İNGİLİZCE ÖNEMLİ NOKTALAR

Bu dersimizde ingilizce kalıplar, ingilizce kalıplar ve anlamları, ingilizce kalıplaşmış cümleler, ingilizce günlük konuşma diyalogları, günlük ingilizce kelimeler gibi konuları ele alacağız.

BU BÖLÜMDE İNGİLİZCE'DEKİ BAZI ÖNEMLİ NOKTALARA DEĞİNECEĞİZ

a:bir anlamındadır.

She is a very clever child.(O çok akıllı bir çocuktur.)

I have a nice cat.(Hoş bir kedim var.)

an:bir anlamındadır.Ama kendisinden sonra gelen kelime sesli harfle başlamalıdır.

Can you give me an apple.(Bana bir elma verebilir misin?)

This child eats an egg evey day.(Bu çocuk her gün bir yumurta yer.)

the:Belirli bir isimden söz ediliyorsa  "the" belirteci kullanılır. "the" belirteci hem tekil hem de çoğul isimlerle kullanılabilir.

We are going to the school.(Biz okula gidiyoruz.)

Can I take the book?(Kitabı alabilir miyim?)

Can you give the books?(Kitapları verebilir misin?)

's:Cümleye sahiplik anlamı katmak için kullanılır.

Mustafa's car was very good.(Mustafa'nın arabası çok iyiydi.)

Yasin's computer is very expensive.(Yasin'in bilgisayarı çok pahalıdır.)

This,These,That,Those(Sırayla bu,bunlar,şu,şunlar anlamındadır.)

I want to buy this home.(Bu evi almak isterim.)

Can you give me that pencil.(Şu kalemi bana verebilir misin?)

These people are very dangerous.(Bu insanlar çok tehlikelidir.)

Those children are very clever.(Şu çocuklar çok akıllıdır.) 

İNGİLİZCE'DE YÖNLER

North Kuzey
East Doğu
West Batı
South GüneyWhere is Denizli?

Denizli is in the west of Turkey.(Denizli Tükiye'nin batısında'dır.)

SIFATLAR

Bildiğimiz gibi sıfatlar tüm dillere isimleri nitelerler,anlatırlar.

My brother is really a very handsome.(Biraderim gerçekten çok yakışıklıdır.)

He has black trousers.(Onun siyah pantolonu var.)

The weather is cold.(Hava soğuktur.)

İngilizce'de "also(da,de)" kullanımı

"Also" yardımcı fiillerden sonra / fiillerden  ise önce kullanılır.

I'm also student.(Ben de bir öğrenciyim.)

You can also go the school.(Sen de okula gidebilirsin.)

Hasan and Mehmet are also worging together.(Hasan ve Mehmet de beraber çalışıyor.)

Yaşar also passed this diffucult course.(Yaşar da bu dersi geçti.)

One and Ones:

Şahısların bildiği ya da önceden sözü geçen isimler yerine kullanılır. “One” tekil ifadelerde, “ones” ise çoğul ifadelerde kullanılır.

The book is not good.Buy a new one.(Kitabı beğenmedim.Yeni bi tane alın.)

I didn't  like this small house.Let's look at other one.(Bu küçük evden hoşlanmadım.Haydi başka birine bakalım.)

These books are very useful.We don't need other ones.(Bu kitaplar çok yaralıdır.Biz başka kitaplara ihtiyaç duymayız.)


DİĞER İNGİLİZCE VİDEO, KONU ANLATIMLARI VE TESTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İLGİLİ KONULAR
Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR