BASINÇ VE RÜZGARLAR TEST

Bu testimizde rüzgarlarla ilgili sorular ve cevapları, basınç ve rüzgarlar çözümlü sorular, coğrafya basınç ve rüzgarlar soruları, basınç ve rüzgarlar test, basınç ve rüzgarlar test indir gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdaki şekilde Dünya üzerinde belirli enlemlerdeki sürekli basınç merkezleri gösterilmiştir.

Bu basınç merkezleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) IV nolu yerde sürekli yükselici hava hareketi vardır.

B) II ve VI nolu yerlerde dinamik alçak basınç alanı oluşmuştur.

C) III ve V nolu yerlerde çöller geniş yer kaplar.

D) I ve VII nolu yerlerde hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.

E) IV nolu yerde düzenli yağışlar görülür.

 

2. Aşağıdaki Dünya profilinde sürekli basınç merkezleri işaretlenmiştir. Bu basınç merkezlerinin oluşum nedenleri Dünya'nın şekli ve eksen hareketidir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu basınç merkezlerinin oluşum nedenleri doğru verilmiştir?

Dünyanın şekli Dünyanın eksen hareketi

A) II – III                           I-IV

B) I – II                             III-V

C) III – I                            V I-II-V

D) III-V                             I-II-IV

E) II-IV                              I-III –V

 

3. Sadece basınç ve sıcaklık ilişkisi düşünüldüğünde izoterm haritası verilen bölgede oluşacak rüzgarın hangi yönden esmesi beklenir?

A) Güneybatıdan Kuzeydoğuya

B) Kuzeydoğudan Güneybatıya

C) Kuzeyden Güneye

D) Doğudan Batıya

E) Kuzeybatıdan Güneydoğuya

 

4.Ülkemizde etkili olan Lodos ve Föhn rüzgarlarının estikleri alanlarda sıcaklığı yükseltmeleri bu rüzgarların hangi özellikleriyle ilgilidir?

.     Lodos                                        Föhn

A) Nemli olması                            Güneyden esmesi

B) Hızının fazla olması                                Karadan esmesi

C) Güneyden esmesi                   Alçalıcı özellikte olması

D) Yazın etkili olması                   Günlük sıcaklık farkının fazlalığı

E) Buharlaşmanın fazlalığı         Denizden esmeleri

 

5.Aşağıdaki ülkelerden hangisinde güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür?

A) Arjantin

B) Mısır

C) Fransa

D) Kanada

E) Türkiye

 

6.Sürekli rüzgarlar Dünya üzerindeki termik ve dinamik basınç kuşaklarına bağlı olarak oluşurlar.

Aşağıda verilenlerden hangisinin sürekli rüzgarlarla ilgili doğru bir bilgi olduğu söylenemez?

A) Yıl boyunca aynı yönde eserler.

B) Türkiye orta kuşakta yer aldığı için Batı rüzgarlarının etkisi altındadır.

C) Batı ve Kutup rüzgarlarının karşılaşma alanları bol yağış alır.

D) Alizeler tropikal kuşak da karaların doğu kıyılarına yağış bırakırlar.

E) Ulaştıkları her yerde sıcaklığı artırıcı etki yaparlar.

 

7.Sürekli rüzgarlar incelendiğinde, Kuzey Yarımküre'de hareket yönünün sağına, Güney Yarımküre'de ise soluna saptıkları görülür.

Rüzgarların sapma yönlerinin farklı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi

B) Basınç farklılıklarının fazla olması

C) Yeryüzü şekilleri

D) Dünya'nın şeklinin geoid olması

E) Basınç merkezlerinin birbirlerine uzak olması

 

8.Aşağıdakilerden hangisi bir yerde basıncın gün içinde değiştiğine örnek olarak gösterilebilir?

A) Troposfer'in Ekvator'da kalın olması

B) Meltem rüzgarlarının oluşması

C) Sürekli rüzgarların Kuzey Yarımküre'de sağa, Güney Yarımküre'de sola sapması

D) Muson rüzgarlarının oluşması

E) 30° ve 60° paralellerinde dinamik basıncın oluşması

 

9. Aşağıda verilen Yer profili üzerinde gösterilen Alize rüzgarlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dinamik Yüksek Basınç alanlarından Termik Alçak Basınç alanlarına doğru eserler.

B) Okyanus akıntılarını başlatırlar.

C) Dünya'nın günlük hareketinden dolayı sapmaya uğrarlar.

D) Sıcak kuşak karalarının batı kıyılarına yağış bırakırlar.

E) Etki alanı en geniş olan rüzgarlardır.

 

10. Bir yörenin rüzgarın etkisiyle yıl boyunca düzenli olarak yağış aldığını söyleyen bir gözlemcinin, araştırmasını aşağıdaki rüzgarlardan hangisinin etkili olduğu yerde yaptığı söylenebilir?

A) Muson rüzgarları

B) Batı rüzgarları

C) Meltemler

D) Föhn rüzgarı

E) Soğuk yerel rüzgarlar

 

11. Yıllık hareket sonucunda kıta ve okyanusların farklı ısınmasından dolayı muson rüzgarları oluşur.

Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde muson rüzgarları etkili değildir?

A) Hindistan

B) Kore

C) Almanya

D) Bangladeş

E) Malezya

 

12. Yıl içinde yada gün içinde yön değiştiren rüzgarlara devirli rüzgarlar denir.

Aşağıdakilerden hangisi devirli rüzgarların ortak özelliğidir?

A) Günlük harekete bağlı olarak oluşurlar.

B) Ani basınç farklarından doğarlar.

C) Yıllık harekete bağlı olarak oluşurlar.

D) Yağış getirirler.

E) Isınma özellikleri farklı olan alanlarda oluşurlar.

 

13. Muson Asya’sında yazlar yağışlı kışlar kuraktır.

Bu bölgelerde yıl içinde yağış açısından iki farklı dönemin oluşması aşağıda verilenlerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Bölgenin bitki örtüsü bakımından zenginliği

B) Yıl içinde oluşan dinamik yüksek basınç koşulları

C) Kara ve denizler arasında yıl içinde oluşan basınç farkı

D) Muson bölgelerinin Ekvator'a olan yakınlığı

E) Güney Asya'daki ortalama yükseltinin fazlalığı

 

14.

Yukarıdaki haritalarda yönü yıl içinde değişen muson rüzgarları verilmiştir.

Muson rüzgarlarının yıl içinde yön değiştirmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A) Dünya'nın yıllık hareketi

B) Dünya'nın günlük hareketi

C) Karaların çabuk ısınıp, çabuk soğuması

D) Basınç merkezlerinin yer değiştirmesi

E) Denizlerin geç ısınıp, geç soğuması

 

15.

Yukarıdaki şekillerde gösterilen rüzgarların yön değiştirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın şekli

B) Eksen eğikliği

C) Yörünge hareketi

D) Eksen hareketi

E) Çizgisel hızın farklılık göstermesi

 

16. Aşağıda verilen rüzgârların hangisi, sıcak yerel rüzgarlar arasında sayılamaz?

A) Fön

B) Sirokko

C) Samyeli

D) Hamsin

E) Muson

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D         2. D         3. A        4. C        5. A

 

6. E        7. A         8. B         9. D         10. B        11. C        12. E

 

13. C        14. B        15. D        16. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR