BÖLGELER COĞRAFYASI, ÖZELLİKLERİ, DURUMLARI TEST SORULARI 16

Bu testimizde bölgelerle ilgili sorular ve cevapları, türkiyenin bölgeleri ilgili sorular ve cevapları, coğrafya bölgelerle ilgili test, marmara bölgesi ile ilgili sorular ve cevapları, ege bölgesi test soruları, akdeniz bölgesi ile ilgili sorular, doğu anadolu bölgesi test, karedeniz bölgesi test, bölgeler ile ilgili test indir, bölgeler coğrafyası test çöz, güneydoğu anadolu bölgesi test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Doğu Anadolu Bölgesi'nde meralara bağlı olarak büyükbaş hayvancılık yaygın iken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde küçükbaş hayvancılık yaygındır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde büyükbaş hayvancılığın gelişmemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Ulaşımın gelişmiş olması

B) Tarım alanlarının fazlalığı

C) Yaz kuraklığının belirgin olması

D) Denizden uzak olması

E) Tarım gelirlerinin yüksek olması

 

2. Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da birer iç bölge olmasına rağmen Güneydoğu Anadolu'da tarımda sulamaya daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu durumun temel nedeni, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin aşağıda belirtilen özelliklerinden hangisidir?

A) Denizden uzak olması

B) Yağış miktarının daha az olması

C) Küçükbaş hayvancılığın yaygın olması

D) Buharlaşmanın daha fazla olması

E) Kışların sert geçmesi

 

3. Aşağıdaki endüstri dallarından hangisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunur?

A) Demir-Çelik

B) Alüminyum işletmesi

C) Cam sanayi

D) Bakır işletmesi

E) Petrol rafinerisi

 

4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde nüfusun daha çok batı kesimi ile dağ eteklerinde toplandığı görülmektedir.

Bu durumun temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzlüklerin geniş yer kaplaması

B) Petrol kaynaklarının bulunması

C) Nem oranının yüksek olması

D) Bitki örtüsünün seyrek olması

E) Ulaşımın kolay olması

 

5.

I. Mercimek

II. Şekerpancarı

III. Zeytin

IV. Ayçiçeği

V. Antep fıstığı

Yukarıda belirtilen tarım ürünlerinden hangi ikisinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Türkiye ekonomisine katkısı en fazladır?

A) I ve II

B) I ve V

C) II ve IV

D) II ve V

E) III ve IV

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin özellikleri arasında yer almaz?

A) Buharlaşma şiddeti en fazla olan bölgedir.

B) Yağış miktarının en az olduğu bölgedir.

C) Nüfus miktarı en az olan bölgedir.

D) Yaz mevsiminde sıcaklığın en fazla olduğu bölgedir.

E) Tarımda sulamaya çok fazla ihtiyaç duyulan bir bölgedir.

 

7.

I. Petrol işletmeciliği

II. Küçükbaş hayvancılık

III. Mercimek tarımı

IV. Termik santral

V. Orman endüstrisi

Yukarıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi veya hangileri Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önemli bir yer tutmaz?

A) Yalnız IV

B) Yalnız V

C) II ve IV

D) III ve V

E) IV ve V

 

8. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yer şekli özellikleri bakımından aşağıdaki bölgelerden hangisine daha çok benzer?

A) Marmara

B) İç Anadolu

C) Doğu Anadolu

D) Ege

E) Akdeniz

 

9. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde platolar geniş yer tutar.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

A) Tarım alanlarının genişliğinde

B) Ulaşımın kolay yapılmasında

C) Zengin petrol yataklarının varlığında

D) Akarsuların derin vadiler içinde akmasında

E) Tarımda makine kullanımının kolay olmasında

 

10. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yazlar oldukça sıcak ve kurak geçmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bölgede yazların çok sıcak geçmesinde etkili olmamıştır?

A) Yükseltinin fazlalılığı

B) Kuzeyden esen rüzgarlara kapalı olması

C) Basra alçak basıncına yakın olması

D) Nem miktarının fazla olmaması

E) Güneyinde geniş çöllerin bulunması

 

11. Yaklaşık olarak aynı enlemler arasında yer almalarına rağmen; Akdeniz Bölgesi'nde seracılığın çok gelişmiş olduğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise gelişmediği görülmektedir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükselti

B) Dağların uzanış doğrultusu

C) Toprak türü

D) Kış sıcaklıkları

E) Yıllık yağış miktarı

 

12. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çıkarılan başlıca yeraltı zenginliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Linyit

B) Civa

C) Krom

D) Kurşun

E) Petrol

 

13. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinin topraklarında nem isteği az olan bitkiler daha kolay yetişir?

A) Güneydoğu Anadolu

B) Karadeniz

C) Akdeniz

D) Ege

E) Marmara

 

14. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yazlar sıcak olduğu halde sebze tarımı yeteri kadar gelişmemiştir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sulamanın yetersiz olması

B) Tarımsal nüfus yoğunluğunun az olması

C) Makineli tarım yapılmaması

D) Toprak veriminin düşük olması

E) Düzlüklerin fazla olması

 

15. Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Küçükbaş hayvancılığın yaygınlığı

B) Yıllık yağış miktarlarının benzerliği

C) Tarım alanları genişliği

D) Platoların geniş yer kaplaması

E) Nadas alanlarının yaygınlığı

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C           2. D          3. E          4. C          5. B

 

6. B          7. E           8. B          9. C          10. A          11. D          12. E

 

13. A          14. A          15. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR