ATMOSFER VE SICAKLIK İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde coğrafya atmosfer soruları, ygs coğrafya sıcaklık testleri, atmosfer ve hava olayları ile ilgili sorular, ygs atmosfer ve sıcaklık test, atmosfer ile ilgili klasik sorular gibi konuları ele alacağız.

 

1. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark yükselti ile doğru orantılıdır.

Buna göre, aşağıda verilen kentlerden hangisinde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark daha azdır?

A) İzmir

B) Uşak

C) Konya

D) Malatya

E) Erzurum

 

2.

Yukarıda bir bölgenin Temmuz ayı indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir.

Buna göre, haritadaki bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Haritadaki en yüksek sıcaklık ile en düşük sıcaklık arasındaki fark 3°C den fazladır.

B) Güneye doğru gidildikçe sıcaklıklar artmaktadır.

C) Z noktasının sıcaklığı 17°-18°C arasındadır.

D) Y noktasının yüksekliği X noktasından fazladır.

E) En yüksek sıcaklık 22° C den azdır.

 

3.

Yukarıdaki tabloda gerçek ve indirgenmiş sıcaklık değerleri verilen merkezlerden hangilerinin yükseltisi aynıdır?

A) I, II

B) II, IV

C) I, III

D) II, III

E) I, IV

 

4. 1800 m yüksekliğindeki bir yerde hava sıcaklığı 10° C olarak ölçülmüştür.

Aynı anda diğer şartlar eşitse deniz seviyesinde hava sıcaklığı kaç °C dir?

A)-3

B) 0

C) 1

D) 9

E) 19

 

5. Dünya yıllık izoterm haritaları incelendiğinde Kuzey Yarımküre'nin Güney Yarımküre'ye göre daha sıcak olduğu görülür.

I. Sıcak okyanus akıntılarının varlığı

II. Karaların daha fazla yer kaplaması

III. Bitki örtüsünün gürlüğü

IV. Denizel etkilerin içerilere kadar sokulabilmesi

V. Güneş ışınlarının düşme açısı

Yukarıdakilerden hangileri bu durumun nedenidir?

A) I, V

B) II, IV

C) Yalnız V

D) III, V

E) Yalnız II

 

6. Aşağıda Güney Yarımküre'yi Kuzey Yarımküre'den ayıran bazı özellikler verilmiştir:

I. 45° enlemine kadar Kuzey Yarımküre, 45° enleminden sonra ise Güney Yarımküre daha sıcaktır.

II. Kuzey Yarımküre'ye göre Güney Yarımküre'de izotermler paralellere daha fazla uygunluk gösterir.

Yukarıda verilenler Güney Yarımküre'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur?

A) Okyanus akıntılarının etkili olması

B) Denizlerin oranının Kuzey Yarımküre'ye göre daha fazla olması

C) Okyanus akıntılarının sola doğru sapması

D) Güneş ışınlarının yıl içinde atmosferde aldığı yolun daha kısa olması

E) Soğuk çöllerin daha az olması

 

7. Denizellik etkileri azalıp, karasallık etkileri arttıkça, nem oranı azalır, ısınma ve soğuma artar.

Tabloda beş merkezin gece-gündüz sıcaklıkları gösterilmiştir.

Bu merkezlerden hangisinde denizellik etkileri daha belirgindir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

8.

Yukarıda Dünya profili üzerinde gösterilen taralı alanlardan hangisinin bakı yönü yıl boyunca kuzey yamaçtır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

9. Bir kıtada aynı enlem üzerindeki doğu ve batı kıyıları arasında 10°C lik sıcaklık farkı ölçülmüştür.

Bu farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükselti

B) Okyanus akıntıları

C) Denizellik

D) Karasallık

E) Ekvator'a uzaklık

 

10. Kuzey Yarımküre'de kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Güney Yarımküre'de ise durum tam tersidir.

Buna göre, aşağıda verilen alanlarda esen rüzgarlardan hangisi ulaştığı yerde sıcaklığı düşürür?

 

11. Atmosferdeki nem oranı arttıkça sıcaklık farkı azalır.

Buna göre, haritada işaretlenmiş noktaların hangilerinde sıcaklık farkı daha fazladır?

A) I, II

B) II, III

C) III, IV

D) II, IV

E) IV, V

 

12.

Yukarıdaki haritada gösterilen adadaki noktalardan hangisine kış mevsiminde denizden esen rüzgarların sıcaklığı arttırması beklenir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

13. Yükseldikçe atmosferin içindeki nem miktarı azalır. Nemin az olduğu yerlerde hava çabuk ısınır ve soğur.

Buna göre, yukarıdaki şekilde gösterilen tepelerden hangisinde gün içindeki ısınma ve soğuma daha hızlıdır?

A) S

B) L

C) M

D) N

E) K

 

14. Aşağıdaki açıklamalardan hangisinin her koşulda ve her ortamda doğru bir açıklama olduğu savunulamaz?

A) Nem sıcaklığı tutar.

B) Nemliliğin fazla olduğu yerde sıcaklık farkı azdır.

C) Nemin olmadığı yerde hava çabuk ısınıp çabuk soğur.

D) Nemin fazla olduğu yerde bitki örtüsü gürdür.

E) Nemin fazla olduğu yerler insan yaşamına uygundur.

 

15. Akdeniz Bölgesi'nde dağların güney yamaçlarındaki sebzeler kuzey yamaçlarından daha önce olgunlaşır.

Bu durumun yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Bakı

B) Eksen eğikliği

C) Eğim

D) Eksen hareketi

E) Yükselti

 

16. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin etkilerinden biri değildir?

A) Meteorolojik olayların görülmesi

B) Doğrudan ışık almayan yerlerin aydınlanabilmesi

C) Göktaşlarının parçalanması

D) Tektonik depremlerin meydana gelmesi

E) Güneşten gelen zararlı ışınların tutulması

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A         2. D        3. C        4. E        5. E

 

6. B        7. A        8. C        9. B        10. D        11. D        12. C

 

13. E        14. E        15. A        16. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR