ASP.NET ÖRNEK PROGRAM KODLARI

Bu makalemizde asp.net basit örnekler, asp.net örnekleri c#, asp.net form örnekleri, örnek asp.net projeleri, c# asp.net proje örnekleri gibi konuları ele alacağız.

c-GridView Kontrolünün Kullanılması:

Örnek bir access tablosu siz de access de oluşturun.

 

HTML KODU:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

    <title>Untitled Page</title>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

        <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" />

        <div>

            &nbsp; &nbsp;&nbsp;

            <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AllowPaging="True" AllowSorting="True"

                AutoGenerateColumns="False"

                CellPadding="4" DataKeyNames="Kimlik" DataSourceID="AccessDataSource1" ForeColor="#333333"

                GridLines="None" PageSize="5" Style="z-index: 100; left: 0px; position: absolute;

                top: 0px">

                <FooterStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />

                <RowStyle BackColor="#F7F6F3" ForeColor="#333333" />

                <Columns>

                    <asp:CommandField ShowSelectButton="True" />

                     <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" />

                       <asp:CommandField ShowEditButton="True" />

                    <asp:BoundField DataField="Kimlik" HeaderText="Kimlik" InsertVisible="False" ReadOnly="True"

                        SortExpression="Kimlik" />

                    <asp:BoundField DataField="name" HeaderText="name" SortExpression="name" />

                    <asp:BoundField DataField="surname" HeaderText="surname" SortExpression="surname" />

                </Columns>

                <PagerStyle BackColor="#284775" ForeColor="White" HorizontalAlign="Center" />

                <SelectedRowStyle BackColor="#E2DED6" Font-Bold="True" ForeColor="#333333" />

                <HeaderStyle BackColor="#5D7B9D" Font-Bold="True" ForeColor="White" />

                <EditRowStyle BackColor="#999999" />

                <AlternatingRowStyle BackColor="White" ForeColor="#284775" />

            </asp:GridView>

            <asp:AccessDataSource ID="AccessDataSource1" runat="server" DataFile="~/App_Data/databese.mdb"

                SelectCommand="SELECT * FROM [Tablo1]"></asp:AccessDataSource>

            </div>

    </form>

</body>

</html>

 

Ve sonuç; görüldüğü gibi databeyzimizdeki verilerimizi gridview yardımıyla sayfamızda görüntülebiliyoruz.

 

d-Sayfa yükleniyor veye sayfa loading görünümünü programa katma:

 

HTML KODU:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

    <title>Untitled Page</title>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

        <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" />

        <div>

            <asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl="~/ajax-loader.gif" Style="z-index: 100;

                left: 407px; position: absolute; top: 266px" ToolTip="yükleniyor" />

        </div>

    </form>

</body>

</html>

e-Materpage uygulaması:

HTML KODU:

<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="MasterPage.master.cs" Inherits="MasterPage" %>

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

    <title></title>

    <asp:ContentPlaceHolder id="head" runat="server">

    </asp:ContentPlaceHolder>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server" style="width: 770px">

    <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 770px">

        <tr>

            <td colspan="2">

                <asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl="~/images/Bulut Resim.jpg" />

            </td>

        </tr>

        <tr>

            <td style="width: 150px">

                <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server" PostBackUrl="~/Default.aspx">anasayfa</asp:LinkButton>

                <br />

                <asp:LinkButton ID="LinkButton2" runat="server" PostBackUrl="~/Default2.aspx">hakkımızda</asp:LinkButton>

                <br />

                <asp:LinkButton ID="LinkButton3" runat="server" PostBackUrl="~/Default3.aspx">iletişim</asp:LinkButton>

                <br />

                <asp:LinkButton ID="mehmet" runat="server" PostBackUrl="~/Default4.aspx">LinkButton</asp:LinkButton>

                <br />

                <asp:Image ID="Image2" runat="server" ImageUrl="~/images/adsız.JPG"

                    Width="74px" />

            </td>

            <td style="width: 620px">

        <asp:ContentPlaceHolder id="ContentPlaceHolder1" runat="server">

       

        </asp:ContentPlaceHolder>

            </td>

        </tr>

    </table>

    </form>

</body>

</html>

NOT:Yeni açtığınız bir ASP.Net projesindeki default.aspx i silin ve yeni item ekle den bir masterpage ekleyin. daha sonra diğer sayfalarıda ekleyin ve bu sayfaları eklerken alttaki kutucuklardan masterpage özelliği de barındırmasını sağlayacak olan checkbox ı işaretlemeyi unutmatyın. Bu kodu açtığınız masterpage sayfasının "source kısmı" na yapıştırdıktan sonra  gerekli sayfaları eklemeyi ve images isimli bir resim klasörüne de gerekli sayıda resim ekleyin.


DİĞER YAZILIM KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
İLGİLİ MAKALELER


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR