BASINÇ VE RÜZGARLAR İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde rüzgarlarla ilgili sorular ve cevapları, basınç ve rüzgarlar çözümlü sorular, coğrafya basınç ve rüzgarlar soruları, basınç ve rüzgarlar test, basınç ve rüzgarlar test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. Atmosferdeki gazların ağırlıklarının yeryüzüne yaptığı etkiye basınç denir.

Aşağıdakilerden hangisinin artması halinde basıncın artması beklenemez?

A) Isınma

B) Yoğunluk

C) Soğuma

D) Yerçekimi

E) Atmosferdeki gaz oranı

 

2. Sıcaklık ile basınç ters orantılıdır.

Buna göre, aynı gün içinde aşağıdakilerden hangisinde basınç değerinin en düşük olması beklenir?

A) Sabaha karşı

B) Öğleden sonra

C) Gün batımı

D) öğlene doğru

E) Gece yarısı

 

3. Aşağıda verilen Dünya profili üzerinde işaretli merkezlerden hangileri termik kökenli sürekli basınç alanlarıdır?

A) I ve IV

B) II ve III

C) Yalnız III

D) Yalnız V

E) III ve V

 

4. Kuzey Yarımküre'de yer alan bir merkezin izobar haritası verilmiştir.

Bu haritaya bakılarak aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunamaz?

A) Bölgedeki yükseltilerin eğimi

B) İki merkez arasındaki uzaklık

C) En yüksek ve en düşük basınç değerleri arasındaki fark

D) Rüzgarın esiş yönü

E) Alçak ve yüksek basınç alanlarının konumu

 

5. Sıcaklık arttıkça basınç azalır.

Buna göre;

I. Ekvator'un sürekli alçak basınç alanı olması

II. 30° enlemlerindeki basınç değerlerinin 60° enlemlerinden fazla olması

III. Kutupların sürekli yüksek basınç alanı olması

IV. Yükseklere çıkıldıkça basınç değerinin azalması

gibi özelliklerden hangileri basınç-sıcaklık arasındaki ilişkiyle çelişir?

A) Yalnız II

B) I, II ve III

C) II ve IV

D) I ve IV

E) II, III ve IV

 

6. Aşağıda sürekli basınç merkezleri arasında oluşan sürekli rüzgarlar şematize edilmiştir.

Sürekli rüzgarların Kuzey Yarımküre'de hareket yönlerinin sağına, Güney Yarımküre'de hareket yönlerinin soluna sapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kara ve Denizlerin dağılışı

B) Dünya'nın ekseni etrafındaki dönüş yönü

C) Dünya'nın yıllık hareketi

D) Dünya'nın yörüngesinin şekli

E) Eksen eğikliği

 

7. Kutuplarda yıl boyunca alçalıcı hava hareketi görülür.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

A) Rüzgarın daha şiddetli esmesi

B) Buzul örtülerinin daha kalın olması

C) Yağış miktarının az olması

D) Yerçekiminin fazla olması

E) Yıllık sıcaklık farkının az olması

 

8.

Yukarıda Kuzey Yarımküre'de yer alan farklı iki bölgedeki basınç merkezleri verilmiştir.

Buna göre, bu basınç merkezleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. bölgede atmosfer yoğunluğu daha azdır.

B) II. bölgede hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.

C) I. bölgede hava hareketi merkezden çevreye doğrudur.

D) Her iki bölgede rüzgar hareket yönünün sağına sapar.

E) I. bölgede alçalıcı, II. bölgede yükselici hava hareket görülür.

 

9. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser.

Buna göre, aşağıdaki rüzgar yönlerinden hangisi yanlış gösterilmiştir?

10. Rüzgarlar; enlemin etkisine bağlı olarak oluştukları merkezlerin sıcaklık koşullarını ulaştıkları yerlere taşırlar.

Yukarıda şekil I ve şekil II de esme yönleri gösterilen rüzgarların sıcaklık üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

1                                       2                             3                             4

A) Azaltır                         Azaltır                    Yükseltir                Azaltır

B) Yükseltir                     Azaltır                    Azaltır                    Yükseltir

C) Azaltır                         Yükseltir                Yükseltir                Azaltır

D) Yükseltir                     Yükseltir                Yükseltir                Azaltır

E) Azaltır                         Yükseltir                Azaltır                    Yükseltir

 

11. Aşağıdaki şekilde A noktasına yıl içinde belli yönlerden esen rüzgar sayıları verilmiştir.

Bu merkezin rüzgar frekans gülü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

12. Sürtünmenin etkisi göz önüne alınmadığında aşağıdaki basınç merkezlerinden hangisinde ok yönünde esen rüzgarın hızının daha fazla olması beklenir?

 

13. "Kuzey Yarımküre'de Avrupa'nın ve Kanada'nın batısında etkili olurlar. Güney Yarımküre'de ise 50°-60° enlemleri arasında kesintisiz olarak eserler."

Yukarıda özellikleri verilen rüzgar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutup Rüzgarı

B) Batı Rüzgarı

C) Alizeler

D) Muson Rüzgarı

E) Meltemler

 

14. Aşağıdaki yerel rüzgarlardan hangisinin sıcaklık özelliği enlem-sıcaklık arasındaki ilişkiyle açıklanamaz?

A) Föhn

B) Samyeli

C) Lodos

D) Hamsin

E) Sirocco

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A          2. B         3. A         4. A         5. C

 

6. B         7. C         8. A         9. D         10. C         11. B

 

12. A         13. B         14. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR