BÖLGELER COĞRAFYASI, ÖZELLİKLERİ, DURUMLARI TEST SORULARI 14

Bu testimizde bölgelerle ilgili sorular ve cevapları, türkiyenin bölgeleri ilgili sorular ve cevapları, coğrafya bölgelerle ilgili test, marmara bölgesi ile ilgili sorular ve cevapları, ege bölgesi test soruları, akdeniz bölgesi ile ilgili sorular, doğu anadolu bölgesi test, karedeniz bölgesi test, bölgeler ile ilgili test indir, bölgeler coğrafyası test çöz, güneydoğu anadolu bölgesi test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Ege % 48 Marmara % 22 Yukarıda bir ürünün Türkiye genelinde Ege ve Marmara Bölgeleri'ndeki üretim yüzdeleri belirtilmiştir.

Bu ürün aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Zeytin

B) Turunçgil

C) Ayçiçeği

D) İncir

E) Mısır

 

2. iç Anadolu Bölgesi yurdumuzda tarım alanı en geniş olan bölgemizdir.

Bu bölgemizde tarımı yapılan ürünlerin üretim miktarında yıllar arasında görülen dengesizliği ortadan kaldırmak için aşağıdakilerden hangisini uygulamak en olumlu sonucu verir?

A) Nadas alanlarını arttırmak

B) Tarımda makine kullanımını yaygınlaştırmak

C) Sulama imkânlarını arttırmak

D) Gübre kullanımını arttırmak

E) Nöbetleşe ekimi yaygınlaştırmak

 

3. Doğu Anadolu bölgesi yurdumuzda tarım ürünleri çeşidinin en az olduğu bölgelerimiz-dendir.

Doğu Anadolu'nun aşağıda belirtilen özelliklerinden hangisi ürün çeşidinin az olmasında en etkilidir?

A) Tarım alanlarının darlığı

B) Kışların sert ve uzun geçmesi

C) Yaz kuraklığının belirgin olması

D) Hayvancılığa daha fazla önem verilmesi

E) Toprak çeşidinin azlığı

 

4.

Yukarıdaki grafikte Türkiye'nin bölgelerinin 1990 nüfus sayımına göre nüfusları belirtilmiş-ir.

Bu grafikten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Nüfusu en az olan bölge Güneydoğu Anadolu'dur.

B) Nüfus yoğunluğu en az olan bölge Doğu Anadolu'dur.

C) En fazla nüfusa sahip iç bölge İç Anadolu'dur.

D) Kıyı bölgelerin nüfus toplamı iç bölgelerin nüfus toplamından fazladır.

E) Ege ve Akdeniz bölgelerinin nüfus toplamı Marmara'dan fazladır.

 

5. Doğu Anadolu Bölgesi'nde en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında yer almaz?

A) Yaz mevsiminin tarta tarımı için kısa olması

B) Yükseltinin iklim üzerindeki olumsuz etkisi

C) Ekime elverişli alanların az olması

D) Yaz yağışlarından dolayı, gür çayırların bulunması

E) Volkanik arazinin geniş yer kaplaması

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi için söylenemez?

A) Mevsimlik işçi göçünün en fazla olduğu bölgemizdir.

B) Ekonomisi tarıma dayanır, sanayi ikinci sıradadır.

C) Yıl içinde birden fazla ürün alınabilme özelliğine sahip bölgemizdir.

D) Taşeli ve Teke yöreleri en yoğun nüfuslu yörelerdir.

E) Kıyılarda sıcaklık yıl boyu 0°C nin üstündedir.

 

7. Yaz yağışlarının fazla olduğu bir bölgede yoğun olarak sürdürülen ekonomik etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arıcılık

B) Tahıl yetiştiriciliği

C) Büyükbaş hayvancılık

D) ipek böcekçiliği

E) Küçükbaş hayvancılık

 

8. Aşağıdakilerden hangisi toprağın verimini arttırmak ve tarımı geliştirmek için yapılması gereken olaylardan biri değildir?

A) Sulama imkanlarını arttırma

B) Tarımda makine kullanımını yaygınlaştırma

C) Kaliteli tohum kullanma

D) Toprağı gübreleme

E) Tarım alanlarını arttırma

 

9. Aşağıda verilen ürünlerden hangisi Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgelerinin üçünde de yetişme alanı bulur?

A) Yerfıstığı

B) Mercimek

C) Muz

D) Zeytin

E) Çay

 

10. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Türkiye'nin başka ülkelere sattığı ürünler arasında yer alrnaz?

A) Fındık

B) Üzüm

C) İncir

D) Tütün

E) Pirinç

 

11.

-Tahıl üretimi yaygındır.

- Yaz kuraklığı belirgindir.

- Nüfus yoğunluğu azdır.

Yukarıda özellikleri verilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yukarı Sakarya

B) Konya

C) Ergene

D) Kıyı Ege

E) Antalya

 

12. Aşağıda verilen endüstri kollarından hangisinin bulunduğu kent yanlış verilmiştir?

A) Petrol rafinerisi-İzmir

B) Demir çelik-Karabük

C) Silah fabrikası-Kırıkkale

D) Sigara-Giresun

E) Çimento-Adana

 

13.

I. Orman endüstrisi önemlidir.

II. Demir-çelik sanayisi gelişmiştir.

III. Turizm gelirleri yüksektir.

IV. Buğday tarımı önemlidir.

Yukarıda verilenlerden hangileri Batı Karadeniz Bölümü'ne ait değildir?

A) I-II

B) I-IV

C) II-III

D) II-IV

E) III-IV

 

14. Aşağıdaki tarım ürünü ve en çok yetiştirildiği alan eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

.      Ürün                         Yetiştirildiği alan

A) Ayçiçeği                     Ergene

B) Mısır                            Doğu Karadeniz

C) Keten-Kenevir          Batı Karadeniz

D) Buğday                      Yukarı Fırat

E) Tütün                          Kıyı Ege

 

15.-Menteşe Yöresi-Elazığ

Yukarıda verilen alanlarda çıkarımı yapılan maden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demir

B) Krom

C) Kükürt

D) Bakır

E) Bor

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A           2. C           3. B          4. B          5. E

 

6. D          7. C           8. E          9. D          10. E          11. B          12. D

 

13. E          14. D          15. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR