ATMOSFER VE SICAKLIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI 3

Bu testimizde coğrafya atmosfer soruları, ygs coğrafya sıcaklık testleri, atmosfer ve hava olayları ile ilgili sorular, ygs atmosfer ve sıcaklık test, atmosfer ile ilgili klasik sorular gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Tabloda güneş ışınlarını yaklaşık aynı açı ile alan beş merkeze ait temmuz ve ocak aylarında ölçülen sıcaklıkların ortalamaları verilmiştir.

Bu merkezlerden hangisinde denizcilik etkilerinin daha belirgin olduğu savunulabilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

2. Güneş ışınlarının yere değme açısı yeryüzünde sıcaklık dağılımını büyük ölçüde belirlemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi güneş ışınlarının yere değme açısını etkilemez?

A) Ekvator'a yakınlık

B) Mevsimler

C) Yükseklik

D) Arazinin eğimi

E) Bakı koşulları

 

3.

Yukarıdaki izohips haritasında belirtilen A noktasının sıcaklığı 5°C dir.

Buna göre B-C doğrultusunda alınan kesitte oluşacak sıcaklık değişim grafiği aşağıdakilerden hangisine benzer?

 

4. Bir dağın güney yamacı yıl boyunca kuzey yamacından daha fazla ısınıyorsa bu dağ aşağıdaki enlemlerden hangisi üzerinde olabilir?

A) Ekvator

B) 12° Güney

C) 20° Kuzey

D) 32° Kuzey

E) 46° Güney

 

5. Sıcaklığın enlem etkisine bağlı olarak Ekvator'dan kutuplara doğru düzenli şekilde azalması gerekir.

Yukarıdaki haritada Türkiye'de Ocak ayı indirgenmiş sıcaklık değerleri verilmiştir. Harita incelendiğinde İçel’den Sinop'a doğru gidildikçe sıcaklığın düzenli bir şekilde azalmadığı görülür.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma neden olarak gösterilebilir?

A) Yükselti

B) Güneş ışınlarının yere düşme açısı

C) Bitki örtüsü

D) Karasallık-denizellik

E) Yağış miktarı

 

6.

Buna göre A-B ve K-L arasındaki sıcaklık farklarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

. A-B                                                K-L

A) Okyanus Akıntıları                    Enlem

B) Rüzgarlar                                   Denizellik

C) Enlem                                        Okyanus Akıntıları

D) Güneşlenme süresi                                Bakı

E) Dinamik Basınç merkezleri   Enlem

 

7. Atmosferin en altta bulunan katmanına Troposfer denir. Gazların %75 ile su buharının %100'nün bulunduğu bu katmanda yatay ve dikey yönde hava hareketleri görülür. Yükseldikçe gazların yoğunluğu azalır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Atmosferin tek katmandan oluşmadığına

B) Yoğunluğu fazla olan gazların yere yakın olduğuna

C) Atmosferin diğer katmanlarında nemin olmadığına

D) Hareketli katman olduğuna

E) Kutuplara gidildikçe sıcaklığın azaldığına

 

8.

Yukarıdaki haritada ocak ayının ortalama sıcaklıklarının yeryüzündeki dağılışı, verilmiştir.

Buna göre Kuzey Yarımküre'de 0° izoterm eğrisinin Atlas Okyanusu'nun doğusunda kuzeye ve batısında güneye doğru kıvrılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Batı rüzgarları

B) Denizellik-Karasallık

C) Dünyanın günlük hareketi

D) Okyanus akıntıları

E) Güneş ışınlarının yere düşme açısının farklılık göstermesi

 

9. Güneş ışınları, aynalarla bir odak noktasına toplandığında, ısı 3000 °C ye yükselebilmekte, bu sıcaklıkta önce su buharı elde edilmekte, sonra bu buharla elektrik üreten jeneratörler çalıştırılmaktadır.

Bulutsuz, rüzgarsız bir günde diğer koşullar eşit kabul edilirse, yukarıda koordinatları verilen dağlardan hangisinde, belirtilen noktadaki "Güneş kolektörü”nde enerji toplama olanağının daha fazla olacağı söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E)V

 

10.

Şekilde ok yönünde gidildiğinde ısınma ve soğumanın yavaşladığı gözlenmiştir.

Bu yavaşlamanın nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Enlem değişimi

B) Boylam farklılığı

C) Nem miktarı

D) Yükselti faktörü

E) Gündüz süresi

 

11. Ekvatoral bölgede kalıcı karların bulunması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Bu bölgede kar yağışının çok olmasıyla

B) Sıcaklığın yükseltiye bağlı olarak değişmesiyle

C) Sıcaklıkların düşük olmasıyla

D) Buharlaşma ve yağışın çok olmasıyla

E) Alize rüzgarlarının etkisinde kalmasıyla

 

12. Deniz seviyesinden 3600 m yükseklikteki bir noktada sıcaklık 12°C dir.

Bu noktanın deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı kaç °C dir?

A) 24

B) 26

D) 28

D) 30

E) 32

 

13.

Yukarıdaki haritada Türkiye'nin yıllık sıcaklık farklarının (izoamplitüd) dağılışı gösterilmiştir.

Bu haritaya bakarak bölgelerimizin özellikleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Sıcaklık farkının en az olduğu yer Karadeniz kıyılarıdır.

B) Karadeniz'e göre Akdeniz kıyılarında farkın çok olmasında Akdeniz'in yaz kuraklığı etkilidir.

C) Sıcaklık farkının en çok olduğu yer Doğu Anadolu'dur.

D) Sıcaklık farkı enlemle uyumlu bir dağılış gösterir.

E) Sıcaklık farkı kıyıdan içeriye, batıdan doğuya gidildikçe artmaktadır.

 

14. Kalıcı kar sınırı enlem ve özel konuma göre değişir.

Buna göre yalnızca enlemin etkileri düşünüldüğünde yukarıda verilen noktaların kalıcı kar sınırının en düşükten en yükseğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir?

A) 3-2-1

B) 1-2-3

C) 2-3-1

D) 3-1-2

E) 1-3-2

 

15. Bir yerde ölçülen sıcaklık deniz seviyesine indirgenirken her 200 m'de 1°C artırılır.

Buna göre yukarıda gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklıktan verilmiş bölgelerden hangilerinin yükseltisinin en fazla olduğu söylenebilir?

A) III ve IV

B) II ve III

C) IV ve V

D) I ve III

E) III ve V

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B           2. C            3. A            4. D            5. D

 

6. A            7. E           8. D            9. B           10. C           11. B           12. D

 

13. D           14. B           15. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR