BÖLGELER COĞRAFYASI, ÖZELLİKLERİ, DURUMLARI TEST SORULARI 15

Bu testimizde bölgelerle ilgili sorular ve cevapları, türkiyenin bölgeleri ilgili sorular ve cevapları, coğrafya bölgelerle ilgili test, marmara bölgesi ile ilgili sorular ve cevapları, ege bölgesi test soruları, akdeniz bölgesi ile ilgili sorular, doğu anadolu bölgesi test, karedeniz bölgesi test, bölgeler ile ilgili test indir, bölgeler coğrafyası test çöz, güneydoğu anadolu bölgesi test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Doğu Anadolu Bölgesi'nin bölümleri arasında yağış rejimleri birbirinden farklılık göstermektedir.

Bu farklılığın ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi

B) Toprak tiplerinin farklı olması

C) Doğal bitki örtülerinin farklı olması

D) Yeraltı zenginliklerinin çeşitlilik göstermesi

E) Mekanik çözülmenin fazla olması

 

2. Doğu Anadolu Bölgesi'nde nüfusun daha çok Elbistan, Elazığ, Başkale gibi çöküntü ovalarında toplanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağış miktarının fazla olması

B) Çevrelerine göre sıcaklık ortalamalarının yüksek olması

C) Bitki örtüsünce zengin olması

D) Deprem alanlarından uzak olması

E) Büyükbaş hayvancılığın gelişmiş olması

 

3. Doğu Anadolu ile İç Anadolu Bölgeleri'ndeki ekonomik etkinliklerdeki farklılığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karasallık

B) Yükselti

C) Nüfus yapısı

D) Ulaşım

E) Toprak yapısı

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Batı Karadeniz Bölümü ile Yukarı Fırat Bölümünün ortak özelliklerinden biridir?

A) Ormancılığın yaygın olması

B) Düzlüklerin geniş yer tutması

C) Madenciliğin gelişmiş olması

D) Tarım ürünleri

E) Ulaşımın gelişmiş olması

 

5. Erzurum-Kars bölümünde sebzeciliğin gelişememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sulama sorununun olması

B) Toprağın sebze yetiştiriciliğine elverişsiz olması

C) Yaz sıcaklığının yetersiz olması

D) Kar yağışının fazla olması

E) Yükselti ve engebenin fazla olması

 

6. Aşağıda coğrafi bölgelerimiz için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Yukarı Fırat Bölümü yeraltı kaynaklan bakımından Türkiye'nin en zengin alanıdır.

B) Karadeniz kıyılarında buğday ve pamuğun yetiştirilemeyişinin ana nedeni yer şekillerinin elverişsiz olmasıdır.

C) Güneşli gün sayısının en fazla olduğu bölüm Doğu Karadeniz'dir.

D) Yıldız Dağları Bölümü yer altı kaynağı bakımından Marmara'nın en zengin bölümüdür.

E) Türkiye'de çıkartılan linyit kömürünün %90'ı Akdeniz Bölgesi'nden sağlanır.

 

7.

I. Akdeniz Bölgesi-Teke yarımadası

II. Marmara Bölgesi-Yıldız Dağlan bölümü

III. İç Anadolu Bölgesi-Yukarı Sakarya bölümü

IV. Ege Bölgesi-Göller yöresi

V. Doğu Anadolu Bölgesi-Yukarı Kızılırmak bölümü

Yukarıda bazı bölgelerimiz ile bu bölgelere ait bölüm ve yöreler eşleştirilmiştir.

Buna göre, bu eşleştirmelerden hangileri doğru değildir?

A) I ve III

B) I ve V

C) II ve IV

D) III ve IV

E) IV ve V

 

8. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sanayi yatırımlarının artırılmasında aşağıdakilerden hangisi olumsuz etki yapmaz?

A) Kışların sert ve uzun geçmesi

B) Yükseltinin fazlalığı

C) Kar yağışının uzun süreli olması

D) Akarsu eğimlerinin fazla olması

E) Ulaşım ağının gelişmemiş olması

 

9. Platolar hayvancılığa elverişli, yüksek, düzlük alanlardır. Yurdumuzda yer alan Taşeli ve Teke platolarında küçükbaş hayvancılık; Erzurum ve Kars platolarında ise büyükbaş hayvancılık yaygındır.

Bu platoların hangi özelliği hayvan türlerinin farklı olmasına etki etmez?

A) Yükselti

B) Yaz yağışı

C) Sıcaklık

D) Toprak türü

E) Ot boyları

 

10. Aşağıdaki kültür bitkilerinden hangilerinin yükselti sının en fazladır?

A) Arpa-Çavdar

B) Üzüm-Zeytin

C) Mısır-Turunçgil

D) Pamuk-Tütün

E) Pamuk-Turunçgil

 

11. Büyükbaş hayvancılığın Türkiye'deki coğrafi dağılışında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A) İklim koşulları ve bitki örtüsü

B) Et tüketiminin yeterli olmaması

C) Büyükbaş hayvan gücünden yararlanma imkanı

D) Et endüstrisinin gelişmesi

E) Süt tüketiminin fazla olması

 

12. Türkiye'de en fazla enerji üreten ve tüketen bölge çifti sırası ile aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç Anadolu-Akdeniz

B) Doğu Anadolu-Marmara

C) Güneydoğu Anadolu-Marmara

D) Ege-Akdeniz

E) Karadeniz-Ege

 

13.

I. Buğday

II. Üzüm

III. Pamuk

IV. Tütün

V. Şekerpancarı

Yukarıda verilen ürünlerden hangisi tüm iç bölgelerimizde yetiştirilen bir ürün değildir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi'nin özellikleri arasında yer almaz?

A) Volkanik arazi geniş yer kaplar.

B) Yıl içinde en düşük sıcaklıkların görüldüğü bölgedir.

C) Buharlaşmanın en fazla olduğu bölgedir.

D) Türkiye ekonomisine hayvancılık ve madencilikle katkıda bulunur.

E) Nüfus yoğunluğu en az olan bölgedir.

 

15. Türkiye'de aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin tarım alanı diğerlerine göre daha sınırlıdır?

A) Şekerpancarı

B) Buğday

C) Üzüm

D) Mısır

E) Zeytin

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A           2. B          3. B          4. C          5. C

 

6. A          7. E          8. D          9. D          10. A          11. A          12. B

 

13. C          14. C          15. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR