ÖRNEK C# PROGRAM KODLARI

Bu makalemizde c# kodları ve anlamları, c# kodları ve açıklamaları, c# kodları resimli anlatım, c# özellikleri, c# form application örnekleri, c# örnek projeler, c# örnek kodlar ve bitmiş projeler gibi konuları ele alacağız.

Ve programımızın bu penceresinin arkasındaki kodun tamamı:
Benim tavsiyem bilmeyen arkadaşların sabırla kodları anlamaya çalışmalarıdır ve anlamadıkları kod kısımlarını arama motorlarından aratmalarıdır .Biraz üzerinde göz aşinalığı sağlandığı takdir de hiç de zor olmadığı yavaş yavaş anlaşılacaktır.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

 

namespace dondurma_programı

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        int deger = 0;//deger variablesi unitprice text box ındaki ilk degeri

        //tutmak için kullanıldı

        int kalori = 0;//kalori variablesi unitcalori text box ındaki ilk degeri

        //tutmak için kullanıldı

       int cnt = 0, cnt1 = 0, fiyat = 0, caloribirim = 0, totalfiyat = 0, j, i = 0;

       int grandtotalvariable = 0, miktar = 1, yenicalori = 0;

       string  ext = "" ,add = "",type = "";

 //arraylerimiz(dizilerimiz)

       int[] unprice = new int[4];

       int[] grandprice = new int[100];

       int[] value = new int[4];

//aşağıdaki dizilerde de dondurma fiyatları tutulmaktadır.

       int[][] diyet = new int[2][] { new int[] { 100, 200, 150, 250 }, new int[] { 100, 100, 100, 100 } };

       int[][] zayıf = new int[2][] { new int[] { 150, 300, 200, 325 }, new int[] { 125, 125, 125, 125 } };

       int[][] sisman= new int[2][] { new int[] { 175, 350, 275, 400 }, new int[] { 140, 140, 140, 140 } };

      

       string[] addition = new string[4] { "lemon", "banana", "strawbry", "chock" };

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

 

       private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            Application.Exit();

        }

 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

        {

//başlangıçta pencere açıldığında pencerenin bazı yerlerin kullanılamıyor olması gerekiyor onları burda ayarlıyoruz.İsim girmeden dondurma seçmeden kayıt yapılamaz demi?

            int c = 0;

            unitprice.Text = c.ToString();

            unitcalori.Text = c.ToString();

            numericUpDown5.Value = 1;

            typeofmilkgrup.Enabled=false;

            insertbuton.Enabled = false;

            newbuton.Enabled = false;

            additiongrup.Enabled = false;

            extragrup.Enabled = false;

            caloriandpricegrup.Enabled = false;

            invoicegrup.Enabled = false;

        }

 

      

 

        private void name_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)

        {

//Bu bölümde isim textboxına girilen kelimelerin büyük harfle yazdırlması sağlanır.

              if(cnt==0)

            {

                e.KeyChar = Char.ToUpper(e.KeyChar);

                cnt++;

 

            }

            if (e.KeyChar == 13)

            {

                cnt = 0;

                surname.Focus();

            }

        }

 

        private void surname_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)

        {///Bu bölümde soy isim textboxına girilen kelimelerin büyük harfle yazdırlması sağlanır.

            if (cnt1 == 0)

            {

                e.KeyChar = Char.ToUpper(e.KeyChar);

                cnt1++;

            }

            if (e.KeyChar == 13)

            {

                cnt1 = 0;

                adres.Focus();

            }

           

 

        }

 

        private void adres_TextChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            typeofmilkgrup.Enabled = true;

           

        }

 

        private void CheckedListBox_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

        {

//dört tanede dondurma resmimiz olacak bunlar image klasöründedir.bu klasörden alınıp ekranda gösterilecek seçime bağlı olarak.

            for (int i = 0; i < 4; i++)

            {

                if (CheckedListBox.GetSelected(i) == true)

                    pictureBox1.Image = ımageList1.Images[i];

            }

 

        }

 

        private void diet_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            type = "Diet";

            additiongrup.Enabled = true;

            extragrup.Enabled = true;

            caloriandpricegrup.Enabled = true;

            insertbuton.Enabled = true;

            additiongrup.Focus();

        }

 

        private void lowfat_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)

        {

 

            type = "LowFat";

            additiongrup.Enabled = true;

            extragrup.Enabled = true;

            caloriandpricegrup.Enabled = true;

            insertbuton.Enabled = true;

            additiongrup.Focus();

 

        }

 

        private void fat_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            type = "Fat";

            additiongrup.Enabled = true;

            extragrup.Enabled = true;

            caloriandpricegrup.Enabled = true;

            insertbuton.Enabled = true;

            additiongrup.Focus();

        }

 

        private void insertbuton_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            invoicegrup.Enabled = true;

            for (int k = 0; k < 4; k++)

            {

                if (CheckedListBox.GetItemChecked(k) == true)

                    add += addition[k];

            }

 

 //listbox ımıza ekleme yaptığımız kod parçası.

            listBox1.Items.Add("       " + type + "\t             " + add + "     " + ext + "     " + unitprice.Text + "    " + unitcalori.Text + "\t" + miktar + "         " + price.Text);

            i++;

            for (int a = 0; a <= i; a++)

            grandtotalvariable += grandprice[a];

            grandtotal.Text = price.Text;

            insertbuton.Enabled = false;

            newbuton.Enabled = true;

        }

 

        private void newbuton_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            ext = "";

            type = "";

            add = "";

 

            diet.Checked = false;

            lowfat.Checked = false;

            fat.Checked = false;

            peanut.Checked = false;

            hazelnut.Checked = false;

            antepnut.Checked = false;

 

            totalfiyat = 0;

            fiyat = 0;

            miktar = 1;

 

            for (int a = 0; a < 4; a++)

                CheckedListBox.SetItemChecked(a, false);

 

            numericUpDown1.Value = 0;

            numericUpDown2.Value = 0;

            numericUpDown3.Value = 0;

            numericUpDown4.Value = 0;

            numericUpDown5.Value = 1;

 

            unitprice.Clear();

            unitcalori.Clear();

            price.Clear();

            newbuton.Enabled = false;

            button4.Enabled = false;

            additiongrup.Enabled = false;

            extragrup.Enabled = false;

            caloriandpricegrup.Enabled = false;

 

        }

 

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)//newcustomer buton

        {

 

            ext = "";

            type = "";

            add = "";

 

            grandtotalvariable = 0;

 

 

            fiyat= 0;

            miktar = 1;

            diet.Checked = false;

            lowfat.Checked = false;

            fat.Checked = false;

            peanut.Checked = false;

            hazelnut.Checked = false;

            antepnut.Checked = false;

 

            for (int a = 0; a < 4; a++)

                CheckedListBox.SetItemChecked(a, false);

 

            numericUpDown1.Value = 0;

            numericUpDown2.Value = 0;

            numericUpDown3.Value = 0;

            numericUpDown4.Value = 0;

            numericUpDown5.Value = 1;

 

            name.Clear();

            surname.Clear();

            adres.Clear();

            unitprice.Clear();

            unitcalori.Clear();

            price.Clear();

            grandtotal.Clear();

            listBox1.Items.Clear();

 

            insertbuton.Enabled = false;

            button4.Enabled = false;

            pictureBox1.Image = null;

            typeofmilkgrup.Enabled = false;

            additiongrup.Enabled = false;

            extragrup.Enabled = false;

            caloriandpricegrup.Enabled = false;

            newbuton.Enabled = false;

 

            name.Focus();

 

 

        }

 

        private void deletebuton_Click(object sender, EventArgs e)

        {

//listbox dan delete(silme) yaptığımız delete butonunun  kod kısmı

            for (int k = 0; k < listBox1.Items.Count; k++)

                if (listBox1.GetSelected(k) == true)

                {

                    grandtotalvariable -= grandprice[k];

                    listBox1.Items.RemoveAt(k);

                }

 

            grandtotal.Text = grandtotalvariable.ToString();

 

        }

 

      

 

        private void numericUpDown4_ValueChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            value[0] = Convert.ToInt32(numericUpDown4.Value);//Convert.ToInt32()bu ifade ile parentez içinin değerini integer yani sayı

//türüne dönüştürüyoruz

 

            if (CheckedListBox.GetItemChecked(0) == true)

            {

 

                if (type == "Diet")

                {

                    unprice[0] = diyet[0][0] * value[0];

                    caloribirim = diyet[1][0] * value[0];

                    unitprice.Text = unprice[0].ToString();

                    unitcalori.Text = caloribirim.ToString();

                }

                else if (type == "LowFat")

                {

                    unprice[0] = zayıf[0][0] * value[0];

                    caloribirim = zayıf[1][0] * value[0];

                    unitprice.Text = unprice[0].ToString();

                    unitcalori.Text = caloribirim.ToString();

                }

                else if (type == "Fat")

                {

                    unprice[0] = sisman[0][0] * value[0];

                    caloribirim = sisman[1][0] * value[0];

                    unitprice.Text = unprice[0].ToString();

                    unitcalori.Text = caloribirim.ToString();

                }

                for (int k = 0; k < 4; k++)

                    if (CheckedListBox.GetItemChecked(k) == true)

                        fiyat+= unprice[k];

                totalfiyat = fiyat;

                price.Text = totalfiyat.ToString();

                fiyat= 0;

 

            }

        }

 

        private void numericUpDown2_ValueChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            value[1] = Convert.ToInt32(numericUpDown2.Value);

 

            if (CheckedListBox.GetItemChecked(1) == true)

            {

 

                if (type == "Diet")

                {

                    unprice[1] = diyet[0][1] * value[1];

                    caloribirim = diyet[1][1] * value[1];

                    unitprice.Text = unprice[1].ToString();

                    unitcalori.Text = caloribirim.ToString();

                }

                else if (type == "LowFat")

                {

                    unprice[0] = zayıf[0][0] * value[0];

                    caloribirim = zayıf[1][0] * value[0];

                    unitprice.Text = unprice[0].ToString();

                    unitcalori.Text = caloribirim.ToString();

                }

                else if (type == "Fat")

                {

                    unprice[1] = sisman[0][1] * value[1];

                    caloribirim = sisman[1][1] * value[1];

                    unitprice.Text = unprice[1].ToString();

                    unitcalori.Text = caloribirim.ToString();

                }

                for (int k = 0; k < 4; k++)

                    if (CheckedListBox.GetItemChecked(k) == true)

                        fiyat += unprice[k];

                totalfiyat = fiyat;

                price.Text = totalfiyat.ToString();

                fiyat = 0;

 

            }

 

        }

 

        private void numericUpDown3_ValueChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            value[2] = Convert.ToInt32(numericUpDown3.Value);

 

            if (CheckedListBox.GetItemChecked(2) == true)

            {

 

                if (type == "Diet")

                {

                    unprice[2] = diyet[0][2] * value[2];

                    caloribirim = diyet[1][2] * value[2];

                    unitprice.Text = unprice[2].ToString();

                    unitcalori.Text = caloribirim.ToString();

                }

                else if (type == "LowFat")

                {

                    unprice[2] = zayıf[0][2] * value[2];

                    caloribirim = zayıf[1][2] * value[2];

                    unitprice.Text = unprice[2].ToString();

                    unitcalori.Text = caloribirim.ToString();

                }

                else if (type == "Fat")

                {

                    unprice[2] = sisman[0][2] * value[2];

                    caloribirim = sisman[1][2] * value[2];

                    unitprice.Text = unprice[2].ToString();

                    unitcalori.Text = caloribirim.ToString();

                }

                for (int k = 0; k < 4; k++)

                    if (CheckedListBox.GetItemChecked(k) == true)

                        fiyat += unprice[k];

                totalfiyat = fiyat;

                price.Text = totalfiyat.ToString();

                fiyat = 0;

 

            }

 

        }

 

        private void numericUpDown1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            value[3] = Convert.ToInt32(numericUpDown1.Value);

 

            if (CheckedListBox.GetItemChecked(3) == true)

            {

 

                if (type == "Diet")

                {

                    unprice[3] = diyet[0][3] * value[3];

                    caloribirim = diyet[1][3] * value[3];

                    unitprice.Text = unprice[3].ToString();

                    unitcalori.Text = caloribirim.ToString();

                }

                else if (type == "LowFat")

                {

                    unprice[3] = zayıf[0][3] * value[3];

                    caloribirim = zayıf[1][3] * value[3];

                    unitprice.Text = unprice[3].ToString();

                    unitcalori.Text = caloribirim.ToString();

                }

                else if (type == "Fat")

                {

                    unprice[3] = sisman[0][3] * value[3];

                    caloribirim = sisman[1][3] * value[3];

                    unitprice.Text = unprice[3].ToString();

                    unitcalori.Text = caloribirim.ToString();

                }

                for (int k = 0; k < 4; k++)

                    if (CheckedListBox.GetItemChecked(k) == true)

                        fiyat += unprice[k];

                totalfiyat = fiyat;

                price.Text = totalfiyat.ToString();

                fiyat = 0;

 

            }

 

 

        }

 

        private void numericUpDown5_ValueChanged(object sender, EventArgs e)

        {

 

            unitprice.Text = (Convert.ToInt32(numericUpDown5.Value) * deger).ToString();

            unitcalori.Text =(Convert.ToInt32(numericUpDown5.Value) * kalori).ToString();

           

 

            miktar = Convert.ToInt32(numericUpDown5.Value);

 

            price.Text = (miktar * totalfiyat).ToString();

        }

    

 

        private void peanut_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            deger = Convert.ToInt32(unitprice.Text);//deger variablesi unitprice text box ındaki ilk degeri

                                                    //tutmak için kullanıldı

          

            ext = "pea";

            yenicalori = caloribirim + 40;

            unitcalori.Text = yenicalori.ToString();

            kalori = Convert.ToInt32(unitcalori.Text);//kalori variablesi unitcalori text box ındaki ilk degeri

            //tutmak için kullanıldı ve de extra bölümünün de etkisini yansıtması için böyle ekstra işinin de

            //işleme katkından sonra yazıldı deger için böyle bir durum söz konusu değil

        }

 

        private void hazelnut_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)

        {

 

            deger = Convert.ToInt32(unitprice.Text);//deger variablesi unitprice text box ındaki ilk degeri

                                                     //tutmak için kullanıldı

           

            ext = "hazel";

            yenicalori = caloribirim + 60;

            unitcalori.Text = yenicalori.ToString();

            kalori = Convert.ToInt32(unitcalori.Text);//kalori variablesi unitcalori text box ındaki ilk degeri

            //tutmak için kullanıldı ve de extra bölümünün de etkisini yansıtması için böyle ekstra işinin de

            //işleme katkından sonra yazıldı deger için böyle bir durum söz konusu değil

        }

 

        private void antepnut_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            deger = Convert.ToInt32(unitprice.Text);//deger variablesi unitprice text box ındaki ilk degeri

                                                     //tutmak için kullanıldı

           

            ext = "antep";

            yenicalori = caloribirim + 80;

            unitcalori.Text = yenicalori.ToString();

            kalori = Convert.ToInt32(unitcalori.Text);//kalori variablesi unitcalori text box ındaki ilk degeri

            //tutmak için kullanıldı ve de extra bölümünün de etkisini yansıtması için böyle ekstra işinin de

            //işleme katkından sonra yazıldı deger için böyle bir durum söz konusu değil

        }

 

        private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

        {

 

            listBox1.SelectionMode = SelectionMode.MultiSimple;//bu kod satırı ile de listboı çoklu seçilebilir hale getiriyoruz.

        }

 

   }

 

}


DİĞER YAZILIM KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR