ATMOSFER VE SICAKLIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI 4

Bu testimizde coğrafya atmosfer soruları, ygs coğrafya sıcaklık testleri, atmosfer ve hava olayları ile ilgili sorular, ygs atmosfer ve sıcaklık test, atmosfer ile ilgili klasik sorular gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Atmosferin özelliklerinden biri değildir?

A) Yukarıdan aşağıya doğru ısınır.

B) Gölge kısımların aydınlanmasını sağlar.

C) İklim olaylarının oluşmasını sağlar.

D) Ağır gazlar alt kısımlarda toplanmıştır.

E) Kutuplara doğru gidildikçe yoğunluğu artar.

 

2. Atmosfer, Güneş'ten gelen ışınların tümüyle yeryüzüne ulaşmasını engellediği gibi yansıyan ışınlarında tümüyle uzaya dönmesini engeller.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma bağlı olarak gerçekleşir?

A) Yükseldikçe sıcaklığın azalması

B) Atmosferin kalınlığı ve yoğunluğunun yükseldikçe azalması

C) Zararlı ışınların tutulması

D) Sıcaklık farklarının azalması

E) Ağır gazların yüzeyde bulunması

 

3.

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi Troposfer'in kalınlığı Ekvator da fazla, kutuplarda azdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?

A) Sıcaklık

B) Yerçekimi

C) Yer'in şekli

D) Çizgisel hız

E) Yörünge'nin şekli

 

4.

Bir yamaç boyunca yükseklere çıkıldıkça doğal bitki örtüsünün şekildeki gibi kuşaklar oluşturmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağış miktarı

B) Sıcaklığın değişmesi

C) Bakı durumu

D) Enlem farkı

E) Toprak türü

 

5.

Troposfer yerden yansıyan ışınlarla ısınır ve yükseldikçe sıcaklık her 100 m. de 0,5°C azalır.

Aşağıdakilerden hangisi Troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısındığına kanıt gösterilemez?

A) Ekvator'da kalıcı karlara rastlanılması

B) Bir dağ yamacı boyunca bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması

C) Ekvator'dan kutuplara doğru sıcaklığın düşmesi

D) Alçalıcı hava kütlelerinin yağış oluşturmaması

E) Ağrı'nın gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki farkın fazla olması

 

6.

I. iklim olayları gerçekleşir.

II. Zararlı ışınlar tutulur.

III. Radyo dalgaları yansır.

Yukarıdaki özelliklerin görüldüğü atmosfer tabakaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

.         I                              II                             III

A) Troposfer                   Ozonosfer            İyonosfer

B) Troposfer                   İyononsfer            Kemosfer

C) Stratosfer                   Kemosfer             Mezosfer

D) Ekzosfer                    Ozonosfer            Stratosfer

E) Stratosfer                   Ozonosfer            Stratosfer

 

7. Meteorolojik olayların Atmosferin en alt katı olan Troposfer'de görülmesi, Troposfer'in öncelikle hangi özelliğinin sonucudur?

A) Her 100 m. yükseldikçe sıcaklığın 0,5°C düşmesi

B) Yükseldikçe basıncın düşmesi

C) Gazların %75 inin burada bulunması

D) Su buharının %100 ününü bu katmanda olması

E) Yatay ve dikey hava hareketlerinin görülmesi

 

8. Enlem, güneş ışınlarının düşme açısını, bu da ısınmayı etkilediğinden, enlem ile sıcaklığın dağılışı arasında yakın bir ilişki vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi enlemin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir?

A) Türkiye'de sıcaklığın doğudan batıya doğru artması

B) Alçak enlemlerdeki kalıcı kar alt sınırının orta enlemlerden yüksek olması

C) Deniz kıyılarında günlük sıcaklık farklarının az olması

D) Kışın Samsun'un Sivas'tan daha sıcak olması

E) Batı Avrupa kıyılarının, Orta Avrupa’dan sıcak olması

 

9.

Yukarıda, yerkürenin matematik iklim kuşakları ile sıcaklık kuşaklarının sınırları gösterilmiştir.

Matematik iklim ve sıcaklık kuşaklarının oluşumlarındaki temel etkenler aşağıdakilerden hangisidir?

Matematik İklim Kuşakları        Sıcaklık Kuşakları

A) Yüzey şekilleri                          Bakı ve Eğim

B) Eksen hareketi                         Yükselti

C) Okyanus Akıntıları                   Gel-git

D) Eksen Eğikliği                          Kara ve denizlerin dağılışı

E) Dinamik Etkenler                     Sıcaklık

 

10. Güneş ışınlarının atmosferde kat ettiği yolun uzaması, ışınların daha fazla tutulmasına ve enerji kaybına neden olur.

Aşağıdaki noktalardan hangisinde 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarındaki tutulma en az olur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

11. A ve B noktalarının özel konumları aynıdır. Güneş ışınlarını 21 Mart günü eşit açılarla alırlar. Ancak bu noktaların sıcaklıkları aynı değildir.

Bu farklılığın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atmosferdeki sıcaklık birikimi

B) Aynı boylamda bulunmaları

C) Aynı enlemde bulunmaları

D) Dünya'nın şeklinin geoid olması

E) Güneş'in ufuk düzlemi üzerinde yükseltisinin farklı olması

 

12. Güneş ışınları bir noktaya gün içinde en büyük açıyla saat 12.00 de gelir. Ancak günün en sıcak saati ısı birikiminden dolayı 13.00 -14.00 arasındadır.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki açıklamayı destekler nitelikte bir örnektir?

A) Ekvator'da kalıcı kar bulunması

B) Bitkilerin kuşaklar oluşturma

C) Sonbaharın ilkbahardan sıcak olması

D) Ekvator'da yerleşmelerin 1000-3000 m arasında olması

E) Gölge boyunun en kısa olduğu anın saat 12.00 olması

 

13. Ekvator'a uzaklıkları aynı olan ve aynı yarımkürede yer alan iki merkezin sıcaklık değerlerinin farklı olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

A) Denizellik

B) Yükselti

C) Karasallık

D) Dağların uzanış yönü

E) Dünya'nın şekli

 

14. 21 Mart'ta Ekvator'a eşit uzaklıktaki iki yerin yıllık sıcaklık ortalamalarının farklı olması;

I. Ortalama yükselti

II. Işınların atmosferde kat ettiği yol

III. Enlem dereceleri

IV. Havadaki nem oranı faktörlerinden hangileri ile açıklanabilir?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) Yalnız II

E) I ve IV

 

15. Sıcaklığı etkileyen en önemli faktör Güneş ışınlarının geliş açısıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi güneş ışınlarının geliş açısını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Eksen eğikliği

B) Günün saati

C) Yükselti

D) Eğim ve bakı

E) Dünyanın şekli

 

16. Yeryüzünden yükseldikçe aşağıdaki değişikliklerden hangisi meydana gelmez?

A) Havanın sıcaklığı azalır.

B) Atmosferde nem azalır.

C) Atmosfer basıncı azalır.

D) Bitki türü artar.

E) Isınma ve soğuma hızı artar.

 

17.

Yukarıda beş ayrı bölgenin gerçek ve indirgenmiş sıcaklık değerleri verilmiştir.

Buna göre yükseltisi en fazla olan bölge aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

18. Dünya Ocak ayı indirgenmiş izoterm haritaları incelendiğinde, en düşük sıcaklığın Kuzey Yarımküre'de, yüksek enlemlerde ve karaların iç kısımlarında olduğu görülür.

Bu duruma neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Güneş ışınlarının düşme açısı

B) Karaların ısınma ve soğuma özelliği

C) Enlemin sıcaklığa etkisi

D) Yaşanan mevsim koşulları

E) Ortalama yükseltinin fazlalığı

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A            2. D           3. E           4. B           5. C

 

6. A           7. D           8. B           9. D           10. B           11. A           12. C

 

13. E           14. E           15. C           16. D

 

17. C           18. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR