolojinin son ürünü cihazlarla donanmış olan Tıp Fakültesi Hastanesi, 850 yatak kapasiteli olup Güney, Güneydoğu ve Doğu bölgelerimizin önemli bir bölümüne üst düzeyde sağlık hizmeti vermektedir. Hastanenin ek inşaatının bitmesiyle yatak sayısı 1200 olacaktir.
Fakülte’nin tüm birimlerinde bilgisayar olup, laboratuvarlar, eczane, kan merkezi, hasta kabul ve muhasebe gibi birimler hastane otomasyonuna girmiştir. Kütüphanesi, Hastane içerisinde okuma salonu, akademik, idari personel ve öğrenciler için her türlü ihtiyacı karşılayacak kantin ve kafeterya ile hastane içerisinde 200 kişilik bir toplantı ve konferans salonu bulunmaktadır. Tıp Fakültesinde toplam 501 akademik personel görev yapmaktadır.
Ulaşım
Ç.Ü.T.F ve Balcalı Hastahanesi, Üniversitemizin Balcalı kampüsünde yer almaktadır.Balcalı kampüsü Adananın Yüreğir ilçesinde baraj gölü kenarında yer almaktadır.Üniversite kampüsüne gelmekte olan tüm Belediye ve Özel Halk Otobüsleri ve Dolmuşlarla ile ulaşım rahatlıkla sağlanmaktadır. Bu ulaşım araçlarının üzerinde genelde " Balcalı" veya "Çukurova Üniversitesi" yazmaktadır.Buraya çalışan Özel Halk Otobüsleri genelde "Turuncu" renktedir.
Kendi özel otoları ile hastanemize gelen hasta ve hasta yakınları için hastanenin önünde ve arkasında açık otopark bulunmaktadır.
Ziraat Fakültesi
Ziraat Fakültesi 1969 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak Adana’da kurulmuş, daha sonra ise 1973 yılında kurulan Çukurova Üniversitesi’ne bağlanarak Üniversitemizin çekirdeğini oluşturmuştur. Toplam 243 akademik personeli bulunan Fakültenin:
Bahçe Bitkileri -Bitki Koruma -Gida Mühendisliği -Peyzaj Mimarlığı -Tarım Ekonomisi
Tarım Makineleri -Tarimsal Yapılar ve Sulama -Tarla Bitkileri -Toprak -Zootekni bölümleriyle eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Fakültedeki derslerin uygulamalarının çok daha etkin bir şekilde yapılabilmesi; lisans, master, doktora öğrencileri ve araştırma görevlileri ile araştırıcılarin bu alandaki gereksinimlerinin karşılanabilmesi amacıyla, yeterli donanıma sahip laboratuvarlar, seralar ve her bölümün kendi araştırma alanları bulunmaktadır. Öğrenciler, ders uygulamaları yanında, stajlarını da bu olanakları kullanarak yapabilmektedir. Fakülte, işbirliği protokollerine dayalı olarak; Almanya, Fransa, ABD, Polonya, İspanya, İngiltere, Suriye, İtalya, İsrail’deki üniversiteler yanında, Dünyadaki belirli Uluslararası Tarımsal Amaçlı Araştırma ve Eğitim kurumlarıyla yakın işbirliği içerisindedir. Bu işbirliği olanakları ile gerek bilim adamı gerekse öğrenci değişimleri sürdürülmektedir. Fakültenin, 1000 hektarlık Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde öğrencilerin uygulamalı öğretimleri sürdürülmekte, temel araştırmalar ve üreticiler ile tarım kuruluşlarının sorunlarının çözümünü hedefleyen uygulamalı tarımsal araştırmalar yapılmakta, çağdaş tarım tekniğinin gereklerine uygun, çok çeşitli bitkisel ve hayvansal üretim etkinlikleri sürdürülmektedir. Ayrıca, Araştırma ve Uygulama Çiftliği elde ettiği gelirle Fakültenin eğitim ve araştırma giderlerine önemli katkılar sağlamaktadır.
Fakülte, GAP Bölgesine sulama sonucu ortaya çıkacak tarımsal potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla yapılması gerekli tarımsal araştırma-inceleme-geliştirme hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için GAP Kalkınma İdaresi ile olan sözleşmesi uyarınca, yoğun araştırma faaliyetlerini 1987 yılından bu yana sürdürmektedir.

____________________________YÜKSEK OKULLAR______________________________
Adana Meslek Yüksekokulu:
1989 yılında kurulan Adana Meslek Yüksekokulu, öğretime 1990-91 eğitim-öğretim yılında baslamış olup Balcalı Kampüsü içinde yer almaktadır. Mühendis ile teknisyen arasında iletişimi sağlayacak ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan Yüksekokul’da maden, iklimlendirme-soğutma ve tekstil laboratuvarlarının yanısıra, öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. Eğitim-öğretim; kadrolu 4 öğretim görevlisi ve basta Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olmak üzere diger birimlerden görevlendirilen öğretim elemanlarınca yürütülmektedir. Tekniker ünvanı alan ögrenciler bankalar, özel dershaneler basta olmak üzere çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilmektedirler.
Bilgisayar Proğramcılığı İklimlendirme-Soğutma Moda-Konfeksiyon Tekstil olmak üzere 4 proğramda 2 yıllık önlisans eğitimi verilmektedir.
Adres : Ç.Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu Numune Hastanesi Yanı Seyhan / ADANA
Tel : 0 (322) 226 77 10 /Fax : 0 (322) 227 13 45
Web Sitesi : asyo.cu.edu.tr /Eposta : asyo@cu.edu.tr
Adana Sağlık Yüksekokulu
Ebelik, Hemşirelik olmak üzere 2 proğramda 4 yillık lisans eğitimi verilmektedir. Adana Saglık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak 1992 yılında kurulan yüksekokul 1997-1998 eğitim öğretim yılında lisans düzeyinde eğitim verecek Adana Saglık Yüksekokuluna dönüştürülmüştür. Adana şehir merkezinde Numune Hastanesi bitişiğinde yer almaktadır.
Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu:
Beden Egitimi ve Spor Ögretmenliği proğramı altında 4 yıllık lısans eğitimi verilmektedir. 1987 yılında Egitim Fakültesi bünyesinde Beden Egitimi ve Spor Ögretmenliği Bölümü adıyla öğretime baslamıs olup, 1995 yılında Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu’na dönüştürülmüstür. 15 akademik personel görev yapmaktadır. Mezunlar çeşitli düzeydeki eğitim kurumlarında ögretmenlik, özel ve resmi spor kuruluşlarında spor uzmanlıgı ve yöneticiliği ile antrenörlük yapabilmektedirler.
Turim İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu:
Çukurova Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 24.08.1994 tarihinde kurulmuştur. Yüksekokul bünyesindeki Konaklama İşletmeciliği ve Seyahat İşletmeciliği bölümleri, 28.03.2002 tarihli Y.Ö.K. Yürütme Kurulu kararı ile açılmıştır. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Çukurova Üniversitesi ana kampusuna 5 km uzaklıkta Adana il merkezi sınırları içinde bulunan Çukurova Üniversitesi Beyazevler Kampusunda eğitim vermektedir. Yüksekokulumuz bünyesinde 6 adet derslik, öğretim elemanları ve idari personel için 8 adet büro, 1 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet yabancı dil laboratuarı, 1 adet okuma salonu, 2 adet restoran-bar ve mutfak uygulama laboratuarı, kütüphane, yemekhane ve kafeterya bulunmaktadır. Çukurova Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde turizm sektörünün yapısı, özellikleri ve sektörün talepleri dikkate alınarak, aşağıda belirtilen bölümler oluşturulmuştur.Konaklama İşletmeciliği Bölümü -Seyahat İşletmeciliği Bölümü bölümleriyle eğitim ve öğretimine devam etmektedir.
Adres:Çukurova Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Beyazevler Mahallesi Mühendislik Caddesi 01160 ADANA
Tel : 0 (322) 226 49 72
Faks : 0 (322) 226 49 74
E-posta : turizmyo@cu.edu.tr
Web : http://turizm.cu.edu.tr
___________________________MESLEK YÜKSEKOKULLAR_________________________
Adana Meslek Yüksekokulu:
Adana Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ’nın 19.9.1989 tarih ve EÖ/07.06.002.6296. 20787 sayılı yazılarıyla kurulmuş olup, Teknik Programlar Bölümü şeklinde teşkilatlanmıştır. Başlangıçta Bilgisayar Programcılığı ve Maden Programları olmak üzere iki program halinde eğitim-öğretime başlamıştır.
1993-1994 eğitim-öğretim yılında İklimlendirme-Soğutma, 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Tekstil, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında da Moda-Konfeksiyon Programlarına öğrenci alınmıştır. 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında Maden Programı’na öğrenci alımı durdurulmuş olup, mevcut öğrencilerin mezuniyetine kadar program faaliyetini sürdürmüştür.
Yüksekokul, 2004-2005 eğitim öğretim döneminde Yükseköğretim ve Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu "Mesleki ve Teknik Eğitimde Orta ve Yükseköğretim Kurumları Arasında Program Bütünlüğünün ve Devamlılığının Sağlanması (SINAVSIZ GEÇİŞ)" Projesi kapsamında 10 Meslek Lisesiyle ilişkilendirmiştir. Bu proje ile yüksekokulda program sayısı 3 den 15’e ve öğrenci sayısı 700 den 2300’e çıkmıştır. Yüksekokul öğrencilerimiz, meslek liselerinin laboratuvar, atelye ve deneyimli öğretmenlerinden yararlanmanın yanında, üniversitemizde görevli 60 dan fazla öğretim üyesi (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) ile toplam 190 kişilik öğretim elamanı ile eğitim ve öğretimlerini sürdürmektedirler.
Yüksekokul ve Sanayi işbirliğine özel önem verilmekte, bu kapsamda öğrencilerin pratik bilgilerini geliştirmek için kurslar açılmakta ve bölgemizde bulunan endüstri meslek lisesine ve fabrikalara teknik geziler düzenlenmektedir. Bu programlardan mezun olan öğrenciler, alanları ile ilgili işletmelere tavsiye edilerek, iş bulma imkanları sağlanmaktadır.
Yüksekokul, ülkemizin ihtiyaç duyduğu mühendis ve teknisyen arasındaki teknik ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte kaliteli ve iyi eğitilmiş yetenekli teknik elemanlar (tekniker) yetiştirmeye gayret etmektedir.
Yüksekokulda dört adet bilgisayar laboratuarı, bir adet iklimlendirme-soğutma ve bir adet moda-konfeksiyon atelyesi bulunmaktadır. Bunun yanın da Tekstil Programı için Mühendislik Mimarlık Fakültesi laboratuarlarından faydalanılmaktadır.
Yüksekokul, Beyazevler semtinde 10.000 metre kare kapalı alana sahip olarak kurulmuş olup, üniversite kampusüne 7 km ve şehir merkezine 5 km uzaklıktadır. Ulaşım, halk ve belediye otobüsleri yanında dolmuşlarla da sağlanabilmektedir.
PROGRAMLAR:
Bilgisayar Teknolojisi ve Proğramlama-Elektrik-Endüstriyel Elektronik-İklimlendirme Soğutma -Makine-Muhasebe -Otomotiv -Tekstil- Makine-Resim-Konstüeiksiyon - Kimya -Mobilya Dekarosyon -Matbaacılık -Radyo - Televizyon Yayımcılıgı -Çocuk Gelişimi-Cilt Bakımı ve Güzellik -Kuaforlük bölümleriyle eğitim ve öğretimine devam etmektedir.
Ceyhan Meslek Yüksekokulu
1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Ceyhan Meslek Yüksekokulu 1982 yılında Çukurova Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Adana’ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Ceyhan ilçesinde yer almaktadır. Akademik personel sayısı 23 olan Yüksekokul’da her proğram için ikişer adet derslik, kitaplık, çizim salonları, basım ünitesi ve bilgisayar uygulama ünitelerinin bulundugu eğitim bloku, atölyeler, laboratuvarlar, konferans salonu ile sosyal ve sportif amaçlı tesisler ve yaklaşık 150 dekarlık bitkisel üretim yapılan tarımsal uygulama alanı bulunmaktadır. Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı 200 kişilik erkek ögrenci yurdu ile Yardımsevenler Derneği’nce yaptırılan 100 kişilik kız öğrenci yurdu vardır. Ayrıca yine Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 760 kişilik öğrenci yurtları 1997 yılında hizmete girmiştir. Yüksekokulda:
Tarım Alet ve Makinaları İnsaat -Elektrik -Pazarlama olmak üzere 4 proğramda 2 yıllık önlisans eğitimi verilmektedir.
Kadirli Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Proğramcılığı,Endüstriyel Elektronik olmak üzere 2 proğramda 2 yıllık önlisans eğitimi verilmektedir. 1997 yılında kurulan yüksekokula 1997-1998 eğitim-öğretim yılında 20 öğrenci alınarak eğitime başlamıstır. Adana’ya 102 kilometre uzaklıktaki Kadirli ilçesinde yer almaktadır.

Karaisali Meslek Yüksekokulu
1995 yılında kurulan yüksekokulda eğitim-öğretim kendi bünyesinde bulunan bir akademik personel ile çeşitli fakültelerden görevlendirilen öğretim elemanlarınca yürütülmektedir. Adana’ya 47 kilometre uzaklıktaki Karaisali ilçesinde yer almaktadır. Yüksekokulda 1 teknik resim salonu, bilgisayar, menaroloji, petrografi, maden laboratuvarları bulunmaktadır.

Yüksekokulda ayrıca 100 ögrenci kapasiteli yurt, yemekhane ve kantin olanakları ile spor tesisleri yer almakta olup Bilgisayar Programcılığı,Harita-Kadostro,Maden,Seracılık olmak üzere 4 proğramda 2 yıllık önlisans eğitimi verilmektedir.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Dört yıllık lisans eğitimi verecek olan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu henüz alt yapısını tamamlama aşamasındadır.

Kozan Meslek Yüksekokulu
1992 yılında kurulan Kozan Meslek Yüksekokulu öğretime 1993-94 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Adana’ya 70 kilometre uzaklıktaki Kozan ilçesinde yer almaktadır. Yüksekokulda bilgisayar ve daktilo laboratuvarları mevcuttur. Ögrencilere çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda staj yapma olanagı saglanmaktadır. Egitim-öğretim, yüksekokulun kendi kadrosunda görevli öğretim elemanlarınca yürütülmektedir.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik,Bilgisayar Programcılığı olmak üzere 2 proğramda 2 yıllık önlisans eğitimi verilmektedir.

Osmaniye Meslek Yüksekokulu
1976 yılında kurulan, 1981 yılında Çukurova Üniversitesi’ne bağlanan Yüksekokul, Osmaniye şehir merkezi ve Fakiuşağı Kampüs alanı olmak üzere iki ayrı yerde 34 kadrolu öğretim elemanı ile eğitim-öğretimi sürdürmektedir. Meslek ara elemanı yetiştirilmesini amaçlayan Yüksekokulda İnşaat, Elektrik ve Makina proğramları YÖK-Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamındadir. Kampus alanında ögrenci yurtları da bulunmakta olup Yüksekokul bünyesinde çeşitli laboratuvar ve atelyeler ile bilgisayar ve lisan laboratuvarları, basketbol, voleybol, futbol sahası, fotokopi, bilgisayar, baskı işleri odası, ögrenci kantini, toplantı salonu ve kitaplık mevcuttur.
İnşaat,Elektrik,Makina,Seramik,Çevre Koruma,İsletmecilik,Muhasebe olmak üzere 7 proğramda 2 yıllık önlisans eğitimi verilmektedir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi,Radyoloji,Tıbbi Laboratuvar,Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik,Diş Teknik Sekreterliği olmak üzere 5 proğramda 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Balcalı Kampüs alanı içerisinde yer almaktadır. Yardımcı sağlık personeli yetiştiren Yüksekokulda teorik dersler, uygulama ve yaz stajları ile desteklenmektedir. 1989 yılında kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1990-91 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Eğitim-öğretim başta Tıp Fakültesi olmak üzere diğer fakülte ve birimlerden görevlendirilen öğretim elemanlarınca yürütülmektedir. Mezun olan öğrenciler "sağlık teknikeri" ünvanı almakta olup, kamu ve özel sektör bünyesindeki tüm saglık kurum ve kuruluşlarında kendi branşlarında görev alabilmektedirler.
Yumurtalık Meslek Yüksekokulu:
Yumurtalik Ilçesi Adana’ya 80 Km uzaklikta Akdeniz’in dogusunda yer alan, Antik Ayas Sehriyle iç içe yasayan henüz dogal yapisi bozulmamis bir sahile sahiptir.
Yumurtalik Meslek Yüksekokulu 2547 Sayili Kanun’un 2880 sayili Kanun’la degisik 7/d-2 maddesi uyarica, 19.02.2000 tarihinde yapilan Yüksek Ögretim Kurumu yürütme kurulu toplantisinda iki programla kurulmasi kararlastirilmistir. Iktisadi ve Idari Programlar Bölümünde Turizm ve Otelcilik, Teknik Programlar Bölümünde Su Ürünleri, Petrokimya, Seracilik ve Bahçe Kültürleri programiyla açilmis ve 2002-2003 Egitim Ögretim yilinda Su Ürünleri programina 7 Seracilik ve Bahçe Kültürleri programina 4 ögrenci alinmistir.
2003-2004 egitim ögretim yilinda açik olan Turizm ve Otelcilik programina 29 ögrenci alinmistir. Muhasebe programi teklif edilmesine ragmen açilamamistir.
Okul binasi Yumurtalik Belediyesince tahsis edilmis 1600 m2 kapali alana sahip 4 katli binadan olusmaktadir. Bina içerisinde derslikler, bürolar, laboratuarlar, kantin yemekhane bilgisayar salonu, çok amaçli toplanti salonu bulunmaktadir.
Adresosta Adresi: Çukurova Üniversitesi Yumurtalık Meslek Yüksekokulu, Yumurtalık Adana Türkiye.
Tel: +90 322 671 2673
Fax: +90 322 671 2674

İLGİLİ MAKALELER

ÜCRETSİZ KPSS VİDEO DERSLER, TESTLER BURADA TIKLAYINIZ

BENZER KONULARI SİTE İÇİNDE ARAYIN


  • SİTE İÇİ ARAMA
  • Kariyerdersleri.com
  • KATEGORİLER
  • HAKKIMIZDA
Psikolojik ve davranış bozukluklarının çoğunun temelinde düzgün, özünden öğrenilememiş, bilinçli bir maneviyatın olmayışı yatmaktadır.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR