ÖRNEK C++ PROGRAM KODLARI

Bu makalemizde c++ örnekleri, c++ örnekleri ve çözümleri, c++ örnek sorular, c++ basit kodlar, c++ zor örnekler, c++ örnek programlar, c++ kodları ve anlamları gibi konuları ele alacağız.

g-Kullanıcıya çarpma işlemi soran(0 ile 9 arasındaki 2 sayının çarpımı şeklinde) ve istenildiğinde -1'e basılarak çıkılabilen program

#include<iostream>

#include<cstdlib>

using namespace std;

int timetable();

 

int main()

{

              timetable();

              return 0;

}

 

timetable()

{

              int a,b,carp;

 

              do

              {

                             a=rand()%9+0;

                             b=rand()%9+0;

 

                             cout<<"Kaçtır "<<a<<" kere "<<b<<" (bitirmek için -1) ? : ";

                             again:

                             cin>>carp;

                             if(carp==-1)break;

 

                             if(carp==a*b)

                                           cout<<"Çok iyi!"<<endl;

                             else {

                                           cout<<"Hayır-lütfen daha sonra deneyin : ";

                                           goto again;}

              }while(1);

 

              return 0;

}

 

 

h-Girilen sayıyı tersine çevirip yazdıran program:

#include<iostream>

 

using namespace std;

 

int main()

{

int c,num1,i=0,a[100000],b;

cout<<"Enter the number"<<endl;

cin>>num1;

 

//if(num1<0) num1*=(-1);

do

{

            b=num1%10;

            a[i]=b;

            i++;

    num1/=10;

 

 

 

           

}while(num1!=0);

 

for(c=0;c<=i-1;c++)

 cout<<a[c];

cout<<endl;

return 0;

}

ı-Güzel bir fonsiyon programı:

call by value:değer e göre çağrı

call by reference:referans a göre çağrı

#include<iostream>

 

using namespace std;

int triplebyvalue(int);

int triplebyrefarence(int& );

 

int main()

{

            int a;

            cout<<"sayı girin ";

                        cin>>a;

 

            triplebyvalue(a);

            cout<<"call by value' den sonra"<<a<<endl;

            triplebyrefarence(a);

            cout<<" call by refarence'den sonra "<<a<<endl;

            return 0;

}

 

triplebyvalue(int a)

{

            a*=3;

            cout<<"ofnksiyon içinde call by value "<<a<<endl;

            return 0;

}

triplebyrefarence(int& a)

{

            a*=3;

            cout<<"fonksiyon içinde call by refarence "<<a<<endl;

            return 0;

}

 

i-Programda sabit alınan bir cümlenin ikinci karekterini dördüncüyle ,dördüncü karekterini altıncıyla yerdeğiştiren program:

 

#include<iostream>

#include<cstdlib>

using namespace std;

 

int main()

{

            char save, string[20]="Today is Monday";

            int a=strlen(string);

 

           

            for(int i=0;i<20;i++)

                        cout<<*(string+i);

           

            cout<<endl;

           

           

            for(i=0;i<a;i++)

            {

                        if(*(string+i)==' ')

                        {cout<<" ";

                                   continue;

                        }

            cout<<*(string+i)<<"+";

            }

                        cout<<endl;

            for(i=0;i<a;i+=4)

            {

                        save=*(string+i+2);

                        *(string+i+2)=*(string+i);

                        *(string+i)=save;

            }

 

            for(i=0;i<a;i++)

                        cout<<*(string+i);

            cout<<endl;

           

            return 0;

}

 


DİĞER YAZILIM KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR