BASINÇ VE RÜZGARLAR İLE İLGİLİ TEST SORULARI 3

Bu testimizde rüzgarlarla ilgili sorular ve cevapları, basınç ve rüzgarlar çözümlü sorular, coğrafya basınç ve rüzgarlar soruları, basınç ve rüzgarlar test, basınç ve rüzgarlar test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıda bir yöreye ait eş basınç haritası verilmiştir.

Sadece haritadaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Alçalıcı ve yükselici hava kütlelerinin bulunduğu yerler.

B) Havanın açık olduğu yerler.

C) Yükseltinin fazla olduğu yerler.

D) Rüzgarın esme yönü.

E) Basınç merkezlerinin uzaklığı

 

2. Herhangi bir yerde basıncın yıl içinde yada gün içinde değişmesindeki temel etken sıcaklıktır.

Aşağıdakilerden hangisinde basınç - sıcaklık ilişkisi kurulamaz?

A) Güneşin yeni doğduğu saatlerde basıncın yüksek olması

B) Yazın karalarda basınç değerinin denizlere göre düşük düşmesi

C) Gün içerisinde en düşük basıncın 14.00 civarında ölçülmesi

D) Yükseklere çıkıldıkça basıncın azalması

E) Ekvatoral bölgede yıl boyunca basıncın düşük olması

 

3.

Yukarıda verilen basınç alanları ile ilgili aşağıdaki bilgiler den hangisi yanlıştır?

A) I-III ve VI'da yükselici hava hareketleri hakimdir.

B) Günlük harekete bağlı olarak oluşan basınç kuşakları sadece II ve V'dir.

C) Termik yüksek basınç alanları IV - VII dir.

D) Dinamik alçak basınçlar III ve VI dadır.

E) Termik alçak basınç alanı Ekvator üzerindedir.

 

4. Rüzgarlar geldiklere yönlere göre hava sıcaklığını düşürücü yada yükseltici bir etki yapar.

Buna göre aşağıdaki verilen ülkelerden hangisinde Kuzey'den esen rüzgarların hava sıcaklığını yükseltmesi beklenir?

A) Türkiye

B) Rusya

C) İngiltere

D) Kanada

E) Arjantin

 

5.

I. Doğu Karadeniz'de kış sıcaklık ortalamasının artma sına neden olur.

II. Anamur - Alanya arasında kışın etkili olup muzun yetişmesine ve kalitesinin artmasına neden olur.

III. İç Anadolu'da yazın buğdayın erken olgunlaşmasını sağlar.

Sıcaklığı artırıcı etkisi olan, yukarıda etkileri anlatılan rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Föhn

B) Poyraz

C) Lodos

D) Kıble

E) Keşişleme

 

6.

Yukarıdaki oluşuma benzeyen kara ve denizler arasında yıl içinde esen rüzgar ve oluşum yeri aşağıda kilerden hangisidir?

A) Alizeler-Sıcak kuşak kıyıları

B) Batı rüzgarları-Orta kuşağın batı kıyıları

C) Kutup rüzgarları-Soğuk kuşak kıyıları

D) Muson rüzgarları-Güneydoğu Asya kıyıları

E) Föhn rüzgarı-Karaların iç kısımları

 

7.

Yukarıda esiş yönleri ve oluşum şekilleri gösterilen rüzgarların isimleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

.       I                 II                             III

A) Alize            Batı-Kutup            Muson

B) Muson         Föhn                      Alize

C) Alize            Batı-Kutup            Föhn

D) Föhn           Muson                   Batı

E) Batı              Alize                      Kutup

 

8. Diğer şartların etkisi göz ardı edilerek basıncın sadece yükseltiye bağlı olarak değiştiği kabul edilirse, aşağıdaki illerimizden hangisinde basıncın daha yüksek olması beklenir?

A) İzmir’de

B) Afyon'da

C) Kırşehir'de

D) Sivas'ta

E) Kars'ta

 

9. Aşağıdakilerden hangisi, sürekli rüzgarların oluşumu ve özellikleriyle ilgili değildir?

A) Yıl boyunca sürekli ve aynı yönde eserler

B) Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak her iki yarım kürede farklı yönlere saparlar

C) Ekvator ve kutuplardan esen rüzgarlar, ulaştıkları yerlerde sıcaklığı azaltırlar.

D) Alizeler en geniş alanlı sürekli rüzgarlardır.

E) Kutup rüzgarları ve Batı rüzgarları 60° enlemlerinde karşılaşırlar

 

10. Kuzey Yarımküre'deki batı rüzgarları kuşağında önemli ölçüde sapmalar, yön değiştirmeler görülmesine karşın, Güney Yarımküre'de (özellikle 40°-60° G) Batı rüzgarlarının yönlerinde çok az sapmalar olmaktadır.

Bu kuşakta hızlı ve düzenli esmektedirler.

Bu durum, Güney Yarımküre'deki hangi özelliğinin bir sonucudur?

A) Termik basınç alanlarının etkisinin

B) Okyanus kuşağının kesintisiz olmasının

C) Yerin ekseni çevresindeki hareketinin

D) Basınç alanlarının yer değiştirmesinin

E) Cephelerin oluşmasının

 

11. Aşağıdaki izobar haritasında bir bölgedeki termik oluşumlu basınç alanları gösterilmiştir.

Haritadaki bilgilerden yararlanılarak aşağıdakilerden hangisinin bulunması olanaksızdır?

A) Yüksek basınç merkezi

B) Bölgede en düşük sıcaklığın olduğu merkez

C) Rüzgarın hangi yöne en hızlı estiği

D) Bölgedeki en sıcak alanlar

E) Bölgenin bulunduğu yarım küre

 

12.

Aşağıdakilerden hangisi şekilde gösterilen Alize rüzgarının özelliklerin den biri değildir?

A) Etki alanı en geniş rüzgardır.

B) Ekvatoral bölge karalarının batı kıyılarına bol yağış bırakır.

C) Ekvator üzerinde konveksiyonel yağışlara sebep olur.

D) Başlangıçta sıcak ve kuru olar rüzgarlardır.

E) Okyanus akıntılarını başlamalarına neden olurlar.

 

13. Aşağıdaki haritada Akdeniz çevresinde esen başlıca yer el rüzgarlar gösterilmiştir.

Bir rüzgarın sıcaklığı düşürmesi veya yükseltmesi geldiği yerin enlemine bağlıdır.

Buna göre aşağıdaki rüzgarlardan hangisinin sıcaklığı yükseltmesi enleme bağlı değildir?

A) Sirocco

B)Föhn

C) Hamsin

D) Samyeli

E) Lodos

 

14. Muson rüzgarlarının oluşum nedeni kara ve denizin farklı ısınma özelliğidir. Muson rüzgarları yazın denizden karaya kışın karadan denize doğru esmektedir.

Muson rüzgarlarının esme yönünün değişmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Dünya'nın yörüngesinin elips şeklinde olmasıyla

B) Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki hareketiyle

C) Basıncın mevsime göre değişmesiyle

D) Sıcak ve soğuk su akıntılarının etkisiyle

E) Yaz mevsiminde yağışların artmasıyla

 

15.

Yer şekillerinin rüzgarlara göre verdiği bilindiğine göre yukarıdaki rüzgar frekans gülü, aşağıdaki izohips haritası verilen yerlerden hangisine aittir?

 

16. Kuzey Yarımküre'de alçak basıncın meydana geldiği bir yer ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yükselici hava hareketleri görülür.

B) Havanın yatay hareketi merkezden çevreye doğrudur.

C) Hava genellikle kapalıdır.

D) Bulutlanma ve yağış oluşabilir.

E) Rüzgar sağa doğru sapma gösterirler.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C         2. D        3. B        4. E        5. A

 

6. D        7. C        8. A        9. C        10. B        11. E        12. B

 

13. B        14. C        15. D        16. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR