BÖLGELER COĞRAFYASI, ÖZELLİKLERİ, DURUMLARI TEST SORULARI 5

Bu testimizde bölgelerle ilgili sorular ve cevapları, türkiyenin bölgeleri ilgili sorular ve cevapları, coğrafya bölgelerle ilgili test, marmara bölgesi ile ilgili sorular ve cevapları, ege bölgesi test soruları, akdeniz bölgesi ile ilgili sorular, doğu anadolu bölgesi test, karedeniz bölgesi test, bölgeler ile ilgili test indir, bölgeler coğrafyası test çöz, güneydoğu anadolu bölgesi test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Marmara Bölgesi'nde tarıma en elverişli ve tarım ürünü çeşidi en fazla olan bölüm Güney Marmara'dır.

Bu durumun ortaya çıkmasında bölümün hangi özelliği etkili olmamıştır?

A) Sulama imkânlarının gelişmiş olması

B) Topraklarının verimli olması

C) Akdeniz ikliminin etkisi

D) Yeraltı kaynaklarının zengin olması

E) Ovaların geniş yer tutması

 

2. Aşağıda Marmara Bölgesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) En gelişmiş bölümü Güney Marmara'dır.

B) Ekili-dikili arazi oranının en fazla olduğu böl-gemizdir.

C) Hidroelektrik enerji potansiyeli en fazla olan bölgemizdir.

D) Ergene bölümü ormanın en yoğun olduğu bölümdür.

E) Güneydoğu Anadolu bölgemizden sonra yükseltisi en az olan bölgemizdir.

 

3. Marmara Bölgesi step alanlarının geniş yer tuttuğu bölgelerimizdendir. Özellikle Ergene Bölümü bölge içinde steplerin en penis yer tuttuğu bölümdür.

Ergene Bölümü'nde steplerin geniş yer tutmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprakların verimsiz olması

B) Toprakların büyük bölümünün endüstriye ayrılmış olması

C) Yıllık yağış miktarının yetersiz olması

D) Balkanlardan gelen soğuk hava kütlelerinin etkisinde olması

E) Tarımla uğraşan nüfusun yetersiz olması

 

4. Marmara Bölgesi, iklim bakımından geçiş özelliği gösterdiğinden çok çeşitli iklim tipleri görülebilmektedir. Buna bağlı olarak da bölgede yetiştirilen ürünler çeşitlilik göstermektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ürünler arasında ver almaz?

A) Mısır

B) Üzüm

C) Zeytin

D) Çay

E) Buğday

 

5. Her bölgemizde belirgin bir iklim tipi görülürken Marmara Bölgesi için böyle bir durum söz konusu değildir.

Yukarıda Marmara Bölgesi için belirtilen durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özel konumu

B) Hakim rüzgâr yönü

C) Bölgenin matematiksel konumu

D) Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi

E) Ulaşımın gelişmiş olması

 

6. Marmara Bölgesi'nde km2 ye düşen insan sayısı diğer bölgelerimize oranla daha fazladır.

Bu durumun ortaya çıkmasında bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi en az etkili olmuştur?

A) Yüzölçümünün küçük olması

B) Endüstrinin gelişmiş olması

C) Nüfus miktarının fazla olması

D) Ulaşımın gelişmiş olması

E) iklimin çeşitli olması

 

7. Marmara Bölgesi Türkiye'de besi ve ahır hayvancılığının en çok geliştiği yerlerdendir.

Aşağıdakilerden hangisi bu bölgede besi ve ahır hayvancılığının gelişmesinde en etkili olmuştur?

A) Yağışların fazlalığı

B) Tarımın gelişmemiş olması

C) Talebin fazla olması

D) İklimin çeşitli olması

E) İhraç imkânlarının fazlalığı

 

8. Marmara Bölgesi'nde yer alan ve geniş düzlüklerden oluşan Ergene Bölümü'nde verim beklenildiğinden düşüktür.

Ergene Bölümü'nde verimin düşük olmasında etkili olan temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprakların verimsiz olması

B) Endüstrinin gelişmiş olması

C) Yağışların azlığı

D) Hayvancılığa önem verilmesi

E) Yem üretiminin azlığı

 

9. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinin bütün bölümlerinde yetişen bir bitkinin Türkiye' deki doğal yetişme ortamı daha geniş olur?

A) İç Anadolu

B) Doğu Anadolu

C) Ege

D) Karadeniz

E) Marmara

 

10. Marmara Bölgesi, aşağıdaki madenlerden hangisinin bulunması ve işlenmesi bakımından Türkiye'de ilk sırayı alır?

A) Demir

B) Bakır

C) Bor

D) Linyit

E) Krom

 

11. Özel iklim ve toprak isteği fazla olmamasına rağmen Marmara Bölgesi Türkiye'de ayçiçeği tarımının en fazla yapıldığı bölgedir.

Bölgede ayçiçek tarımının yaygın olmasında aşağıdaki faktörlerden hangisi en fazla etkili olmuştur?

A) Topraklarının ayçiçeği tarımına elverişli olması

B) Yağ sanayinin gelişmiş olması

C) Yaz kuraklığının etkili olması

D) Tarım alanlarının yeterince sulanabilmesi

E) Küspesinin hayvan yemi olarak kullanılması

 

12.

I. Tarımsal üretim

II. Ürün çeşidi

III. Endüstri

IV. Kümes ve ahır hayvancılığı

Aşağıdaki bölümlerden hangisinde yukarıdaki özelliklerin tümü birden daha fazla gelişme göstermiştir?

A) Orta Karadeniz

B) iç Batı Anadolu

C) Antalya Bölümü

D) Güney Marmara

E) Yukarı Sakarya

 

13. Marmara Bölgesi'nin petrol rafinerisi aşağıdaki kentlerden hangisinde yer alır?

A) İznik

B) Kırklareli

C) İzmit

D) İstanbul

E) Bursa

 

14. Türkiye'de yükseltinin tarım üzerinde olumsuz etkisinin en az olduğu coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ege

B) İç Anadolu

C) Akdeniz

D) Marmara

E) Karadeniz

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi'nin özelliklerden biri değildir?

A) Tarımsal gelirleri en fazla olan bölgedir.

B) Ortalama yükseltisi en az olan bölgedir.

C) En fazla enerji tüketen bölgedir.

D) Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir.

E) Kentleşme oranı en yüksek bölgedir.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D         2. B          3. C          4. D         5. A

 

6. E          7. C         8. C         9. E         10. C         11. B         12. D

 

13. C         14. D         15. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR