İNGİLİZCE MODALS

Bu dersimizde ingilizce modals konu anlatımı, ingilizce modals tablosu, modals konu anlatımı yds, modals exercises, modals konu anlatımı, ingilizce modals örnekleri, modals örnek cümleler gibi konuları ele alacağız.


Should/Shouldn't

Should : -meli ,-malı ,...iyi olur anlamında tavsiye için kullanılır. ( advice ,criticism )

"Must" ve "have to" ya göre daha zayıf bir mecburiyet anlamı taşır.

Örnek ( example ) :

You shouldn’t tell lies to her.(Ona yalan söylemeyecektiniz./Ona yalan söylememelisiniz.)

You should try to make more of an effort.(Daha fazla çaba sarfetmelisiniz.)

Can&Could

Can :
- ebilir ,-abilir anlamına gelir

1- Yeteneklilik gösterir ( ability )

She can speak engilish.   (O ingilizce kouşabilir.)

2- İzin gösterir ( permission )

Örnek ( example ) :

You can have a party. (Partiye gidebilirsin.)

You can do this.(Bunu yapabilirsin.)

Could :

1-Present olarak izin istemek , olasılık ve nazik bir istek için kullanılır.

Örnek ( example ) :

It could snow tonight. (Bu gece kar yağabilir. ( olasılık))

2- Can in past şekli olarak kullanılır ( ability ).

Örnek ( example ) :

We couldn't go out last night. (Dün gece dışarıya gidemedik.)

Could l do?( Yapabilir miydim? )

Örnek ( example ) :

Could I borrow your pen ? (Kaleminizi ödünç alabilir miyim ? ( izin anlamında ))

He could speak English very well.(O, çok iyi İngilizce konuşabilirdi. )

  Be Able To

Be able to :
-ebilir , -abilir olmak

Can in yerine kullanılabilir.

Örnek ( example ) :

I was able to swim across to river. (Nehrin karşı tarafına yüzebildim. ( ability ))

You are able to run now,beacuse you are better now.(Şimdi koşabilirsin ,çünkü daha iyisin.)

Will

Will :
nazik bir teklif , bir rica için kullanılır. ( requests )


Örnek ( example ) :

Will you close the window please ? (Pencereyi kapatabilir misiniz lütfen ?)

I will go to there tomorrow.(Yarın oraya gideceğim.)

Would / Wouldn't

Would :

Nazik bir rica da bulnmak ve de will in past hali olarak da kullanılır.

Örnek ( example ) :

Would you mind helping me ? (Bana yardım edebilir misiniz ?)

I would go.( Ben gidecektim.)

Must

-meli , -malı ,...lazım vbz.

1-Cümleye zorunluluk anlamı katılır.

Örnek ( example ) :

You must wait your mother.(Anneni beklemelisin.)

You musn't neglect your work (Ödevini ihmal etmemelisin.)

May & Might

may:-ebilir ,-abilir anlamı katar cümleye.

Present halinde bir olasılık anlamı katar cümleye.

Örnek ( example ) :

Might l use your phone?(Telefonunuzu kullanabilir miyim?)

She may be learning. (O,belki öğrenebilir. )

Might:-ebilir ,-abilir anlamı katar cümleye.

I might buy a new dress next week.(Önümüzdeki hafta yeni bir elbise satın alabilirim.)

You might tell her the truth.(Ona doğruyu söyleyebilirdiniz.)

Have to & Has to

Have to :
-ya mecbur olmak , ....zorunda olmak ( necessity , obligation )

Has to :
aynı anlamda 3. tekil şahıslarda kullanılır

Örnek ( example ) :

I have to get more exercise for pass my exam. (Sınavımı geçmek için, daha fazla alıştırma yapmaya mecburum. ( present ))

I have to go. (Gitmek zorundayım.)

He had to leave early yesterday. (Dün erken ayrılmak zorunda kaldı.( past ))

Ought To

"should " ile aynı anlamdadır.Sorularda tercih edilir.

You ought to be more polite to her.(Ona karşı daha resmi olmalısın.)

Shall

Gelecek zaman eki yani -ecek,-acak yerine kullanılır.

Örnek ( example ) :

Shall we dance ? (Dans edecek miyiz ? )

 

We shall go to the school afternoon.(Öğleden sonra okula gideceğiz.) 


DİĞER İNGİLİZCE VİDEO, KONU ANLATIMLARI VE TESTLERİ İÇİN TIKLAYINIZZalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR