BÖLGELER COĞRAFYASI, ÖZELLİKLERİ, DURUMLARI TEST SORULARI 4

Bu testimizde bölgelerle ilgili sorular ve cevapları, türkiyenin bölgeleri ilgili sorular ve cevapları, coğrafya bölgelerle ilgili test, marmara bölgesi ile ilgili sorular ve cevapları, ege bölgesi test soruları, akdeniz bölgesi ile ilgili sorular, doğu anadolu bölgesi test, karedeniz bölgesi test, bölgeler ile ilgili test indir, bölgeler coğrafyası test çöz, güneydoğu anadolu bölgesi test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Gül % 100 Yerfıstığı % 90 Turunçgil % 85

Yukarıda bazı tarım ürünlerinin yetiştirilme uranlarının verildiği 'bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ege

B) Karadeniz

C) Güneydoğu Anadolu

D) İç Anadolu

E) Akdeniz

 

2. Akdeniz Bölgesi'nin Adana bölümünde tarım ve endüstri Antalya bölümüne göre daha fazla gelişmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma etki eden faktörlerden değildir?

A) Yerşekillerinin daha sade olması

B) Limanların daha gelişmiş olması

C) Tarımsal üretimin fazlalığı

D) Nüfus yoğunluğunun fazla olması

E) Önemli yollar üzerinde bulunması

 

3. Aynı kıyıda bulunmasına rağmen Adana'nın Antalya'dan daha az yağış almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nemin azlığı

B) Dağların daha geride bulunması

C) Sıcaklığın yüksek Dimağı

D) Hakim rüzgara kapalı olması

E) Bitki örtüsünün seyrek olması

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde Ege Bölgesinin başlıca ürünleri birlikte verilmiştir?

A) Zeytin-Tütün-İncir

B) Turunçgil-Tütün-Pamuk

C) Haşhaş-Üzüm-Turunçgil

D) Üzüm-Zeytin-Buğday

E) Tütün-incir-Şekerpancarı

 

5. Ege Bölgesi'nin Türkiye ekonomisine katkısı açısından en az paya sahip ürünleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Pamuk-incir

B) Haşhaş-Pamuk

C) Zeytin-Tütün

D) Buğday-Arpa

E) İncir-Zeytin

 

6. Türkiye'de bölgeler açısından yağış farkları bulunduğu gibi, bölgelerin kendi içinde de yağış farklılıkları vardır.

Aşağıdaki bölümlerden hangisi, içinde bulunduğu bölgenin en az yağış alan yeri değildir?

A) Orta Karadeniz

B) Ergene bölümü

C) Konya bölümü

D) İç Batı Anadolu

E) Antalya bölümü

 

7. Ege Bölgesi'nin yer şekilleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Kıyılar boyuna kıyıdır.

B) Kıta sahanlığı geniştir.

C) iç kesimlere doğru yükselti artar.

D) Delta oluşumu kolaydır.

E) Alüvyon tabanlı ovalan fazladır.

 

8. Ege Bölgesi'nin yeraltı zenginlikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Wolfram, kurşun, çinko

B) Lületaşı, boraks, fosfat

C) Boksit, kükürt, petrol

D) Linyit, krom, zımparataşı

E) Krom, linyit, petrol

 

9. Aşağıdaki kent çiftlerinden hangi ikisinde yağışın en fazla düştüğü mevsimin kış olduğunu ve sıcaklığın yıl boyunca 0°C nin altına düşmediğini savunmak yanlış olmaz?

A) Uşak-Antalya

B) Isparta-Burdur

C) İzmir -Hatay

D) Konya-Adana

E) Mersin-Kütahya

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi'ne ait özelliklerden değildir?

A) Bölgede kırıklı yapının yaygın olması

B) Doğu-batı doğrultusunda uzanan dağların ulaşımı olumsuz etkilememesi

C) Turizm etkinliklerinin yoğun olması

D) Kıta sahanlığının en geniş olduğu kıyılarımıza sahip olması

E) Seracılığın en fazla geliştiği bölgemiz olması

 

11. Aşağıda verilen yörelerimizden hangisi farklı bir bölgededir?

A) Ürgüp -Göreme

B) Teke yarımadası

C) Taşeli platosu

D) Antalya

E) Göller yöresi

 

12. Ege Bölgesi, Türkiye'de pamuk tarımının en fazla yapıldığı yerlerdendir.

Ege Bölgesi'nde yer alan aşağıdaki illerden hangisinde pamuk üretimi diğerlerine göre en fazladır?

A) Aydın

B) Kütahya

C) Denizli

D) Afyon

E) Uşak

 

13.

I. Deniz etkisinin yaygınlığı

II. Yaz sıcaklıklarının yüksekliği

III. Tarım alanlarının genişliği

IV. Tarım ürünlerinin benzerliği

V. Bakır yataklarının zenginliği

Asıl Ege, Orta Karadeniz ve Adana bölümü içinde bulundukları bölgelerin değişik özelliklerini gösterirler.

Yukarıdakilerden hangileri bu üç bölümün, bulundukları bölgelerden farklı özellik taşıyan ortak yönleri değildir?

A) I-II

B) I-IV

C) II-III

D) IV-V

E) II-III-V

 

14.

-Göl bakımından en fakir bölgelerimizden biridir.

-Bölgede termik santraller oldukça geniş yer tutar.

-Ülkemizdeki jeotermal enerji santralleri bu bölgede yer alır.

Yukarıda özellikleri verilen bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneydoğu Anadolu

B) Akdeniz

C) Ege

D) Karadeniz

E) Doğu Anadolu

 

15. Menteşe yöresi Türkiye'nin en bol yağış alan yerlerindendir. Buna rağmen yörede tarım yeterince gelişmemiştir.

Menteşe yöresinin hangi özelliği tarımın gelişmesine engel olarak gösterilebilir?

A) Yazların sıcak ve kurak geçmesi

B) bulama suyunun yetersizliği

C) Dağlık arazinin geniş yer tutması

D) Nem miktarının fazlalığı

E) Kış ılıklığının yetersizliği

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E            2. D            3. B           4. A           5. D

 

6. E           7. A           8. D           9. C           10. E           11. A           12. A

 

13. D           14. C           15. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR