BASINÇ VE RÜZGARLAR İLE İLGİLİ TEST SORULARI 2

Bu testimizde rüzgarlarla ilgili sorular ve cevapları, basınç ve rüzgarlar çözümlü sorular, coğrafya basınç ve rüzgarlar soruları, basınç ve rüzgarlar test, basınç ve rüzgarlar test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. 30° enlemleri üzerinde oluşan sürekli basınç alanlarının oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Dünya'nın günlük hareketi

B) Kara ve deniz dağılışı

C) Dünya'nın yıllık hareketi

D) Yükseltinin az olması

E) Yörüngenin şeklinin elips olması

 

2. Atmosferin kütle olarak yeryüzündeki cisimler üzerine uyguladığı dikey etkiye basınç denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi basınçla ilgili olarak söylenemez?

A) Yükselti arttıkça basınç azalır.

B) Sıcaklık arttıkça basınç artar.

C) Yoğunluk arttıkça basınç artar.

D) Yerçekimi arttıkça basınç artar.

E) Yükselici hava hareketleri basıncı azaltır.

 

3.

-Yükselti ile basınç ters orantılıdır.

- Yerçekimi ile basınç doğru orantılıdır.

Şekildeki izohips haritasında numaralarla gösterilen hangi bölgede yerçekimine bağlı olarak oluşan basıncın daha az olduğu söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

4. Bir yerde basıncın gün içinde değişmesi, sıcaklık ile ilgili olduğuna göre, aşağıda Güneş'in konumlarından hangisinde basıncın daha yüksek olması beklenir?

A) I

B) II

C) II

D) IV

E) V

 

5. Basıncın yeryüzüne dağılışı özel ve matematik konum unsurlarından dolayı farklıdır.

Sıcaklık basıncın dağılışına etki eden temel faktördür.

Buna göre yukarıda özel konumları aynı sıcaklıkları birbirinden farklı olan bölgelerin hangisinde basıncın en fazla olması gerekir?

A) I

B) II

C) III

D) V

E) V

 

6. Kışın meydana gelen termik kökenli yüksek basınç alanlarında kuru soğuk ve ayaz oluşma ihtimali fazladır.

Buna göre, aşağıdaki basınç merkezlerinden hangisinde ayaz olma olasılığı daha fazladır?

 

7. Mevsimlerin belirgin olduğu yerlerde, genel olarak yazın alçak basınç, kışın yüksek basınç oluşur.

Yukarıdaki haritada gösterilen bölgelerden hangisinde, yazın termik alçak basınç alanı, kışın da termik yüksek basınç alanı oluşur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

8. Aşağıdaki şekilde yeryüzünde oluşan basınç merkezlerinin dağılımı verilmiştir.

Dünya'nın ekseni etrafında dönmediği varsayılırsa, aşağıda işaretlenmiş olan basınç merkezlerinin hangilerinin oluşması beklenmez-di?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) IV ve V

E) II ve IV

 

9. Dinamik basınç merkezleriyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlış olur?

A) 30° enlemlerinde Dinamik Yüksek Basınç alanı görülür.

B) 60° enlemlerindeki Dinamik Alçak Basınç alanında yükselici hareket vardır.

C) Dinamik Yüksek Basınç alanlarında hava sürekli yükseldiği için yağış oluşumu fazladır.

D) Bütün dinamik basınç merkezlerinin oluşumunda Dünya'nın eksen hareketinin etkisi vardır.

E) Dinamik Alçak Basınç alanlarında hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.

 

10. Hava genellikle Alçak Basınç alanlarında bulutlu, Yüksek Basınç alanlarında ise açık olmaktadır.

Aşağıda şekil üzerinde gösterilen numaralanmış yerlerin hangilerinde havanın genellikle bulutlu olduğu görülür?

A) I, IV ve V

B) II, III ve V

C) II ve III

D) I, II ve III

E) III ve IV

 

11. Birbirine komşu olan yerlerin gün içerisinde farklı şekilde ısınmaları sonucunda yatay yönde oluşan hava akımına "rüzgar" denir.

Aşağıdakilerden hangisi rüzgarın sıcaklık üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?

A) Föhn rüzgarlarının ulaştıkları yerlerde tarım ürünlerini zamanından erken olgunlaştırması

B) Samyeli rüzgarlarının Türkiye'de sıcaklığı arttırması

C) 60° Kuzey enleminden 40° kuzey enlemine doğru esen rüzgarın soğutucu etki yapması

D) Rüzgar hızının azaldıkça taşıma gücünün azalması

E) Karayel rüzgarının Türkiye'de sıcaklığı azaltması

 

12. Aşağıda esiş yönleri gösterilen rüzgarlardan hangisinin şiddeti daha fazladır?

 

13. Sıcaklık farkı artarsa rüzgarın şiddeti de artar

Yukarıda beş merkezin en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri verilmiştir.

Bu merkezlerin diğer tüm şartları eşit kabul edilirse hangisinde oluşacak rüzgarın şiddeti daha fazladır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A         2. B        3. E         4. E         5. B

 

6. C         7. D         8. E         9. C        10. A        11. D        12. C        13. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız




İLGİLİ KONULAR






Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR