BÖLGELER COĞRAFYASI İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde bölgelerle ilgili sorular ve cevapları, türkiyenin bölgeleri ilgili sorular ve cevapları, coğrafya bölgelerle ilgili test, marmara bölgesi ile ilgili sorular ve cevapları, ege bölgesi test soruları, akdeniz bölgesi ile ilgili sorular, doğu anadolu bölgesi test, karedeniz bölgesi test, bölgeler ile ilgili test indir, bölgeler coğrafyası test çöz, güneydoğu anadolu bölgesi test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Doğu Karadeniz kıyılarında tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boyuna kıyı tipinin görülmesi

B) Tarım alanlarının sınırlı olması

C) Sanayinin gelişmemiş olması

D) Dağların kıyıya paralel uzanması

E) Bulutluluk oranının fazla olması

 

2.

I. Taş kömürü

II. Demir

III. Bakır

IV. Bor

V. Kükürt

Yukarıdaki madenlerden hangilerinin üretiminde Karadeniz Bölgesi'nin Türkiye ekonomisine katkısı daha fazladır?

A) I ve II

B) I ve III

C) III ve IV

D) III ve V

E) IV ve V

 

3. Karadeniz Bölgesi Türkiye'nin en bol yağış alan yeri iken, Doğu Karadeniz'de bulunan Çoruh ve Kelkit vadileri Türkiye'nin en az yağış alan yerlerindendir.

Bu yerlerin hangi özelliği yağışların azalmasında etkili olmuştur?

A) Yükseltinin azlığı

B) Bitki örtüsünün azlığı

C) Dağların uzanış yönü

D) Işımanın fazla olması

E) Sıcak rüzgârların etkisinde kalması

 

4. Orta Karadeniz Bölümü'nde kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın Karadeniz Bölgesi'nin diğer bölümlerine oranla daha kolay olmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağların yükseltisinin az olması

B) Ormanların geniş yer tutması

C) Yağışın az olması

D) Akarsu boylarının uzun olması

E) Kuzeyden gelen rüzgârlara açık olması

 

5. Türkiye'de güneş enerjisinden yararlanmak için yatırımlar yapılması planlanırken, bu yatırımların hangi bölgede yapılması ekonomik yönden en son olarak düşünülür?

A) Doğu Anadolu Bölgesi

B) Ege Bölgesi

C) Akdeniz Bölgesi

D) Marmara Bölgesi

E) Karadeniz Bölgesi

 

6.

I. Yükselti

M. Toprak türü

III. Sıcaklık

IV. Yağış miktarı

V. Akarsu sayısı

Yukarıdakilerden hangisi Türkiye'de ormanların dağılışına etki eden temel faktör-dür?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

7. Her mevsimi yağışlı olan bir bölgede aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin yaygın olduğu söylenemez?

A) Çay tarımı

B) Büyükbaş hayvancılık

C) Ormancılık

D) Besi ve ahır hayvancılığı

E) Buğday tarımı

 

8. Batı Karadeniz Bölümü akarsularının ağızlarında deltalar oluşmazken, Orta Karadeniz Bölümü akarsularının ağızlarında deltalar oluşur.

Aşağıdakilerden hangisi Orta Karadeniz Bölümü akarsularının ağızlarında deltalar oluşmasına etki eden faktörlerden biridir?

A) Yağışların daha az olması

B) Buharlaşmanın daha fazla olması

C) Kıyıların daha sığ olması

D) Bitki örtüsünün daha seyrek olması

E) Akarsu rejimlerinin daha düzenli olması

 

9. Doğu ve Batı Karadeniz Bölümlerinde dağlar denize paralel ve dik yamaçlıdır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna neden olmaz?

A) Doğal limanların çok olmasına

B) Heyelan olaylarının görülmesine

C) Ulaşımın güçleşmesine

D) Yamaç yağışlarının görülmesine

E) Kıyıda falezlerin oluşmasına

 

10. Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen ürünler bakımından kıyı ile iç kesimler arasında belirgin farklar vardır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Matematik konum

B) Doğal bitki örtüsü

C) Akarsu zenginliği

D) Dağların uzanış doğrultusu

E) Hakim rüzgâr yönü

 

11. Karadeniz Bölgesi'nde tarımı yapılan aşağıdaki ürünlerden hangisinin varlığı nedeniyle mevsimlik göç almaktadır?

A) Turunçgil

B) Pirinç

C) Mısır

D) Fındık

E) Şekerpancarı

 

12.

I. Maden yatakları

II. Orman alanları

III. Akarsu uzunlukları

IV. Çay tarımı

V. Karayolu ulaşımı

Karadeniz Bölgesi'nde dağların kıyıya paralel uzanması, iç kesimlerde yukarıdakilerden hangileri üzerinde olumsuz etki yapar?

A) I ve II

B) I ve IV

C) III ve V

D) I, II ve III

E) II, IV ve V

 

13. Türkiye, Dünya fındık üretiminin yarıdan fazlasını karşılar, üretilen fındığın yaklaşık %90'ı Karadeniz Bölgesi'nden elde edilir,

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan aşağıdaki illerden hangisinde fındık tarımı yapmak iklim koşulları nedeniyle mümkün değildir?

A) Zonguldak

B) Ordu

C) Gümüşhane

D) Trabzon

E) Giresun

 

14. Türkiye sebze tarımının yaygın olarak yapıldığı bir ülkedir. Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz Bölümü bölgenin diğer bölümlerine oranla sebze tarımına daha elverişlidir.

Orta Karadeniz Bölümü'nün hangi özelliği sebze tarımı üzerinde olumlu etki yapar?

A) Sulama suyunun varlığı

B) Yazların daha sıcak geçmesi

C) Tüketim fazlalığı

D) Ulaşımın gelişmiş olması

E) Toprakların verimli olması

 

15. Karadeniz Bölgesi'ndeki Zigana ve Kop geçitlerinin varlığı aşağıdaki limanlardan hangisinin gelişmesine neden olmuştur?

A) Samsun

B) Zonguldak

C) Giresun

D) Ereğli

E) Trabzon

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B            2. B           3. C            4. A           5. E

 

6. D           7. E            8. C           9. A           10. D           11. D           12. E

 

13. C           14. B           15. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR