BÖLGELER COĞRAFYASI, ÖZELLİKLERİ, DURUMLARI TEST SORULARI 11

Bu testimizde bölgelerle ilgili sorular ve cevapları, türkiyenin bölgeleri ilgili sorular ve cevapları, coğrafya bölgelerle ilgili test, marmara bölgesi ile ilgili sorular ve cevapları, ege bölgesi test soruları, akdeniz bölgesi ile ilgili sorular, doğu anadolu bölgesi test, karedeniz bölgesi test, bölgeler ile ilgili test indir, bölgeler coğrafyası test çöz, güneydoğu anadolu bölgesi test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisinde, Akdeniz Bölgesi'nde bulunan bir il ve bu ildeki endüstri kolu yanlış eşleştirilmiştir?

A) Antalya-Rafineri

B) Isparta-Halı

C) Mersin-Petro kimya

D) Hatay-Demirçelik

E) Adana-Çimento

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Adana Bölümü'nün bir özelliği değildir?

A) Tarım faaliyetlerinin yoğun ve yaygın olması

B) Turizm gelirinin fazla olması

C) Sanayinin gelişmiş olması

D) Nüfus yoğunluğunun fazla olması

E) Yaz mevsiminin uzun sürmesi

 

3. Aşağıda verilen ürün ve en fazla üretildiği bölge eşleştirmesinden hangisi doğru değildir?

A) Ayçiçeği => Marmara

B) İncir => Ege Bölgesi

C) Zeytin => Akdeniz Bölgesi

D) Tütün => Ege Bölgesi

E) Yerfıstığı => Akdeniz Bölgesi

 

4. Aşağıdaki tarım ürünü çiftlerinden hangisi hem Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, hem de Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilir?

A) Muz-Çay

B) Tütün-Buğday

C) Turunçgil-Tütün

D) Pamuk-Fındık

E) Turunçgil-Muz

 

5. Antalya Ovası'nda yetiştirilen bir tarım ürününü aşağıdaki ovalardan hangisinde yetiştirmek en zordur?

A) Aydın ovası

B) Amik ovası

C) Gediz ovası

D) Ergene ovası

E) Çukurova

 

6.

I. Yağışın yıl içindeki dağılışı

II. Toprağın verimi

III. Kış ılıklığı

IV. Yaz sıcaklığı

Akdeniz ve Ege kıyılarında ekim alanı oldukça geniş olan pamuğun yetişmesinde yukarıdaki özelliklerden hangileri öncelikle etkilidir?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) III ve V

E) IV ve V

 

7.

I. Tarım

II. Ticaret

III. Sanayi

IV. Turizm

V. Elektrik üretimi

Yukarıdakilerden hangisinde Antalya Bölümü'nün Türkiye ekonomisine katkısı Adana Bölümü'ne oranla daha fazladır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

8. Türkiye'de seracılığın en geliştiği bölge Akdeniz Bölgesi'dir. Özellikle bölgenin Antalya Bölümü'nde seracılık gelişmiştir.

Akdeniz Bölgesi'nin hangi özelliği bu bölgede seracılığın gelişmesinde etkili değildir?

A) Güneşli gün sayısının fazla olması

B) Kış mevsiminin ılık geçmesi

C) Bölgenin genişliğinin fazla olması

D) Bakı etkisinin belirgin olması

E) Tarıma elverişli toprakların az olması

 

9.

Yukarıda tarım alanları verilen ürünün en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Kıyı bölgelerde yetişir.

B) Killi toprakları sever.

C) Nem isteği fazladır.

D) Soğuğa karşı hassastır.

E) Yaz kuraklığı ister.

 

10.

Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerde yoğun olarak yetiştirilen ürünler aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

A) I-Ayçiçeği

B) II-Fındık

C) III-Buğday

D) IV-Tütün

E) V-Haşhaş

 

11.

Yukarıdaki Türkiye haritasında en fazla yetiştirildiği bölge gösterilen tarım ürününün, Dünya haritasındaki kaç numaralı alanda da yetiştirilmesi mümkün olur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi'nin özel konumu sonucu ortaya çıkan özelliklerden biri değildir?

A) Küçükbaş hayvancılık

B) Turizm faaliyetleri

C) Gündüz süresi

D) Seracılık faaliyeti

E) Yıllık sıcaklık farkı

 

13.

Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılmış ovalardan hangisi yılda iki kez tarım ürünü almak bakımından diğerlerine göre daha elverişlidir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

14. Akdeniz Bölgesi'nde Torosların güneye bakan yamaçları gür ormanlarla kaplı iken kuzeye bakan yamaçları bitki örtüsünce fakirdir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakı

B) Matematik konum

C) Nemlilik

D) Yağış türü

E) Toprak tipi

 

15. Aşağıdakilerden hangisinde Akdeniz bölgesinde yer alan platolar bir arada verilmiştir.

A) Taşeli-Obruk

B) Haymana-Teke

C) Cihanbeyli-Bozok

D) Teke-Cihanbeyli

E) Taşeli-Teke

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A          2. B         3. C         4. C         5. D

 

6. B         7. D         8. C         9. D         10. E         11. E          12. C

 

13. D         14. C         15. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR