Bilişim Terimleri Sözlüğü

Bu makalemiz bilişim terimleri ve anlamları, teknoloji terimleri sözlüğü, bilgisayar terimleri ve anlamları, bilgisayar terimleri sözlüğü indir, bilgisayar sözlüğü gibi konuları barındırır.

İntranet: Çalışanları arasında kaynak ve bilgi paylaşımını sağlamak için internet teknolojilerini kullanan bir kurum veya şirketteki özel ağa verilen isim

İstemci (Client): Ana sunucu terminalinde işlem yapmak için kullanıcılara verilen makina

İstemci/Sunucu Mimarisi (Client/Server Architecture): Sunucu uygulamaların istemci uygulamalara bilgi ve servis sağladığı bir bilgisayar mimarisidir.

İşletim Sistemi (Operating System): Bir bilgisayarda mevcut kaynakları çeşitli operasyonlara atayan ana program

Java: Bir bilgisayar programlama dili

Javascript: Web sayfaları için bir programlama dili

Kimlik Doğrulama (User Authentication): Kullanıcı kimliği ve şifresinin doğrulanması işlemi

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP): Yönetim ve muhasebe fonksiyonlarının idare ve kontrolü için entegre olmuş yazılım.

Modem: Modülatör ve demodülatörün kısa yazılışı. Bilgisayardan gelen sinyalleri analog sinyal haline dönüştürerek telefon hattı üzerinden nakledilebilmesini mümkün kılar veya bu yolla gelen sinyalleri bilgisayarın kullanabileceği hale dönüştürür.

.Net: Microsoft tarafından geliştirilmiş, birçok dili destekleyen yazılım geliştirme platformu.

Noktalararası Protokol (PPP): Telefon hatlarını ve modemi internete veya birbirine bağlamak için kullanılan dil.


Omurga (Backbone): Büyük veri kapasitesine sahip bir ağı besleyen hızlı hat veya seri bağlantı. İnternet omurgası ticari telefon hatları, hücresel yayınlar ve anten yayınlarının birleşmesinden meydana gelir.

Oturum Açmak (Login): Bir bilgisayar, network veya siteye girmek için kullanıcı ismi veya şifre kullanma işlemi

POP3: Elektronik Posta Kutularından postaları almak için kullanılan protokol.

Posta Kutusu (Mailbox): Elektronik postaların depolandığı alan.

Sanal Özel Ağ (VPN): Genel internet omurgası üzerinden iletişim kurulurken bilgilerin şifrelenerek kapalı bir network altyapısının kurulduğu sistemlerdir.

SLIP / PPP: Modemleri internete bağlamak için kullanılan transfer protokolleri

Sorgu (Query): Bir veri tabanından bilgi çekmek için istekte bulunma

SSL: İnternet üzerinden şifrelenmiş mesaj gönderilmesini sağlayan bir protokol

Sunucu (Server): Ağ üzerindeki diğer bilgisayarlar için hizmet üreten bilgisayar.

Şifreleme (Encryption): Sadece alıcı tarafından okunabilecek şekilde olan veri dönüşümü. Ağ üzerinden ulaştırılan verilerin belirli algoritmalara dayanarak şifrelenmesi ve vardığı noktada deşifre edilmesi yoluyla calışır.

Uygulama (Application): Web sayfalarında sunulan uygulama programı.

Uygulama Servis Sağlayıcısı (ASP): Kişilerin veya şirketlerin, teknoloji hizmetini satın almak yerine kiralayarak internet üzerinden kullanması. İlk yatırım maliyetini, ve özel bir konuda derin bilgi gereksinimini ortadan kaldırır.

Vekil Sunucu (Proxy): Bir kuruma ait yerel ağ ile internet arasında güvenlik sisteminin bir parçası olarak görev yapan ve kurumun ağını izinsiz müdahalelerde koruyan ara sunucu.

Veritabanı (Database): İçeriğine kolayca erişilebilecek, yönetilebilecek ve güncellenebilecek şekilde organize edilmiş veriler bütünü

Web Barındırma (Web Hosting): Gerekli donanım ve programlar ile siteleri barındırma ve internet üzerinde erişim hizmetlerini sağlama hizmeti.

Web Erişimi (Web Access): İnternet üzerinde bulunan siteleri kapsayan World Wide Web’e erişimi ifade eder.

Web Gözatıcısı (Web Browser): Çeşitli internet kaynaklarına ulaşmak için kullanılan istemci yazılımı. En tanınmış göz atıcılar Microsoft Internet Explorer ve Netscape Navigator’dur. İnternet gezgini olarak da bilinir.

Web İçerik Yönetimi (Web Content Management): Programlama bilgisi olmadan bir web sitesinin içeriğini kolayca güncelleyebilme ve yeni içerik ekleyebilme tekniği

Web Kişiselleştirmesi (Web Customization): Internet sitelerinde bulunan içeriğin ziyaretçi profiline göre sunulması. Bu özelliğin çalışabilmesi için ziyaretçi profilinde bulunan detay bilgilerin daha önce sisteme tanıtılmış olması gerekir.

Web Programları (Web Programs): İnternet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen ve genelde gözatıcı aracılığıyla erişilip kullanılan uygulamalar

Web Sayfası (Web Page): Kendi internet adresi veya URL’i olan ve gözatıcı programlar ile internet üzerinden erişilebilen dosya tipi.

Web Sitesi (Web Site): İnternet üzerinde genellikle belli bir alan adına sahip olan ve bilgi içeren bir veya daha fazla web sayfasından oluşan yer

Web Sunucusu (Web Server): İnternet erişimi sağlamak üzere kullanılan, gerekli donanıma sahip bilgisayar programı veya sunucu bilgisayar.

Yerel Bilgisayar Ağı (LAN): Belli bir alan dahilinde genel bir iletişim ağı ve işlemci, sunucu gibi kaynakları paylaşan bilgisayarlar ağı
Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak.

Adapter (Adaptör) Nedir : Direkt olarak birbirlerine uyum sağlamayan iki konnektörün veya cihazın bağlanmasını sağlayan bir aracı cihaz.

Address (Adres) Nedir: Bir sistem ya da ağdaki bir cihazda veya diğer veri kaynaklarında bulunan bir dosyanın yeri için ayrılmış özel kod. Bir kullanıcının yerini belirten dizi.

Address resolution Nedir: Alfasayısal bir Internet adresine karşılık gelen sayısal fiziksel adrese çevirme işlemi.

Administrative Domain Nedir: Yönetsel Alan. Tek yönetim birimi tarafından idare edilen ana sistemler, yönelticiler, ve birbirine bağlı iletişim ağlarının bütünü.

Alias Nedir: Takma ad. Uzun ve hatırlaması zor bir ismin yerine kullanılan genelde kısa ve hatırlaması kolay isimler

Alphanumeric Nedir: Alfabetik ve nümerik karakterlerden oluşmuş kelime. Rakam, kelime ve özel semboller ihtiva eden karakter seti.

Analog Nedir: İşlemden geçirilen yada yeniden orjinal bir görüntü veya sesi temsil eden bir elektirk sinyalinin varyasyonu.

Animation (Animasyon) Nedir: Ekranda görüntü hareketleri yaratmak için tatbik edilen bir işlem. Bazı durumlarda rendering şeklinde de belirtilebilir.2-D Animation (İki boyutlu animasyon)Basit görüntülerle çalışır. İmge yana döndüğü zaman düz çizgiler görülür. İmgelerin birbiri üstüne kompoze edilmesinde kullanılır.2.5-DÜç boyutlu efektlere sahip iki boyutlu bir grafik.3-D AnimationEkranda perspektif içinde hareket ettirebilmek için, bir nesnenin üç boyutlu bir bilgisayar modelini yaratmak.

Application Nedir: UygulamaDoğrudan kullanıcı için bir işlevi yerine getiren program. FTP, mail ve telnet kullanıcı programları iletişim ağı uygulamalarına örnek oluştururlar.

ARPANET Nedir: İleri Araştırma Projeleri Ajansı Bilgisayar Ağı (Advanced Research Projects Agency Network). Internet ağı konusunda ilk çalışmalar yapılırken o ağa verilen ad. Bugünkü Internet’in temeli.

ASCII Nedir: Birçok bilgisayarın kullandığı standart 8 bitlik haberleşme kodudur.

Assembler Nedir: Makine dilinde program üreterek bilgisayar tarafından doğrudan işletilebilmesini sağlayan bilgisayar programıdır.

Assembly language Nedir: Assembler dili.
Audio Track Nedir: Audio sinyallerini taşıyan video teybin bir bölümü.

AVI Nedir: Ses ve Video özelliklerinin bir arada kullanılabildiği dosyalar. Window’s un Medya Aygıtı öğesi üzerinden ulaşılabilir.

Background Nedir: Fon, zemin, geri plan, görüntünün arka planı.

Bandwidth Nedir: Bir kanalın ya da devrenin veri iletme oranı veya iletişim kapasitesi ölçüsü.

BASIC Nedir: Kelimelerinin ilk harflerinden oluşan, ilk defa DARMOUNTH kolejinde geliştirilen en basit bilgisayar programlama dili.

Baud Rate Nedir: Bilgisayar kontrollu sistemlerde seri hatlar üzerindeki bilgi akış hızı birimi.

Binary Nedir: İkiliİkili düzen, örneğin 11001001.

Bit Nedir: Binary rakamlardan biri. Bir bit, sıfır ya da bir değerini taşır. Bilgisayarın tanıdığı en küçük haberleşme birimidir.

BMP Nedir: Grafik formatı. Windows Paintbrush öğesi üzerinden ulaşılabilen dosya uzantısı.

BODY Nedir: HTML sayfalarında kullanılır. HTML sayfalarını oluşturan kodları barındıran "Başlık" ile "Son" arasındaki bölümdür.

Boot Nedir: Sistemin istenilen seviyeden işleme başlamasını sağlayan makine prosedürü. İlk birkaç talimat, bir giriş cihazından gelir ve
bunlarla sistemin tamamının yüklenebilmesi sağlanır.

Browser Nedir: Bir ağ üzerinde, bilgiyi aramak, bulmak, görmek ve işlemek için grafik etkileşimli arabirime sahip uygulama yazılımı. Tarayıcı.

Byte Nedir: Sekiz data biti+bir parti bitten meydana gelen bir alfabetik veya özel karakterdir. Genelde ASCII kodludur.

CAD Nedir: Grafik işlerinin mimari ve mühendislik sistemleri için çizim ve planların bilgisayarda üretilmesi.

CD-ROM Nedir: CD-ROM, kişisel bilgisayar ortamlarında harici bir CD-ROM okuyucu yoluyla kullanılan CD’lerdir. Bilginin CD-ROM üzerine kaydediliş şekli hangi işletim sisteminde kullanılacağını belirler.
CD-ROM okuyucular ise böyle bir ayrıma tabi değildir. Macintosh ve IBM uyumlu bilgisayarlar aynı CD-ROM okuyucusunu kullanabilirler.

CGI Nedir: Web tarayıcılarının Web Hizmetçileri ile iletişim kurmasını sağlayan arabirimdir. Web taraycıları CGI aracılığıyla, HTML içindeki formları ve döküman kaynaklı sorgulayıcıları Web hizmetçilerinin anlayabileceği hale sokarlar.
Character (karakter) Nedir: Bilgisayar tarafınrdan yazılıp okunabilen ve depolanan herhangi bir tek alfabetik, nümerik, noktalama veya değer işaretlerinden biri.

Chat Nedir: Gerçek zamanlı görüşmeyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. IRC, WebChat, gibi bir arabirim.

Client Nedir: KullanıcıBir başka bilgisayar sistemini ya da programın hizmetini talep eden bilgisayar sistemi ya da programa verilen ad. Dosya dağıtıcısından (file server) herhangi bir dosyanın içeriğini isteyen diğer bilgisayar o dağıtıcının kullanıcısıdır. kullanıcı-dağıtıcı modeli (client-server model), hizmet birimi (server).

COBOL Nedir: Komplike iş uygulamaları ile ilgili program yazmaya uygun bilgisayar programlama dili. COBOL, US savunma bakanlığı kuruluşu olan CODASYL ile çeşitli bilgisayar imalatçıları ve bilgi işlem cihazları kullanıcıları tarafından geliştirilmiştir.

Code (kod) Nedir: 1- Bilgisayar sistemleri için talimat yazmak.2- Uygun tabloya göre bilgilerin sınıflandırılması3- Makine dilini kullanmak.4- Program yapmak.

Command (komut) Nedir: Bilgisayara başlamasını, durmasını veya devam etmesini söyleyen bir pals, sinyal, kelime veya harf dizisi. Command, çok sık olarak instruction (talimat) ile karıştırılır.

Compiler Nedir: Herhangi bir programlama dili ile yazılmış bir bilgisayar programını, bilgisayarın kendi diline çeviren program (Derleme)

Configuration (konfigürasyon) Nedir: Hardware için, sistemi oluşturan bir grup araç. (device) software için toplam software grubunun arasında kurulan ilişki.

Contrast Nedir: Bir görüntünün beyaz bölgelerinin siyah bölgelere oranla ne denli parlak olduğu

Counter Nedir: Sayaç. Mekanik ya da elektronik olarak çalışır. Kafa önünden geçen band uzunluğunu inç cinsinden verir.

CPU Nedir: Central Processing Unit. Merkezi İşlem Birimi. Bilgisayarın işlemlerinin yapıldığı ve transistörlerin bulunduğu küçük çip.

Cursor (imleç) Nedir : Bilgisayar ekranında göz kırpan çizgi veya kutu. Bir sonraki data girişinin nereye yapılacağını gösteren işaret.

Data (Bilgi-veri) Nedir : Bilgisayar tarafından üretilen ve işlenebilen bilgi elemanı için kullanılan genel terim.

Database Veri tabanı Nedir: Bir bilgisayar sistemi içinde saklı ve erişilebilir verilerin tümü. Bunlar değişik kullanıcıların aynı bilgilere erişebilmesi ve gereksiz tekrar ve fazlalıkları önlemek amacıyla büyük bir kütük şeklinde hazırlanabilir. Bu düzen veri saklama alanında daha az yer kapladığı gibi erişim süresini de hızlandırır. İzni olmayan kişilerin kullanmasını ve başkalarına ait verilerle karışımı veya bunların bozulmasını önlemek için bu kütüğe parolalar ve kullanıcı alanları konulabilir.

Default Nedir: Bilgisayarın otomatik olarak geçerli saydığı ve aksi belirtilene kadar geçerliliğini koruyan işlem veya değer.
Device Nedir: Özel bir işlem yapabilen hardware parçası. Printer, bir device örneğidir.

Digital (Sayısal) Nedir: Ses, görüntü, bilgisayar verisi ya da diğer bilgiler için işlemleri yapmak veya ikilik (sıfır veya bir) sinyalleri iletmek için voltaj, frekans, genlik, zaman vb. ayrık değişkenleri kullanan bir yöntem.

Digital Audio Nedir: Sesi daha yüksek kalite sağlmak amacıyla bir sayısal dizi şeklinde kodlayarak saklanan bir ses alma tekniği.

Directory (dizin) Nedir: Depolama bölümü için her dosyaya ait adı, yeri, boyutu, yazılım veya son düzeltme tarihini veren tablo.

Disket Nedir: Software veya data kaydetmeye yarayan, düz, eğilebilir, magnetik materyal ile kaplı ve koruyucu zarf içindeki çevre birimi.

Download Nedir: Program ve / veya bilgilerin dosyalarını bir bilgisayarndan bir başka cihaz veya bilgisayara geçirmek.
Drag and Drop Nedir: Bir ekran nesnesini (ikon) seçip işaretleyerek, bir başka ekran nesnesinin içine koymak anlamında kullanılan bir GUI deyimi.

Drive Nedir: Magnetik elemanları yazıp okuyabilen ve CPU’nun işlem yapabilmesini sağlayan araç. (sürücü)

E-mail (E-posta) Nedir: Elektronik mektup. Internet üzerinde kişisel mektupların bir noktadan bir diğerine yollanması için kullanılan yöntem.

Electronic Mail (email) Nedir: Elektronik Posta (e-posta)Bir bilgisayar kullanıcısının aralarındaki iletişim ağı vasıtasıyla diğer bilgisayar kullanıcıları ya da kullanıcı grupları ile mesaj alışverişi yapıtığı sistem. Elektronik posta Internet’in en popüler kullanım alanlarından birini oluşturmaktadır.

File Transfer Protocol (FTP) Nedir: Dosya Aktarma ProtokolüBir sistemdeki kullanıcının iletişim ağı üzerinden diğer bir sisteme erişme-sini ve oradaki dosyaları kendine veya kendi dosyalarını oraya aktarmasını sağlayan protokol. Ayrıca, FTP kullanıcıların bu protokolü kullanmalırını sağlayan programa verilen isimdir. Protokolün tanımı STD 9 ve RFC 959’da yapılmıştır. anonim FTP (anonymous FTP).

File Nedir: Bilgisayar tarafından bir bütün olarak kabul edilen, birbirleri ile ilgili data gruplarının toplandığı program.
GIF Nedir: WWW üzerindeki görüntü dosyaları için kullanılan standart bir format. GIF dosya formatı, dosya büyüklüğünü azaltan bir sıkıştırma yöntemi kullandığı için oldukça popülerdir.
Global search Nedir: Bir değişkeni referans alarak, (karakter veya komut olabilir) text içerisindeki her türlü görünümünü vererek araştırma şekli.

Hardware Nedir: Bilgisayar sisteminin sahip olduğu cihazların tümü (Donanımı).

HTML Nedir: Web sayfalarının düzenlediği ve Web bilgilerinin dağıtıldığı ortam için kullanılan bir kısaltma. Bir birleşik döküman formatı.

Internet address Nedir: Internet adresiInternet üzerindeki bir düğümü ifade eden adres. ağ (internet), Internet, IP adresi (IP address).

IP Nedir: 1. Internet Protocol- Internet’in temel işletme protokolüdür.2. Internet Provider- ya da Internet Access Provider. Kendi servisleri üzerinden başka kullanıcıları Internet’e bağlayan, genellikle ticari amaçlı kuruluşlardır. IP adress Internet üzerindeki her makine sadece bir tane IP numarasına sahip olabilir. Buna karşılık kullanıcıların servis isimlerini daha rahat hatırlamaları için makinelere bir ya da daha fazla "Domain Name" atanabilir. IP adresi noktalarla bölünmüş 4 sayıdan oluşur. (Örnek: 194.762.183.106)

IRC (Internet Relay Chat) Nedir: Kişilerin gerçek zamanda birbiriyle konuşmasını sağlayan, dünya çapında bir sohbet hattı protokolü.

JAVA Nedir: Sun Microsystems’in yarattığı kolay kullanılır, güvenli, nesneye yönelik ve güçlü bir programlama dilidir. HTML dilinin eksiklerini kapamaya yöneliktir. Bu dil Netscape 4.0 veya Sun Microsystems’in HotJava web tarayıcısıla görüntülenebilir. Ayrıca bir derleyiciye gerek yoktur.

JPEG Nedir: Joint Photographic Experts Group, Sözcüklerinin kısaltılmasından meydana gelen grafik formatıdır. Çözünürlüğü ve renk sayısı çok fazla durağan grafikleri yüksek oranda sıkıştırıp saklayabilen bir formattır. JPEG formatı grafik dosyalarında sıkıştırma yaparken "tolerans oranları" kullanır. Bu oranlar dosyanın gerçeğe yakınlık derecesini belirtir.

LAN Nedir: Yerel Alan Ağı (Local Area Network).

LCD Nedir: (Liquid Crystal Display) sıvı kristal ekran. Her ekran noktası bir matriksle yöneltir. Kesişme noktalarında piksel aydınlanır.

Megabyte (MB) Nedir: Bir milyon bayt.

Memory Nedir: Bilgisayarda, bilginin depo edildiği, kopyalandığı ve yeniden kullanıldığı yüksek erişim hızına sahip bölüm. (RAM-ROM vb.)

MPEG Nedir: Hareketli görüntüleri sıkıştırmada kullanılan standart bir yöntem.

Multi-Tasking Nedir: Aynı zamanda birden fazla iş yapabilen bir operasyon sistemi.

Network Nedir: Bilgisayar ağı. Birçok bilgisayarın çeşitli yöntemlerle birbirine bağlanarak bazı bilgileri paylaşabilmelerini sağlar.

OCR Nedir: OCR (Optik karekter tanıma)Yazılı veya basılı karakterlerin makina tarafından ve foto-elektrik transuderlerden gelen girdilere dayanarak tanıması. Bu tür programlara örnek vermek gerekirse RECOGNITA firmasının GO-CR, Caere firmasının Omni Page programları gösterilebilir.

Router Nedir:Yönlendirici. Bir ağ ile diğeri arasındaki iletişimi sağlayan cihaz.Routing:YöneltmeVeri paketinin gideceği bir sonraki sisteminin doğru olarak seçimi.

Shareware Nedir: Belirli bir süre ücretsiz kullanılan, ancak yazılımın deneme süresi bitince yazılımın sahibine ücret ödenmesini gerektiren türden yazılımlara verilen isim.

Site Nedir: Internet üzerindeki bir hizmet biriminin adresi.

Software Nedir: Yazılım donanımı, bilgisayarın çalışmasını kontrol eden programlar.

TCP/IP Protocol Nedir: Internet üzerindeki bilgisayar sistemlerinin birbirlerine bağlanması için kullanılan standart ağ iletişim protokolüdür.Internet Protokolü (IP) üzerinde çalışan Transfer Kontrol Protokolü (TCP) ve bunlara bağlı çalışan diğer protokollerin oluşturduğu aile. IP, TCP, FTP, Telnet.

TCP/IP Nedir: Transmission Control Protocol/Internet Protocol cümlelerinin kısaltılmış halidir. Internet’i oluşturan protokollerdir. Başlangıçta Unix işletim sistemi için tasarlanmış olup günümüzde birçok işletim sistemini desteklemektedir.

UNIX Nedir: Çok kullanıcılı, çok hedefli bir operasyon sistemi. Genellikle çalışma hayatında kullanılan bir işletim sistemi.

UNZIP Nedir: Daha önce bir sıkıştırma yardımcı programı kullanılarak sıkıştırılmış bir dosyayı açmak.Upgrade: Daha yüksek performans veya ilerlemiş özellikler gösteren parçalarının eksiklerin yerlerine yerleştirilmesi.

WWW (Word Wide Web) Nedir: Dünya çapında ağ. Hypertext tabanlı, dağıtılmış Internet bilgi sistemi. Kullanıcılar hypertext dökümanları oluşturabilir, daha önce oluşturulan dökümanları düzenleyebilir, gözden geçirebilir. İstek birimi ve hizmet birimi programlarını ücretsiz olarak temin edebilirİsviçre parçacık araştırma merkezi tarafından yaratılmış olan hipertext tabanlı, dağıtılmış bilgi sistemi. Kullanıcılar hipertext dökümanları yaratabilir, düzeltebilir, yaratılmışları gözden geçirebilir. Kullanıcı (client) ve dağıtıcı (server) programalarını ücretsiz olarak temin etmek mümkündür.

Account Nedir:
Kullanıcı Bilgileri. Bir bilgisayara veya bilgisayar ağına bağlanmak için gerekli kullanıcı adı ve parolası gibi bilgileri içerir.

ACTIVE-X Nedir:
Mıcrosoft’un Sun Microsystem’in Java’sına karşı çıkardığı bir program geliştirme dili. Internet üzerinde kullanılabilecek programlar üretmek için kullanılıyor.

Alias Nedir:
Takma ad.

Alta Vista Nedir:
Digital Equipment Co. firmasına ait olan AltaVista, popüler Internet tarayıcı servislerinden biridir. Servisin amacı; aradığınız bilgiye, web sayfasına veya haber grubuna ufak bir aramadan sonra ulaşabilmenizi sağlamaktır.

Anonymous FTP Nedir:
Her internet kullanıcısının dosya transferi yapabileceği FTP siteleridir. Buraya bir ftp programı ile bağlanıyorsanız, username bölümüne anonymous, şifre bölümüne de e-mail adresinizi yazmalısınız. Browser ile ftp sitesine bağlanıyorsanız bu ayarlar browserınızda default olarak vardır.

AOL Nedir:
AOL, America On Line’ın kısaltılmasından oluşmuştur. Sadece Amerikada 4.5 milyon kullanıcısı olan America On Line her ne kadar ev kullanıcılarına hizmet veren bir sistem olsa da Internet erişimi de sağlamaktadır.

Applet Nedir:
HTML sayfalarda bulunan java dilinde yazılmış programların derlenmiş biçimidir.

Attachment Nedir:
E-mail (elektronik posta)’lara dosya ekleyerek gönderme işlemidir..

Backbone Nedir:
Network üzerindeki temel geçiş yollarını (pathway) oluşturan yüksek hızlı hat ve bağlantılarının oluşturduğu yapı.

Background Nedir:
Web sayfalarının arka fonlarına verilen isim..

Beta Nedir:
Bilgisayar dünyasında, programların geliştirme ve test aşamasında olduklarını belirten ad.

Bit Nedir:
İletilebilen en küçük veri miktarı.

Bookmark Nedir:
Türkçede sık kullanılan olarak geçer. Web sayfalarında gezerken, hoşunuza giden sitelerin adresinin browserınız da saklanmasını sağlar.

Bounce Nedir:
E-mail’in gönderildiği adrese ulaşmayıp, geri gelmesi.

Bps Nedir:
(Bits-Per-Second) 2 bağlantı noktası arasında verinin transfer edilme hızı. Örneğin bir 28.800 Bps modem saniyede 28.800 bit transfer edebilir.

Browser Nedir:
World Wide Web üzerinde dokümanların transfer edilip görüntülenmesini sağlayan programlara "browser" adı verilir. Şu an bu sayfaları görmek için kullandığınız program sizin browser’ınızdır. (Internet Explorer, Netscape Communicator gibi)..

CGI (Common Gateway Interface) Nedir:
Server daki programların birbirleri ile iletişim kurmalarını ya da diğer programların Web server ile nasıl iletişim kuracaklarını belirleyen kurallar seti. Genellikle web server dan data yı alan ve bu data ile küçük işlemler yerine getiren (forma yazılan bilgileri e-mail olarak atmak gibi) küçük programlardır..

Cgi-bin Nedir:
Web Server’da CGI dosyalarının bulunduğu dizine verilen genel isim..

Channel Nedir:
IRC deki tartışma alanlarına verilen ad. (oda)

Cookie Nedir:
Browser tarafından kullanıcıya gönderilen ve kulanıcının sabit diskine yerleşen küçük dosyacık. Bu dosya, ziyaret edilen site hakkında tarih, kullanıcı adı, ziyaret saati gibi bilgileri içerir. Aynı sitenin bir sonraki ziyaretinde kontrol edilir. (Bazı sitelerde Web sayfası özellitirme diye bir secenek vardır. Bu bölümü doldurduğunuzda o siteye tekrar girdiğinizde sadece sizin istedikleriniz o sitede görülür. Cookie bu işlemde sizin tanımlanmanızı sağlayan programdır.)

DATA Nedir:
Manyetik ortamdaki her türlü bilgiye verilen addır. İnternet ortamında alıp gönderdiğiniz veriler data olarak adlandırılır..

Defrag Nedir:
Harddiskin veriminin artırılması için yapılan birleştirilme işlemi.

DEMO Nedir:
Yazılımların, reklam amaçlı olarak piyasaya sürülmüş şekli. Demolar hiçbirzaman yazılımın tüm özelliklerini kullanmanıza izin vermezler..

Dial-up Nedir:
İletişim kurulacak bilgisayarın, var olan telefon hattını kullanarak bilgisayarınız ile aranmasıyla kurulan haberleşme yolu..

DNS (Domain Name Server) Nedir:
Bağlanılan sunucu ismini açık Internet adresine çevirmek için kullanılan bir mekanizmadır. Internet üzerinde aynı adlı iki veya daha fazla sunucu isminin olmaması da yine DNS sistemi sayesinde gerçekleşmiştir..

Domain Name Nedir:
Bir Internet sitesini tanımlayan adres. (xxx.com.tr gibi) Her domain name bir IP adresine karşılık gelir..

Download Nedir:
İnternet üzerinden dosya çekme işlemi.

E-mail (elektronik-posta) Nedir:
Elektronik Posta, posta işlemlerinin (mektuplaşma v.s.) Bilgisayar ortamında yapılmasıdır. E-mail ile diğer internet kullanıcısına mektup ve dosya gibi şeyler gönderebilir ve alabilirsiniz.

Encryption Nedir:
Internet üzerinden transfer edilen bilgilerin, üçüncü şahıslar tarafından okunmamasını sağlayan bir şifreleme yöntemi..

E-zine Nedir:
İnternet üzerindeki online dergi..

FAQ (Frequently Asked Questions) Nedir:
Sıkça Sorulan Sorular anlamına gelir. Web sayfalarında gezerken, web sayfasında belirtilen konu hakkında sorulabilecek soruların cevaplarını içerir..

FINGER Nedir:
Windows işletim sisteminde kullanılan bir programdır. Internet üzerinde sorgulama yapmak için kullanılıyor. En çok Kullanım alanını IRC de bulmaktadır..

Firewall Nedir:
İnternete bağlı makinaların güvenliği için kullanılan bir sistemdir. Bilgisayara gelen veri paketlerini kontrol eder ve istenilmeyen verilerin sisteme girmesini engeller.

Freeware Nedir:
Kullanılması ve dağıtılması tamamen ücretsiz olan programlar..

FTP (File Transfer Protocol) Nedir:
Ftp sadece bir protokol olmakla kalmayıp, internet üzerinden dosya transferi yapmak için kullanılır. FTP kullanılarak başka bir Internet sitesine "login" olunur (Bknz. Anonymous FTP) ve buradaki dosyalara "site sorumlusu"nun hak tanıdığı kadar erişim sağlanır.

Gateway Nedir:
Gateway, teknik olarak aynı türden olmayan iki protokol’ün anlaşmasını sağlayan donanım yada yazılım anlamına gelir. Bu terim Internet üzerinde genellikle, bir sistemden diğer bir sisteme geçiş sağlayan bir mekanizmayı anlatır..

Gopher Nedir:
Internet üzerinde hypertext kullanmadan değişik menülerdeki materyallere ulaşmayı sağlar. Gopher sitelerinde resim ve program yoktur. Tamamen text formatından oluşur. Kullanımı gittikçe azalmaktadır.

Groupware Nedir:
Aynı bilgiler üzerinde çalışan, aynı binada, odada veya ağ üzerinde çalışan bir grup insan için tasarlanan programlara denir.

GuestBook Nedir:
Ziyaretçi Defteri. Girdiğiniz Web sitesine, site hakkındaki görüş, istek ve önerilerinizi yazıp, diğer ziyaretçilerin yazdıklarını okumanızı sağlar.

Hacker Nedir:
Bilgisayar sistemlerine izinsiz giren kişilere verilen ad..

Heading Nedir:
HTML dökümanlarında genellikle yazının başlığının ve genel tanımların bulunduğu bölgedir.

Hit Nedir:
Browser tarafında Web Server a yapılan Tek bir isteme hit denir. Örneğin 3 adet resim içeren bir sayfa çağrıldığında 4 adet hit olur. 1 adet sayfa için + 3 adet de içindeki resimler için..

Home page Nedir:
Bir sitenin ana(giriş) sayfası olmakla beraber, Kişisel Web sayfalarına da home page denilmektedir.

Host Nedir:
Network üzerinde diğer makinalara servis veren herhangi bir makina..

HotJava Nedir:
Sun MicroSystems tarafından tasarlanmış Mosaic-tipi web tarayıcılarına alternatif olarak tasarlanan yeni bir Java destekli web tarayıcısıdır. Özellikle "etkileşimli" web sayfaları geliştirmek isteyenler için tasarlanan bu tarayıcının yapımı henüz bitmemiştir.

HTML Nedir:
HTML (HyperText Markup Language) World Wide Web’in bilgi görüntülemekte kullandığı dosya formatıdır. HTML sayfaları kullanarak metinler değişik şekillerde ekrana getirilebilir, sayfalara resim, ve ses eklenebilir. Bu okumakta olduğunuz sayfa bir HTML sayfasıdır. HTML, bu sayfaya verilen isim değil, sayfanın oluşturulması için kullanılan progralama sistemidir.

http Nedir:
Internet üzerinde HTML sayfalarının aktarılması için "HyperText Transport Protocol" isimli standart bir protokol kullanılır. Hiç şüphe yok ki İnternet üzerinde en çok kullanılan (ve en önemli) protokoldür.

Hyperlink Nedir:
HTML sayfasında bir takı (tag) kullanılarak başka bir dosya ile oluşturulan bağlantıdır.

Hypermedia Nedir:
Az kullanılan bir terimdir. Metin, grafik, ses, hareketli görüntü gibi Internet üzerinde iletişimi mümkün olan her türlü medyayı ifade eder.

Hypertext Nedir:
HyperText, dökümanları biçimlendirmek, resim eklemek, bağlantılar yaratmak için kullanılan metoddur.

I Accept Nedir:
Kabul ediyorum. İnternette herhangibirşeye üye olmak istediğinizde, size önce bellibir şartname sunarlar. Bunu kabul ediyorsanız, şartnamenin sonundaki "I Accept" butonuna basmalısınız.

Imagemap Nedir:
Imagemap bir çok bağlantı barındıran bir grafiktir. Bu grafik değişik yerlerine basıldığında sizi farklı URL adreslerine veya bağlantılara götürecek biçimde bölümlenmiştir.

Inbox Nedir:
E-maillerin geldiği dizine verilen ad.

Internet Explorer Nedir:
Mıcrosoft’un Web Browser’ı . Internet Explorer ile web sayfaları gezilebilir, Ftp yapabilir, e-posta işlemleri gerçekleştirebilir, haber gruplarına üye olabilirsiniz.

Intranet Nedir:
Firma içinde bildiğimiz Internet yazılımlarının kullanıldığı sadece firmaya özel network.

IP (Internet Protocol) Nedir:
Herkesce kabul edilmiş bir internet adresleme sistemi. Merkezi ABD de olan GSI adlı kuruluş tarafından verilen IP adresleri sayesinde aynı adresin birden fazla makinaya verilmesi önlenmiş oluyor. xy.com | please login gibi harflerle ifade dilmiş bir adres aslında rakamlardan oluşur.

IRC (Internet Relay Chat) Nedir:
IRC ler dünya üzerindeki bütün Internet kullanıcıların biraraya gelerek gerçek zamanda online olarak sohbet ettikleri yerlerdir. IRC servisi veren bir adrese bağlandığınızda çeşitli konu başlıkları altında açılmış odalar görürsünüz. Sizi ilgilendiren bir oda gördüğünüzde hemen girip sohbete katılabilir yada kendiniz bir oda açabilirsiniz, hem de istediğiniz her konuda.

ISDN Nedir:
(Integrated Services Digital Network) 128.000 bps hızındaki özel telefon hattı. (Normal hatların hızı 56.000 - 64.000 bps dir).
ISP (Internet Servis Provider) Nedir:
Internet servis sağlayıcı (GülNet gibi).

Java Nedir:
Sun Microsystems’in yarattığı kolay kullanılır, güvenli, nesneye dayalı ve güçlü bir programlama dilidir. HTML dili ile beraber kullanılan JAVA, daha çok HTML sayfasına görsel efectler katmak ve kolay kullanım sağlamak için kullanılmaktadır.

Join Nedir:
Bağlanmak, girmek..

K56Flex Nedir:
Daha hızlı veri transferini sağlayan, Rockwell chipsetli modem üreticilerinin kullandığı modem teknolojisi.

Leased-Line Nedir:
Turk Telekom A.Ş.den alınan kiralık hat devresi ile, İki nokta arasında, istenen kapasitede kurulan sürekli bağlı olan iletişim hattı..

Link Nedir:
HTML bağlantılarıdır. Bunlar, döküman içinde sizi başka bir konuma, aynı serviste başka bir dosyaya veya bambaşka bir servise yollayabilir. Not: Bağlantılar genellikle mavi ve altı çizili metinden oluşur. Üzerine geldiğinizde mouse el işaretini alacaktır.

Linux Nedir:
Bir işletim sistemidir. UNIX’in türevi olan bu işletim sistemi tamamen ücretsiz olup, gün geçtikçe kişisel alanda kullanımı artmaktadır. (Ayrıntılı bilgi için:)
Listserv Nedir:
Çok kullanılan bir e-mail programıdır. Kullanıcılara posta listelerine abone olma, katkıda bulunma ve çıkma şansı verir.

Live Nedir:
“Canlı yayın” kavramının internet üzerindeki kullanımıdır. Uygun programlarla internet üzerinden çeşitli yayınlar canlı olarak izlenebilir. ( Radyo, Televizyon v.s.)

Mailing List Nedir:
Kullanıcının tek bir adrese mesaj göndererek, üye olan kullanıcılara bu mesajın dağılmasını sağlayan mesajlaşma sistemi. Mail grupları olarak adlandırılan bu sistem sayesinde, İnternet üzerinde bir çok konuda gruplar, birbirleri ile bilgi alışverişinde bulunurlar..

Majordomo Nedir:
En çok kullanılan e-mail programıdır. Kullanıcılara posta listelerine abone olma, katkıda bulunma ve çıkma şansı verir. (Mailing List oluşturulmasında kullanılır.)
Map Nedir:
Web tasarımında kullanılan, yüklenen grafiğin belirli bölgelerine basıldığında değişik bağlantıları çağırmak için kullanılan sistemdir..

Members Nedir:
Üyeler. Web sitelerinde "Members" yazılı yerlere girebilmeniz için, önce oraya üye olmanız gerekmektedir.

Mirror Nedir:
Bir web sitesinin, tamamen aynı olan bir yansısının başka bir adreste bulunmasıdır.

Modem (MOdulator-DEModulator) Nedir:
Bilgisayarınızın telefon hattına bağlanarak, diğer telefon hatttına bağlı bilgisayar ile iletişim kurmasına yarayan araç..

Mosaic Nedir:
NCSA tarafından tasarlanan Machintosh, Windows ve Unix ortamlarının tümünde birden çalışabilen ilk Web tarayıcısıdır..

Açık Anahtarlı Şifreleme (Public Key Cryptography): İnternet gibi güvenli olmayan bağlantılar üzerinden güvenli veri göndermeye yarayan, iki adet anahtardan oluşan ve anahtarlardan birinin mesajı şifrelemede, diğerinin açmada kullanıldığı şifreleme metodu. Sisteme dahil her kullanıcının özel ve açık olmak üzere iki anahtarı vardır. Açık anahtar bütün kullanıcılara serbest olarak dağıtılabilir.

Adanmış Hat (Dedicated Line): İki veya daha fazla adrese sürekli bağlantı sağlayan iletişim kanalları. Özel bir hat olup bir iletişim şirketinden kiralanabilir.

Ağ (Network): Birçok bilgisayarın çeşitli yöntemlerle birbirine bağlanarak bazı bilgileri paylaşabilmesi

Alan Adı (Domain Name): İnternet sitesini tanımlayan isim. Noktalarla ayrılan iki ya da daha çok parçadan oluşur.

Alan Adı Sistemi (Domain Name System - DNS): Dünya üzerindeki bir çok sunucuya dağıtık halde bulunan, alan ve makina adları ile IP numaraları arasındaki ilişkiyi tutan veritabanı.

Ana Bilgisayar (Mainframe): İletişim ağıyla bağlanan terminal ve bilgisayarlar sistemindeki ana bilgisayar.

Ana Sayfa (Main Page): Web sitesinin ilk sayfası.

Arama Motoru (Search Engine): Internet üzerinden herhangi bir bilgi, servis, ürünü aramak için kullanılan program.

Bağ (Link): Web sayfası üzerinden başka bir konuma, aynı serviste başka bir dosyaya veya servise yönlendiren bağlantılar.

Bant Genişliği (Bandwidth): Bir network bağlantısı üzerinden transfer edebildiğiniz veri miktarı. Genelde saniyede aktarılan veri miktarıyla belirlenen genişlik, bps (bits per second), kbps(kilobits per second), mps (megabits per second) kısaltmaları ile tanımlanır.

Çerez (Cookie): Sonra tekrar ulaşmak üzere Web sunucusu tarafından bir dosya metninde depolamak için göz atıcınıza (browser) verilen veri parçası. Kullanıcı hakkındaki bilgileri (kullanıcı ismi, alışveriş listesi gibi), gönderen sunucunun anlayacağı bir dilde kendi bünyesinde tutar.

Çevirmeli Hat (Dialup Line): İki makine arasında telefon hattı üzerinden arama yapılarak sağlanan geçici bağlantıya verilen isim.

Dosya Transfer Protokolü (File Transfer Protocol - FTP): Kullanıcının başka bir bilgisayara bağlanarak dosya transferi yapmasını sağlayan dosya transfer protokolü.

E-posta (E-mail): Farklı adreslerdeki bir grup kişiye, bir bilgisayardan diğerine elektronik mektuplar (mesajlar) göndermeyi mümkün kılan herhangi bir bağlantı sistemi.

Erişim Sayısı (Hit): Bir web sitesine erişim sayısı

Evrensel kaynak konumlandırıcısı (Uniform Resource Locator - URL): Evrensel ağ (web) üzerinde ulaşılan yerin kimliği

Gecikme (Lag): Çevrimiçi talep ve cevap alma arasında geçen zaman miktarı.

Gözatıcı (Browser): Çeşitli internet kaynaklarına ulaşmak için kullanılan istemci yazılımı. En tanınmış göz atıcılar Microsoft Internet Explorer ve Netscape Navigator’dur. İnternet gezgini olarak da bilinir.

Grafik Kullanıcı Arayüzü (Graphical User Interface - GUI): Grafiksel yöntemleri kullanan kullanıcı arayüzü

Güvenlik Duvarı (Firewall): Ağı istenmeyen erişimlerden koruyan güvenlik donanımıdır.

Güvenlik Sertifikası (Security Certification): SSL protokolü tarafından güvenli bağlantılar için kullanılan elektronik imza bilgisi.

Güvenlik Sertifikası Dağıtıcısı (Security Certification Distributor): Firmaların ve firmalara ait web sitelerinin doğruluğunu kanıtlayan kuruluş. Web sitelerinde sertifika bulunmasını isteyen firmalara sertifika dağıtımını yapar. (Elektronik sertifika olarak da bilinir)

Hiper Yazı Aktarım Kuralları (HTTP): İnternetteki web sitelerini izleyebilmek için kullanılan protokol

Hiperbağlantı (Hyperlink): Web sayfasındaki metin veya grafikte ışıklı, altıçizili ve tıklanabilir özelliğe sahip, kullanıcıyı aynı sayfadan bir başka sayfaya taşıyabilen veya aynı sayfa üzerinde başka bir yere götürebilen bağlantılar


HTML (HyperText Mark-up Language): Göz atıcıya (browser) web sayfasının ne şekilde görüntüleceneceğini söyleyen, web sayfası ve sitesi yazmak amacıyla kullanılan program dili.

İçerik Yönetimi (Content Management) Programlama bilgisi olmadan bir web sitesinin içeriğini kolayca güncelleyebilme ve yeni içerik ekleyebilme tekniği.

İnternet Adresi (IP): 4 bayt internet adresi içinde herbir numaranın bir bayt temsil ettiği 1.2.3.4 formlarındaki internet adresleri için genel işaret sistemi. Toplam 32 bit içerir. Bir ağ bileşeni ve bir uç birimi bileşenine sahiptir.

İnternet iletişim protokolü (TCP/IP): İnternet üzerinde tüm bağlantılar için konulmuş standartlar. Başlangıçta Unix işletim sistemi için tasarlanmış olup, günümüzde birçok işletim sistemi tarafından desteklemektedir.

Internet reklamı (Banner): Değişik şekil ve boyutlarda tasarlanarak web sitesinde reklam yapmak amacıyla kullanılan alan

İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP): Internete erişim sağlayan firma.Yetkilendirme (Authorization): Resmi olarak kullanıcıya belirli uygulama, kaynak ve servislere erişim ve onları kullanma yetkisinin verilmesidir.


ÜCRETSİZ KPSS VİDEO DERSLER, TESTLER BURADA TIKLAYINIZKendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR