ATMOSFER VE SICAKLIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI 1

Bu testimizde coğrafya atmosfer soruları, ygs coğrafya sıcaklık testleri, atmosfer ve hava olayları ile ilgili sorular, ygs atmosfer ve sıcaklık test, atmosfer ile ilgili klasik sorular gibi konuları ele alacağız.

 

1. Troposfer Güneş'ten gelen ışınlarla değil daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yargıyı destekleyen örneklerden biridir?

A) Yerden yükseldikçe sıcaklığın her 200 m de 1 °C düşmesi

B) Sonbahar aylarının ilkbahar aylarına göre daha sıcak olması

C) Gündüzlerin gecelerden daha sıcak olması

D) En yüksek sıcaklıkların, ışınların en dik geldiği tarihten sonra yaşanması

E) Gün içinde en yüksek sıcaklıkların saat 12:00 de değil de 13:00 veya 14:00 te yaşanması

 

2.

Yukarıdaki şekilde görülen dağın kuzey yamacı, Güneş ışığını doğrudan görmediği halde tamamen karanlık değildir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumu en iyi açıklar?

A) Dünya'nın kendi çevresinde batıdan doğuya doğru dönmesi

B) Yerin yörüngesinin elips olması

C) Atmosferin Güneş ışığını dağıtıp yansıtması

D) Güneş ışığını büyük açıyla alması

E) Atmosferin alttan ısınması

 

3.

Yukarıdaki haritada gösterilen merkezlerdeki sıcaklık değerleri;

- Çanakkale'de 20°C -Ankara'da 15,5°C

- Erzurum'da 10°C dir.

Bu merkezlerdeki sıcaklıkların farklı olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Ekvator'a uzaklık

B) Bakı

C) Enlem

D) Rüzgarlar

E) Yükselti

 

4. Bir gözlemci ulaştığı yerde;

I. Havanın çabuk ısınıp soğuduğunu

II. Sıcaklık farkının arttığını, gözlemlemiştir.

Buna göre, gözlemcinin ulaştığı yer, aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Sivas

B) Trabzon

C) Ankara

D) Gaziantep

E) Edirne

 

5. Yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklık azalırken, sıcaklık farkı artar.

Buna göre, sıcaklık farkının yüksek kesimlerde daha fazla olmasının temel sebebi nedir?

A) Basıncın azalması

B) Nemin azalması

C) Doğal bitki örtüsünün cılız olması

D) Troposferin kalınlığının azalması

E) Atmosfer yoğunluğunun azalması

 

6. Atmosfer yerküreyi çevreleyen gaz örtüşüdür.

Atmosferin kalınlığı bugünkünden daha fazla olsaydı;

I. Işınların atmosferdeki enerji kaybı

II. Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol

III. Dünya'ya ulaşan enerji

IV. Sıcaklık ortalaması

Yukarıdakilerden hangilerinde artış olurdu?

A) II ve IV

B) I ve IV

C) I ve II

D) III ve IV

E) I ve III

 

7. Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe, güneş ışınlarının düşme açısı daralır.

I. Mersin'de denize girme süresinin İstanbul'dan daha uzun olması

II. Adana'da meyvelerin İzmir'den önce olgunlaşması

III. Doğu Karadeniz'de yıllık sıcaklık farkının Akdeniz'den az olması

IV. Bitki örtüsünün kutuplara doğru kuşaklar oluşturması

gibi özelliklerden hangileri yukarıda verilen durum ile açıklanamaz?

A) Yalnız I

B) I, II

C) Yalnız IV

D) Yalnız III

E) III, IV

 

8. Şekilde bir dağ yamacında yer alan a bölümünde karın geç yağdığı, erken eridiği, b bölümünde ise karın erken yağdığı ve geç eridiği gözlemlenmiştir.

a ve b bölümlerindeki bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklığın yıl içinde değişmesi

B) Sıcaklığın gün içinde değişmesi

C) Sıcaklığın yükseklere çıkıldıkça azalması

D) Güneşi gören yamaçların daha çabuk ısınması

E) Bütün dağların zirvesinde kalıcı karların olması

 

9.

I. Ovaya yağmur yağarken aynı anda dağlara kar yağması

II. Türkiye'de güneyden esen rüzgarların sıcaklığı artırması

III. Yoğunlaşmanın belli bir yükseklikte oluşması

IV. Sıcaklığın Ekvator'dan kutuplara doğru azalması

Yukarıda verilenlerden hangileri yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek gösterilir?

A) I ve II

B) II ve IV

C) II ve III

D) III ve IV

E) I ve III

 

10. Atmosferde sürekli olarak bulunmasına karşın miktarı yere ve zamana göre en çok değişen gaz su buharıdır. Su buharının fazla olduğu yerde ısınma ve soğuma yavaş gerçekleşir, sıcaklık farkları az olur.

Buna göre, aşağıdaki merkezlerden hangisinde sıcaklık farkının daha fazla olması beklenir?

A) Antalya

B) Mersin

C) Mardin

D) İzmir

E) İstanbul

 

11.

Güneş'e dönük olan yamaçlar, yıl boyunca diğer yamaçlardan daha sıcaktır.

Buna göre, yukarıdaki topografya haritasında işaretli noktalardan hangisinde yıl boyunca sıcaklık değerleri daha fazladır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

12. özel konum şartları aynı olmak koşulu ile Kuzey Yarım-küre'de güneye, Güney Yarımküre'de ise kuzeye dönük yamaçlar daha sıcaktır.

Yukarıdaki tabloda özel konum şartları aynı olan beş ülkenin aynı saatte güney ve kuzey yamaçlarında ölçülen sıcaklıkları gösterilmiştir.

Bu ülkelerden hangileri Güney Yarımküre'de yer alır?

A) I ve II

B) II ve III

C) II ve IV

D) III ve V

E) I ve V

 

13.

Yukarıdaki haritada gösterilen A noktasındaki sıcaklığın B noktasından, C noktasındaki sıcaklığın ise D noktasından fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Ekvator'a olan uzaklık

B) Karaların ve denizlerin ısınma özelliği

C) Havadaki nem oranı

D) Akıntıların niteliğinin farklı oluşu

E) Yükseklik

 

14. Aşağıdaki şekil 23 Eylül günü Dünya'nın Güneş karşısındaki konumunu göstermektedir.

Bu tarihte X ve Y noktalarına güneş ışınları aynı açı ile düştüğü halde X noktasının Y ye göre daha sıcak olması;

I. Güneş'in aynı anda doğması

II. Isı birikiminin fazla olması

III. Deniz seviyesine göre daha alçak olması

IV. Işınların atmosferde uğradıkları kayıpların fazla olması

gibi etmenlerden hangilerinin sonucudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) Yalnız II

E) Yalnız IV

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A         2. C        3. E        4. B

 

5. B        6. C        7. D        8.C         9. E        10. C

 

11. E        12. C        13. D        14. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR