ATMOSFER VE SICAKLIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI 2

Bu testimizde coğrafya atmosfer soruları, ygs coğrafya sıcaklık testleri, atmosfer ve hava olayları ile ilgili sorular, ygs atmosfer ve sıcaklık test, atmosfer ile ilgili klasik sorular gibi konuları ele alacağız.

 

1.

İndirgenmiş sıcaklık ile yükselti arasında doğru orantı vardır.

Buna göre yukarıda indirgenmiş sıcaklık ve yükseltileri verilen beş merkezden hangisinin gerçek sıcaklığı en azdır?

A) I

B) II

C) III

D) V

E) V

 

2. İndirgenmiş izoterm haritalarında sıcaklıklar deniz seviyesinde kabul edilerek gösterilir.

Aşağıda gerçek ve indirgenmiş sıcaklıkları verilen merkezlerin hangilerinin deniz seviyesinden yükseltisi en az ve en fazladır?

En az                En fazla

A) I                    II

B) III                  V

C) II                   IV

D) III                  IV

E) I                    III

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzünde nemin sıcaklık üzerindeki etkisine bir örnektir?

A) Ekvatoral bölgede yerleşmelerin yüksekte olması

B) Antarktika’nın buzullarla kaplı olması

C) Karaların iç kısmında yıllık sıcaklık farkının fazla olması

D) Kuzey Yarımkürede, kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi

E) Güney Yarımküre'de kuzey-güney doğrultulu bir dağın kuzey yamacında tarım ürünlerinin erken olgunlaşması

 

4.

Yukarıdaki şekilde ok yönünde ilerleyen bir dağcının üzerinde bulunan termometredeki sıcaklık değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

 

5. Nem bir yerin aşırı ısınma ve aşırı soğumasını engeller, sıcaklık farklarını azaltır.

Buna göre yukarıdaki Türkiye haritasında işaretlenmiş yerlerden hangisinde sıcaklık farkı en fazla olur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

6. Aşağıdaki tabloda yeryüzündeki bazı bölgelerde en sıcak ve en soğuk aylar gösterilmiştir.

Buna göre, hangi bölgede karasallık etkilerinin daha fazla olduğu söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

7.

Yukarıda üç farklı bölgede aylara göre sıcaklığın yıl içindeki değişimi gösterilmiştir.

Grafiğe bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) I. ve II. bölgede denizellik III. bölgede karasallık belirgindir.

B) Yaz süresi en uzun olan I. bölgedir.

C) Donma süresi III. bölgede yaklaşık 3 aydır.

D) II. bölgede sıcaklık farkı daha azdır.

E) III. bölgede yağışlar fazladır.

 

8.

Yukarıda yarımkürelere göre kara ve deniz dağılımı gösterilmiştir.

I. İzoterm eğrilerinin paralellerden sapması

II. Yaz süresinin daha uzun sürmesi

III. Yıllık sıcaklık farklarının yüksek olması

IV. Okyanus akıntılarındaki sapma yönü

Kuzey Yarımküre'de karaların daha fazla yer tutması yukarıdakilerden hangilerini etkilemiştir?

A) I-II

B) Yalnız II

C) I-III

D) Yalnız III

E) II-IV

 

9. Dünya üzerinde iklim olaylarını etkileyen etmenlerden biri de kara ve denizlerin dağılışıdır.

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi kara ve denizlerin ısınma özelliklerinin farklı olduğuna kanıt olamaz?

A) Meltem rüzgarlarının gündüz denizden karaya doğru esmesi

B) Kuzey Yarımküre'nin yıllık sıcaklık ortalamasının Güney Yarımküre'den fazla olması

C) izoterm eğrilerinin kara ve denizler üzerinde girinti -çıkıntılar oluşturması

D) Muson rüzgarlarının kış mevsiminde karadan denize doğru esmesi

E) Türkiye'de batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık ortalamalarının düşmesi

 

10.

Yukarıdaki haritada Dünya üzerindeki makroklima iklim tiplerinin yayılış alanı gösterilmiştir.

Bu dağılımın Kuzey Yarımküre'de daha geniş yer kaplaması ve çeşitlilik göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Enlem

B) Kara ve denizlerin dağılımı

C) Bitki örtüsü

D) Güneş ışınlarının geliş açısı

E) Jeolojik yapı

 

11. Daimi kar (Toktağan Kar) sınırı Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe enleme bağlı olarak alçalmaktadır.

Yukarıdaki şekle göre dağların kuzey ve güney yamaçlarında daimi kar sınırının farklı yüksekliklerde başlaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Eğim

B) Yükselti

C) Karasallık

D) Bakı

E) Nem

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E            2. D            3. C           4. A           5. B

 

6. A            7. E           8. C           9. E           10. B           11. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR