BÖLGELER COĞRAFYASI, ÖZELLİKLERİ, DURUMLARI TEST SORULARI 13

Bu testimizde bölgelerle ilgili sorular ve cevapları, türkiyenin bölgeleri ilgili sorular ve cevapları, coğrafya bölgelerle ilgili test, marmara bölgesi ile ilgili sorular ve cevapları, ege bölgesi test soruları, akdeniz bölgesi ile ilgili sorular, doğu anadolu bölgesi test, karedeniz bölgesi test, bölgeler ile ilgili test indir, bölgeler coğrafyası test çöz, güneydoğu anadolu bölgesi test gibi konuları ele alacağız.

 

1. İç Anadolu Bölgesi'nde sebze tarımını yaygınlaştırmak için;

I. Sulamayı yaygınlaştırmak

II. Makineli tarıma geçmek

III. Otlakları daraltmak

IV. Gübre kullanımını arttırmak

gibi önlemlerden hangisi veya hangilerine öncelik verilmelidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

E) III ve IV

 

2. Aşağıdaki meyvelerden hangisi, soğuğa karşı daha dayanıklıdır?

A) Fındık

B) Elma

C) Muz

D) İncir

E) Mandalina

 

3. Ülkemizde kış aylarının sert geçtiği bir yörede hangi tarım ürününün yetiştirilmesi olanaksızdır?

A) Şekerpancarı

B) Buğday

C) Arpa

D) Zeytin

E) Üzüm

 

4. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangi ikisinin aynı bölgede yetiştirilmesi, iklim nedeniyle daha zordur?

A) Fındık-Pirinç

B) Buğday-Çay

C) Pamuk-Tütün

D) Ayçiçeği-Şekerpancarı

E) Çay-Mandalina

 

5. Türkiye'de tarımın en önemli sorunu sulamadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sorunun halledilmesiyle ortaya çıkacak sonuçlardan biri olarak gösterilemez?

A) Erozyonun artması

B) Kırdan kente göçün azalması

C) Tarımın ekonomiye katkısının artması

D) Birim alandan elde edilen verimin yükselmesi

E) Tarım ürün çeşitliliğinin artması

 

6. Aşağıdaki yeraltı kaynakları ve çıkartıldıkları yerlerle ilgili olarak yapılan eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

A) Demir=> Edremit

B) Linyit=> Tunçbilek

C) Krom=> Menteşe

D) Bakır=> Konya

E) Mermer=> Marmara Adası

 

7. Aşağıdaki kentlerimizden hangisinde hem demir-çelik fabrikası, hem de petrol rafinerisi bulunmaktadır?

A) Ereğli

B) Karabük

C) İskenderun

D) Kırıkkale

E) Batman

 

8. İç Anadolu Bölgesi Türkiye'nin en az yağış alan yeridir.

Bölgede yağışların azlığı aşağıdakilerden hangisine olumsuz etki etmez?

A) Tarıma

B) Büyükbaş hayvancılığa

C) Çayır ve otlaklara

D) Orman örtüsüne

E) Küçükbaş hayvancılığa

 

9. İç Anadolu Bölgesi kuzeyden Kuzey Anadolu Dağları, güneyden ise Toros Dağları ile çevrilmiş bir iç bölgemizdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinde etkili olmamıştır?

A) Bitki örtüsünün bozkır olmasında

B) Yüksek düzlüklerin geniş yer kaplamasında

C) Nadasa ayrılan toprakların fazla olmasında

D) Yaz ve kış sıcaklık farkının fazla olmasında

E) Kayaların mekanik olarak ufalanmasında

 

10. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin İç Anadolu Bölgesi'nde daha yaygın yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçükbaş hayvan ihracatının fazla olması

B) Doğal bitki örtüsünün bozkır olması

C) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin daha zor olması

D) Mera ve ahır hayvancılığının gelişmiş olması

E) Yer şekillerinin oldukça sade olması

 

11. İç Anadolu Bölgesi'nde tarım ürünlerinin fazla çeşitlilik göstermemesinde aşağıdakilerden hangisi en etkili olmuştur?

A) Yağış ve sıcaklık değerlerinin yetersiz olması

B) Yükseltinin fazla olması

C) Yer şekillerinin engebeli olması

D) Toprakların verimsiz olması

E) Göllerin az yer kaplaması

 

12.

Yukarıda yeraltı kaynaklan ve en fazla çıkartıldıkları bölgeler tablo ile gösterilmiştir.

Bunlardan hangisi doğru verilmemiştir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

13.

I. Pirinç

II. Ayçiçeği

III. Buğday

IV. Çay

V. Mısır

Yukarıda verilen ürünlerden hangisi, doğal bitki örtüsü bozkır olan bir yerin karakteristik ürünüdür?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

14. Kış sıcaklıklarının 0°C'nin altına düşmesinden etkilenmeyen ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turunçgil

B) Şekerpancarı

C) Pamuk

D) incir

E) Zeytin

 

15. 1950-1990 yılları arasında Türkiye tahıl arazisi toplamında önemli bir değişiklik olmamasına rağmen buğday üretiminin artış göstermesi aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Kuraklığın etkisini artırmasına

B) Buğdayın, diğer tahıllardan daha fazla gelir getirmesine

C) Pamuk tarım alanlarının giderek genişlemesine

D) İklim şartlarının buğday tarımına daha elverişli olmasına

E) Nüfusumuzun beslenmesinde buğdayın önemli yer tutmasına

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A          2. B          3. D          4. B          5. A

 

6. D           7. D           8. E          9. B           10. B          11. A          12. D

 

13. C          14. B          15. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR