BÖLGELER COĞRAFYASI, ÖZELLİKLERİ, DURUMLARI TEST SORULARI 12

Bu testimizde bölgelerle ilgili sorular ve cevapları, türkiyenin bölgeleri ilgili sorular ve cevapları, coğrafya bölgelerle ilgili test, marmara bölgesi ile ilgili sorular ve cevapları, ege bölgesi test soruları, akdeniz bölgesi ile ilgili sorular, doğu anadolu bölgesi test, karedeniz bölgesi test, bölgeler ile ilgili test indir, bölgeler coğrafyası test çöz, güneydoğu anadolu bölgesi test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Coğrafi dağılış bakımından birbirine zıt olan ürün çifti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çay-pirinç

B) Buğday-şekerpancarı

C) Arpa-çavdar

D) Çay-pamuk

E) Zeytin-turunçgil

 

2. Maden kömüründen elektrik elde edilen termik santralimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çatalağzı

B) Sarayköy

C) Keban

D) Tavşanlı

E) Afşin-Elbistan

 

4. İç Anadolu Bölgesi'nde düzlükler geniş yer tutar.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri değildir?

A) Tarım ürünü çeşidi azdır.

B) Bölge içi ulaşım kolaydır.

C) Volkanik örtü geniştir.

D) Toplu yerleşme görülür.

E) Tarım toprakları geniştir.

 

5. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yaygın olduğu bölgede küçükbaş hayvancılık daha fazla görülür?

A) Şekerpancarı

B) Üzüm

C) Çay

D) Buğday

E) Fındık

 

6. İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde tarımı yapılan bazı ürünlerin üretim miktarlarında yıllara göre büyük dalgalanmalar görülür.

Bu dalgalanmaları ortadan kaldırmak için aşağıdakilerden hangisini uygulamak en önemlidir?

A) Gübre kullanımını artırmak

B) Makineli tarıma geçmek

C) Üretici sayısını artırmak

D) Sulamayı yaygınlaştırmak

E) Bataklıkları kurutmak

 

7. Kıyı Ege ile İç Batı Anadolu ürünlerinin farklı olmasında bu yerlerin hangi özelliği etkili olmamıştır?

A) Yerşekilleri

B) Yükselti

C) Yağış biçimi

D) Kayaçların türü

E) Yağış miktarı

 

8.

I. Yeraltı sularının şekillendirici etkisi oldukça fazladır.

II. Dağlık olduğu için kıyı ile iç kesimlerle olan ulaşım geçitlerle sağlanır.

III. En fazla yağışı ilkbaharda alır.

IV. En fazla bakır çıkartılan bölgemizdir.

V. Mevsimlik göçün fazla olduğu bölgemizdir.

Yukarıda verilenlerden hangileri Akdeniz Bölgesi için doğru değildir?

A) I ve V

B) II ve III

C) III ve IV

D) IV ve V

E) II, III ve IV

 

9.

-Türkiye'de gölge boyunun yıl içinde en fazla olduğu bölgemizdir.

-Bakır üretiminin yarıdan fazlasını bu bölge verir.

-Kırsal nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgemizdir.

Yukarıda genel özellikleri belirtilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğu Anadolu

B) İç Anadolu

C) Ege

D) Karadeniz

E) Güneydoğu Anadolu

 

10. Volkanizmanın ve rüzgarların şekillendirici etkisinin diğerlerine göre daha fazla olduğu coğrafi bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz Bölgesi

B) Ege Bölgesi

C) iç Anadolu Bölgesi

D) Karadeniz Bölgesi

E) Doğu Anadolu Bölgesi

 

11. Aşağıda verilen bölgelerden hangisinde volkanik dağ bulunmaz?

A) Akdeniz Bölgesi

B) iç Anadolu Bölgesi

C) Doğu Anadolu Bölgesi

D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

E) Ege Bölgesi

 

12. Ege Bölgesi'nde horst ve graben gibi yer-şekillerinin yaygın olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklim

B) Bitki örtüsü

C) Enlem

D) Yer yapısı

E) Akarsuların fazlalığı

 

13. Pamuk yazları sıcak ve kurak geçen ve sulanabilen ovalarda yetiştirilir.

Aşağıdaki ovalardan hangisi pamuk tarımı İçin en elverişsizdir?

A) Büyük Menderes

B) Bakırçay

C) Bafra

D) Gediz

E) Çukurova

 

14. Yurdumuzda çok çeşitli kaynaklardan elektrik enerjisi sağlanmaktadır.

Termik elektrik santrallerinin en fazla bulunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz

B) Karadeniz

C) Ege

D) Marmara

E) İç Anadolu

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ihraç ettiği mallar arasında ver almaz?

A) Pirinç

B) Tekstil

C) Maden cevheri

D) İncir

E) Pamuk

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D          2. A         4. C         5. D         6. D

 

7. D          8. C          9. D         10. C         11. A         12. D

 

13. C         14. C         15. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR