BASINÇ VE RÜZGARLAR İLE İLGİLİ TEST SORULARI 1

Bu testimizde rüzgarlarla ilgili sorular ve cevapları, basınç ve rüzgarlar çözümlü sorular, coğrafya basınç ve rüzgarlar soruları, basınç ve rüzgarlar test, basınç ve rüzgarlar test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. Yükselti ile basınç ters orantılıdır.

İzohips haritalarında verilen yerlerden hangisinde basıncın daha fazla olduğu söylenir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

2. Termik basınç alanlarının oluşmasında Dünya'nın şekli etkili olurken, dinamik basınç alanlarının oluşmasında Dünya'nın eksen hareketi etkili olmaktadır.

Buna göre, yukarıdaki dünya şekli üzerinde verilen merkezlerden hangileri termik, hangileri dinamik kökenlidir?

Termik Basınç              Dinamik Basınç

Alanları                           Alanları

A) I-II                                III-V

B) III-IV                             I-II-III

C) I-III-V                           II-IV

D) II-V                              IV-V-I

E) I- III                              II-V

 

3. Sürekli rüzgarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Sıcaklık ve yağış değerlerini etkilerler.

B) Sürekli basınç merkezlerinin etkisiyle oluşurlar.

C) Yönlerinde sapmalar oluşur.

D) Güneydoğu Asya ülkelerinde etkilidir.

E) Etki alanları geniştir.

 

4.

Yukarıdaki I. şekil Kuzey Yarımküre'de yer alan yüksek basınç merkezini göstermektedir.

Aşağıdakilerden hangisinin etkisi dikkate alınmazsa bu basınç merkezi şekil II deki gibi olurdu?

A) Yer şekilleri

B) Dünya'nın eksen hareketi

C) Dünya'nın şekli

D) Kara ve deniz dağılışı

E) Okyanus akıntıları

 

5.

Yukarıda üç merkeze ait rüzgar frekans gülleri verilmiştir.

Buna göre, bu merkezlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 1. merkeze kuzeyden esen rüzgarın hızı daha fazladır.

B) 2. merkezde rüzgar en fazla doğu ve batıdan esmiştir.

C) 3. merkez çevresi açık bir ovadadır.

D) 1. merkez kuzey-güney doğrultusunda bir vadide yer alır.

E) 2. merkezin kuzey ve güneyi dağlarla çevrilidir.

 

6. Arjantin'de güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken, Türkiye'de aynı yönden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır.

Bu farklılığın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürekli rüzgarların sapmaya uğramasıyla

B) Denizden uzaklıklarının farklı olmasıyla

C) Yer şekillerinin özellikleriyle

D) Matematik konumlarıyla

E) Yağış özellikleriyle

 

7. Rüzgarın hızını etkileyen faktörlerden biri de basınç farkıdır.

Diğer koşulların eşit kabul edildiği yukarıdaki beş merkezden hangisinde rüzgarın hızı daha fazladır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

8. Rüzgarların esiş yönü, rüzgarın sıcaklığını etkileyen önemli bir faktördür.

Yukarıda koordinatları verilen bölgelere esen rüzgarların sıcaklığa etkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

I                                         II                             III

A) Arttırır                          Arttırır                     Azaltır

B) Azaltır                         Arttırır                     Azaltır

C) Azaltır                         Azaltır                    Arttırır

D) Arttırır                          Azaltır                    Azaltır

E) Azaltır                         Arttırır                     Arttırır

 

9.

1. Tropikal kuşakta kıtaların doğu kıyılarının batı kıyılarından fazla yağış almasını sağlarlar.

2. Orta kuşak karalarının batı kıyılarının fazla yağış almasını sağlarlar.

3. Gün içindeki sıcaklık ve basınç farkına bağlı olarak oluşurlar.

Yukarıda verilen rüzgar özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

1                                       2                             3

A) Kutup                          Batı                        Lodos

B) Alize                            Muson                   Kutup

C) Meltem                       Föhn                      Yıldız

D) Alize                           Batı                        Meltem

E) Bora                            Siroko                    Mistral

 

10.

Yukarıda verilen basınç alanlarından hangileri yüksek basınç özelliği taşır?

A) I ve III

B) II ve V

C) II ve IV

D) Yalnız I

E) III ve V

 

11. Muson rüzgarları; mevsimlik olup yazın denizden karaya, kışın ise karadan denize doğru eserek ulaştıkları yerlerin iklimini etkiler.

Buna göre, haritada işaretlenmiş noktaların hangisinde muson rüzgarları etkilidir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

12.

-Yüksek basınç alanlarında havanın hareketi merkezden çevreye doğrudur.

- Alçak basınç alanlarında havanın hareketi çevreden merkeze doğrudur.

- Yüksek basınç alanlarında atmosfer yoğunluğu daha fazladır.

Buna göre, yukarıda verilen basınç merkezlerinden hangilerinde yükselici hava hareketleri görülür?

A) Yalnız I

B) II ve III

C) I ve IV

D) Yalnız IV

E) II ve IV

 

13.

Yukarıdaki haritada Akdeniz çevresinde etkili olan yerel rüzgarları göstermektedir.

Bu rüzgarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sirocco Kuzey Afrika çöllerinden geldiği için sıcaktır.

B) Lodos sıcak karakterli olmasına rağmen Türkiye'nin güney kıyılarına yağış getirebilir.

C) Bora ve Mistral enleme bağlı olarak sıcaklığı düşürür.

D) Samyeli ve Föhn karalar üzerinden geldiği için kuru karakterlidir.

E) Poyraz ve karayel deniz üzerinden geldiği için sıcaklığı artırır.

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B          2. C         3. D         4. B         5. A

 

6. D          7. D         8. B         9. D         10. B         11. B         12. E         13. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR