İNGİLİZCE CÜMLE TAMAMLAMA İLE İLGİLİ TEST SORULARI 18

Bu testimizde İngilizce boşluk doldurma soruları ve cevapları, İngilizce boşluk doldurma cevapları, ingilizce kelime boşlık doldurma, fill in the blank exercises, fill in the blanks with suitable words gibi konuları ele alacağız.

 

BOŞLUĞA UYGUN DÜŞEN İFADEYİ BULUNUZ.

 

13. None of the world’s industrial and social problems will ever be solved .................

 

a. though the numbers of grossly underprivileged people continued to grow

b. until its importance had been recognized by industrial leaders

c. as if selfishness were not an anti – social attitude

d. unless man makes a determined effort to do so

e. so long as the issue was regarded with indifference

 

(Cevap D) Doğru cevap (d)  şıkkıdır. Soru cümlesi future passive olduğu için İngilizce cümle yapısına uygunluğu açısından takip eden cümlenin diğer  şıklarda olduğu gibi past tense olmaması gerekmektedir. (d) şıkkında doğru cümle formasyonu olan future tense + geniş zaman yapısı kullanılmıştır.

 

14. Firearms and drugs are apparently the only articles ...........................

 

a. that customs officers are really looking out for

b. he hadn’t tried to smuggle into the country

c. that they make a man so rich so quickly

d. being so dangerous he won’t touch them

e. so that dogs could be trained to detect them

 

(Cevap A) Doğru cevap (a)  şıkkıdır. Soru cümlesinin Türkçe anlamına baktığımızda “Ateşli silahlar ve uyuşturucu maddeler ---------------- en önemli parçalardır” cümlesini anlam ve gramer olarak en iyi tamamlayan cümle “gümrük görevlilerinin gerçekten aradığı” anlamınına gelen (a)  şıkkıdır.

 

15. Highly specialized workers do not have the wide industrial training .....................

 

a. through this had been characteristic of the small, family business

b. that has enabled them to move from one job to another

c. which would make them adaptable to changes in the techniques of production

d. of which the motor car industry is a characteristic example

e. as the invention of new machines makes such skills obsolete

 

(Cevap C) Doğru cevap (c)  şıkkıdır. Soru cümlesine baktığımızda “Konularında uzman işçiler yeterli endüstriyel eğitime sahip değildir.” cümlesini en iyi tamamlayan cümle “onları üretim teknikleri konusundaki değişikliklere adapte edebilecek” anlamına gelen ve birinci cümleye which ile başlanan (c)  şıkkıdır.

 

16. Since Italy still remained a predominantly agricultural country ........................

 

a. cereals no longer consitute the most important crop group

b. rural overpopulation became a major problem

c. about one – seventh of the whole wheat area is in Sicily

d. citrus fruits are grown mainly in the south

e. poor pasture suitable for sheep characterizes the North

 

(Cevap B) Doğru cevap (b)  şıkkıdır. Soru cümlesinin Türkçe karşılığına baktığımızda “ İtalya ağırlıklı olarak bir tarım ülkesi olarak kaldığı için…” anlamına geldiğini görmekteyiz. Bu ifadeyi en doğru şekilde tamamlayan cümle “kırsal alandaki aşırı nüfus artışı çok önemli bir problem olarak ortaya çıktı.” Anlamına gelen (b)  şıkkıdır.

 

17. If we want to ensure that the social security system continues, ......................

a. the workers had been expecting higher wages

b. the social security system should have realized that trouble lay ahead

c. then new legal measures will have to be brought into force

d. there are far too many new immigrants entering the countury

e. the personnel might have worked harder to increase production

 

(Cevap C) Doğru cevap (c)  şıkkıdır. Soru cümlesinin Türkçe anlamına baktığımızda “Sosyal güvenlik sisteminin devam etmesini garanti altına almak istiyorsak” cümlesini en iyi tamamlayan cümlenin “yeni yasal önlemlerin yasalaştırılması gerekmektedir.” tümcesi olduğunu görmekteyiz.

 

18. ................. whether there really is any correlation between high mortality rates and high poverty rates.

 

a. The research team found it difficult to establish

b. It doesn’t seem at all likely

c. The issue has given rise to much lively discussion

d. At present there is absolutely no sign of agrement

e. many people feel less confident than formerly

 

(Cevap A) Doğru cevap (a)  şıkkıdır. Whether ile başlanan ikinci cümlenin anlamına baktığımızda “yüksek ölüm oranları ve yüksek fakirlik oranları arasında gerçekten bir başlantı olup olmadığı” anlamını ana cümle olarak en iyi “Aaraştırma ekibi belirlemede zorlandı.” Tümcesinin uyduğunu görmekteyiz. Bu tür soru cümlelerinde bize verilen cümlenin anlamını en iyi şekilde anlayabilmeliyiz ki tamamlayacak cümlenin ona gramer ve anlam olarak en iyi ne şekilde uyabileceğini  şıklardan çıkarabilelim.


DİĞER İNGİLİZCE VİDEO, KONU ANLATIMLARI VE TESTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İLGİLİ KONULAR
Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR