Osi Katmanları Nelerdir? özellikleri

Bu makalemizde osi katmanları, Osi Katmanları özellikleri, osi modeli, Osi Katmanları ile ilgili bilgi, Osi Katmanları nedir gibi konuları ele alacağız.

Uluslararası Stanratlar Organizasypnu(ISO) bir çok ağ yapısını inceleyerek 1984 yılında OSI referans modelini geliştirdi. Artık donanım ve yazılım firmaları bu standarda uygun ürünler üretmeye başladılar.
OSI modelinde 7 katmanlı bir yapı kullanılmış ve bu yapı; karmaşıklığı azaltmış, insanların belli katmanlarda uzmanlaşması için referans olmuş,katmanlarının öğrenilmesi ve öğretilmesi kolaylaşmış,farklı donanım ve yazılım ürünlerinin birbirleriyle uyumlu çalışmasını sağlamış ve bir katmanda yapılan değişiklikler diğer katmanları etkilemediği için işbirliği,görev paylaşımı,problem çözümünü gibi konularda kolaylıklar getirmiştir.
OSI katmanları şu şekilde sıralanır;
7.Uygulama Katmanı(Application Layer)
6.Sunum Katmanı(Presentation Layer)
5.Oturum Katmanı(Session Layer)
4.Nakil Katmanı(Transport Layer)
3.Ağ Katmanı(Neywork Layer)
2.Data Link Katmanı(Data Link Layer)
1.Fiziksel Katman(Physical Layer)
Burada Uygulama,Oturum ve Sunum katmanları üst katmanlar olarak adlandırılırlar ve işlevlerini yazılımlar sağlamaktadır.Bu katmanlar TCP/IP modelinde Uygulama Katmanı adı altında tek bir katman olarak yapıya dahil eilmiştir.Nakil,Ağ,Data Link ve Fiziksel Katmanlar ise alt katmanlar olarak adlandırılırlar ve işlevlerini bilgisayarların ve ağda kullanılan diğer cihazların donanımları ve bu donanımlar üzerindeki yazılımlar sağlar.
OSI Modeli
7.Uygulama Katmanı(Application Layer)
Kullanıcıya en yakın olan katmandır ve diğer katmanlara herangi bir servis sağlamaz.Burada kullanılan bazı uyugulamalara şunları örnek gösterebiliriz;
FTP
TFTP
Telnet
SMTP
SNMP
HTTP
6.Sunum Katmanı(Presentation Layer)
Gönderilecek verinin,veriyi alacak bilgisayar tarafından da anlaşabilecek ortak bir formata dönüştürüldüğü katmandır.Bu katmanda veri transferinin güvenli olması için şifreleme de mümkündür.Bu katmana şu örnekleri verebiliriz;
MPEG
GIF
JPEG
ASCII
5.Oturum Katmanı(Session Layer)
İletişim kuran bilgisayarlar arasında oturum açar ve sonlandırır.Bu katmanda kullanılan servislere şu örnekler verilebilir;
SQL
Netbios Adları
NFS
4.Nakil Katmanı(Transport Layer)
Bu katman nakil edilecek verinin bozulmadan güvenli bir şekilde hedefe ulaştırılmasını sağlar.Üst katmanlardan gelen her türlü bilgi nakil katmanı tarafından diğer katmanlara ve hedefe ulaştırır.Gönderilen verinin bozulmadan ve hedefe ulaşıp ulaşmadığını uygun protokollerle kontrol edebilir.Bu katmanda çalışan protokollere örnek olarak şunları verebiliriz;
TCP
UDP
3.Ağ Katmanı(Network Layer)
Bu katman bir paketin yerel ağ içerisinde ya da diğer ağlar arasındaki hareketini sağlayan katmandır.Bu hareketin sağlanabilmesi için hiyerarşik bir adresleme yapısı gerekmektedir.Ayrıca hiyerarşik sistem verilerin hedef bilgisayara en etkili ve en kısa yoldan ulaşmasını sağlar.
Bu katmanın bir özelliği olan Adresleme sayesinde bu sağlanabilmiştir.Adresleme Dinamik ya da Statik olarak yapılabilir.Dinamik adresleme,otomatik olarak IP dağıtacak,örneğin DHCP gibi bir protokole ihtiyaç vardır,Statik Adresleme ise el ile yapılan adreslemedir.
Ayrıca bu katmanda harekete geçen bir verininhedefine ulaşması için en iyi yol seçimi de yapılır.Bu işleme Routing,bu işlemi yerine getiren aygıta ise Router diyoruz.
Bu katmanda kullanılan protokollere örnek olarak şunları verebiliriz; IP
ARP
RARP
BOOTP
ICMP
2.Data Link Katmanı(Data Link Layer)
Fiziksel adreslmenin ve network ortamında verinin nasıl taşınacağının tanımlandığı katmandır.Buarada fiziksel adreslemeden kastedilen MAC(Media Access Control) adresidir.Yani veriyi binary kodlar olan 1(bir) ve 0(sıfır) ‘lara çevirerek bir sonraki katmana iletir. Bu katman Hakemlik,Adresleme,Hata Saptama,Kapsüllenmiş Datayı Tanımlama fonksiyonlarına sahiptir. Ethernet Hakemlik için CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect) adı verilen bir algoritmayı kullanır.Bu algoritma şu adımlardan oluşur;
Hatta boş olup olmadığını dinler
Boşsa veriyi gönderir
Doluysa bekler ve dinlemeye devam eder
Veri transferinde çarpişma olursa durur ve terar dinlemeye başlar.
Adresleme için,MAC adresi,Unicast adresi,Broadcast adresi ve Multicast adresi örnek olarak verilebilir. Bu katmanı kullan kullanılan protokollere şu örnekler verilebilir;
HLC
PPP
ATM
Frame Relay
1.Fiziksel Katman(Physical Layer)
Bu katman verinin dijital rakamlara dönüştürerek aktarımın yapıldığı katmandır.Kablolar,Hub,Repeater cihazla bu katmanda yer alırlar.Bu katman da herangi bir protokol tanımlanmamıştır.
OSI Modeli Veri Aktarım


DİĞER AĞ/NETWORK KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR