BASINÇ VE RÜZGARLAR İLE İLGİLİ TEST SORULARI 4

Bu testimizde rüzgarlarla ilgili sorular ve cevapları, basınç ve rüzgarlar çözümlü sorular, coğrafya basınç ve rüzgarlar soruları, basınç ve rüzgarlar test, basınç ve rüzgarlar test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1.

Yukarıda bir termik basınç alanı ve buradan doğan rüzgarlar verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) III. merkeze esen rüzgarlar buharlaşmayı artırır.

B) I. merkezde hava açık ve bulutsuzdur.

C) II. merkeze esen rüzgarlar bağıl nemi azaltır.

D) Bölge kuzey yarımkürede yer alır.

E) I. merkezde alçalıcı hava hareketi görülür.

 

2.

Yukarıda işaretlenmiş merkezlerden hangilerinde sırasıyla termik ve dinamik kökenli yükselici hava hareketleri görülür?

A) I ve II

B) II ve III

C) IV ve V

D) III ve II

E) III ve IV

 

3. Kuzey Yarımküre'de Güney'den Güney Yarımküre'de Kuzey'den esen rüzgarlar hava sıcaklığını artırır.

Buna göre Türkiye'de güneyden esen rüzgarların hava sıcaklığını artırması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Dağ sıralarının uzanışıyla

B) Matematik konumuyla

C) Batı'dan Doğu'ya yükseltinin artmasıyla

D) Doğusu ile batısı arasında 19 meridyen farkının bulunmasıyla

E) Asya ile Avrupa arasında yer almasıyla

 

4. Deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça atmosfer basıncı azalır.

Yukarıda, atmosferde yol alan bir balonun yükseklik değişim grafiği verilmiştir.

Sözü edilen balonun aldığı yolda basınç değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

 

5.

Yukarıdaki şekilde bir basınç merkezinden doğan rüzgarın hareket yönleri ok işaretleriyle belirtilmiştir.

Buna göre yukarıdaki basınç merkezi aşağıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde yer almaktadır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

6.

Yer şekillerinin rüzgara yön verici etkenlerden biri olduğu bilindiğine göre yukarıda izohips haritası verilen bölgelerden hangi ikisinde hakim rüzgar yönü aynıdır?

A) I ve II

B) III ve IV

C) II ve III

D) I ve III

E) II ve IV

 

7.

Yukarıda A ve B merkezlerindeki rüzgarların sapma yönleri verilmiştir.

Bu iki merkezin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkisi de Kuzey Yarımküre'dedir.

B) İkisi de Güney Yarımküre'dedir.

C) İkisi de alçak basınç alanıdır.

D) İkisi de yüksek basınç alanıdır.

E) İkisi de şiddetli eser.

 

8. Dünya'nın şekline bağlı olarak Ekvator çevresinin sıcak, Kutuplar çevresinin soğuk olduğu düşünülürse ok yönünde esen rüzgarlar sıcaklığı nasıl etkiler?

.      1                                 2                             3

A) Artırır                           Düşürür                                Artırır

B) Düşürür                      Artırır                      Düşürür

C) Düşürür                      Düşürür                                Artırır

D) Artırır                           Artırır                      Düşürür

E) Artırır                           Düşürür                                Düşürür

 

9. Aşağıda beş bölgede etkili olan basınç değerleri gösterilmiştir.

Bu basınç alanlarından hangileri arasında oluşacak rüzgarın hızı daha fazla olur?

A) III-V

B) IV-I

C) II-V

D) I-II

E) III-I

 

10. Bir bölgede beş yıl içinde yapılan gözlemin sonucunda hazırlanan rüzgar frekans gülü incelendiğinde, rüzgarın esme sayısında yıldan yıla değişiklik olmasına rağmen, rüzgarın esiş yönünde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Okyanus akıntılarıyla

B) Enlem ve boylam farkıyla

C) Kara ve deniz dağılımıyla

D) Dünyanın yıllık hareketiyle

E) Yer şekillerinin uzanış yönüyle

 

11.

Alizeler okyanustan karaya doğru estiklerinde yağış getirirler, bu nedenle etkili oldukları yerler bir yıl içinde, toplam 100 cm'den fazla yağış alır.

Buna göre haritada ok yönünde esen rüzgarlardan hangisi ikisi alize rüzgarlarını göstermektedir?

A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 1 ve 4

D) 4 ve 5

E) 3 ve 5

 

12.

- Birinci şekildeki rüzgar, etkili olduğu yerlere yıl boyunca yağış getirir.

- İkinci şekildeki rüzgar ise yazın yağış getirir.

Bu rüzgarların etkili oldukları yerlere yağış getirmeleri aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Gün boyunca esmerleriyle

B) Denizden gelmeleriyle

C) Bulundukları iklim kuşaklarıyla

D) Boylam özellikleriyle

E) Sıcaklık ortalamalarıyla

 

13.

Yukarıdaki rüzgar gülünde işaretlenmiş yönlerden Türkiye'ye esen rüzgarların adlan aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

A) KB ==> Karayel

B) GB ==> Lodos

C) G ==> Kıble

D) D ==> Gün doğusu

E) K ==> Keşişleme

 

14. Yükselti arttıkça basınç azalır.

Buna göre yalnızca yükselti ortalamaları göz önüne alındığında hangi iki kent arasındaki basınç farkının en az olduğu söylenebilir?

A) Adana-Hatay

B) Samsun-Tokat

C) Erzurum-İzmir

D) İstanbul-Malatya

E) Sivas –Ordu

 

15.

Yukarıdaki yer profilinde Dünya üzerindeki sürekli basınç alanları gösterilmiştir.

Bu basınç alanlarından hangisinin oluşumu termik etkenlere bağlıdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

16.

Yukarıdaki izobar haritasına göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) AB de rüzgar hızı CD den fazladır.

B) Rüzgar C'den D'ye doğru eser.

C) Basınç farkı AB arasında daha fazladır.

D) İzobarlar 2 mb aralıklarla çizilmişlerdir.

E) CD arasında basınç farkı 10 mb dir.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E        2. D        3. B        4. C        5. D

 

6. B        7. D         8. A        9. E        10. E        11. C        12. B

 

13. E        14. A        15. C        16. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR