BÖLGELER COĞRAFYASI, ÖZELLİKLERİ, DURUMLARI TEST SORULARI 17

Bu testimizde bölgelerle ilgili sorular ve cevapları, türkiyenin bölgeleri ilgili sorular ve cevapları, coğrafya bölgelerle ilgili test, marmara bölgesi ile ilgili sorular ve cevapları, ege bölgesi test soruları, akdeniz bölgesi ile ilgili sorular, doğu anadolu bölgesi test, karedeniz bölgesi test, bölgeler ile ilgili test indir, bölgeler coğrafyası test çöz, güneydoğu anadolu bölgesi test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıda, Türkiye'nin 1970 ve 1991 yıllarındaki ihracatının sektörlere dağılımı gösterilmiştir.

Bu grafiğe göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

A) En çok ihracat yaptığımız ülke Fransa'dır.

B) 1970 yılında tarım ürünü ihracatı daha azdır.

C) 1991 yılında sanayi ürünleri ihracatı en fazladır.

D) Maden işletmeciliği gelişmiştir.

E) 1991 yılında döviz gelirleri azalmıştır.

 

2.

Yukarıda bir tarım ürününün bölgelere göre üretimdeki payları verilmiştir.

Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Buğday

B) Zeytin

C) Şekerpancarı

D) Turunçgiller

E) Fındık

 

3.

I. Ulaşım

II. Tarım

III. Seracılık

IV. Hayvancılık

V. Madencilik

Türkiye'de yer şekillerinin farklı olması iklim çeşidinin fazla olmasına neden olur.

Bu durum, yukarıdaki özelliklerden hangisi üzerinde en çok etkili olur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

4. Hinterlandı en dar ve en geniş olan limanlarımız aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla birlikte verilmiştir?

A) İstanbul-İzmir

B) İzmir-Trabzon

C) İskenderun-İstanbul

D) Sinop-İzmir

E) Trabzon-Samsun

 

5. Aşağıdaki grafikte sırasıyla Türkiye'deki orman, ekili alan, nadas, meyve ve sebze tarımı yapılan toprakların dağılışı gösterilmiştir.

V numarayla gösterilen sebze tarımının diğerlerinden daha az olmasında aşağıdakilerden hangisinin payı daha fazladır?

A) Tüketiminin yetersiz olması

B) Sulama koşullarının yetersizliği

C) İhracatının az olması

D) Üretimin zor oluşu

E) Konserveciliğin yaygın oluşu

 

6. Kükürt ve boksit bakımından zengin olan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz

B) Ege

C) Doğu Anadolu

D) Marmara

E) Karadeniz

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için alınacak önlemlerden biri değildir?

A) Büyükbaş hayvan ithalatının arttırılması

B) Otlakların ıslah edilmesi

C) Veterinerlik hizmetlerinin geliştirilmesi

D) Yem fabrikalarının arttırılması

E) Hayvan soylarının ıslah edilmesi

 

8. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetişme alanı diğerlerinden daha geniştir?

A) Pamuk

B) Zeytin

C) Şekerpancarı

D) Fındık

E) Çay

 

9. Aşağıdaki ekonomik ve sosyal etkinliklerden hangisinin doğal çevre ve iklim koşullarına bağlılığı en azdır?

A) Tarım

B) Turizm

C) Madencilik

D) Yerleşme

E) Konut tipi

 

10.

I. Pamuk

II. Gül

III. Zeytin

IV. Muz

Yukarıdaki ürünlerden hangilerinin tamamı Akdeniz Bölgesi'nden karşılanır?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

 

11. Aşağıdakilerden hangisi ormanların dağılışını etkileyen faktörlerden değildir?

A) Sıcaklık

B) Yağış

C) Yer şekilleri

D) Yeraltı zenginlikleri

E) Toprak

 

12. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin tarım alanı diğerlerine göre daha dardır?

A) Fındık

B) Şekerpancarı

C) Tütün

D) Buğday

E) Ayçiçeği

 

13. Devlet, bazı tarım ürünlerine destekleme alımları yapmaktadır.

Bu duruma, aşağıdakilerden hangisi bir neden olarak gösterilemez?

A) Fiyatlarda istikrarı sağlamak

B) Çiftçinin zarar görmesini engellemek

C) Toprağın miras yoluyla parçalanmasını önlemek

D) Verimliliği arttırmak

E) Üretimin sürekliliğini sağlamak

 

14. Aşağıdaki bölgelerden hangisi ürettiği tarım ürünlerinin çoğunu ihraç etmektedir?

A) Doğu Anadolu

B) İç Anadolu

C) Marmara

D) Ege

E) Güneydoğu Anadolu

 

15. Aşağıdakilerden hangisi yağ üretilen bitkilerden değildir?

A) Mısır

B) Zeytin

C) Soya

D) Ayçiçeği

E) Buğday

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C          2. B          3. B           4. D          5. B

 

6. A           7. A          8. C          9. C          10. D          11. D          12. A

 

13. C          14. D          15. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR