BÖLGELER COĞRAFYASI, ÖZELLİKLERİ, DURUMLARI TEST SORULARI 6

Bu testimizde bölgelerle ilgili sorular ve cevapları, türkiyenin bölgeleri ilgili sorular ve cevapları, coğrafya bölgelerle ilgili test, marmara bölgesi ile ilgili sorular ve cevapları, ege bölgesi test soruları, akdeniz bölgesi ile ilgili sorular, doğu anadolu bölgesi test, karedeniz bölgesi test, bölgeler ile ilgili test indir, bölgeler coğrafyası test çöz, güneydoğu anadolu bölgesi test gibi konuları ele alacağız.

 

1. İç Anadolu Bölgesinde, nüfus daha çok kenar kısımlardaki dağlık alanlarda toplanmıştır.

Bu durumun nedeni; aşağıdakilerden hangisidir?

A) iklimin daha nemli olması

B) Yeraltı zenginliklerinin fazla olması

C) Ulaşım imkanlarının daha iyi olması

D) Konut yapımının daha^olay olması

E) Doğal afetlere karşı daha güvenli olması

 

2. İç Anadolu Bölgesi'nde son yıllarda sebze meyve üreticiliğinin gelişme göstermesi, bölgeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde artış olduğunu düşündürür?

A) Nüfus miktarında

B) Toprak erozyonunda

C) Sulama olanaklarında

D) Nadas alanlarında

E) Tarım makinelerinde

 

3. İç Anadolu Bölgesi'nin iklim özellikleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye'nin en az yağış alan bölgesidir.

B) Yıllık sıcaklık farkları çoktur.

C) Doğuya gidildikçe sıcaklık artar.

D) Karın yerde kalma süresi uzundur.

E) En çok yağışı ilkbaharda, en az yağışı yazın alır.

 

4. Doğu Anadolu Bölgesi'nin genel özellikleriyle ilgili olarak, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye'nin en dağlık bölgesidir.

B) Hidroelektrik potansiyeli en yüksek bölgedir.

C) Maden rezervi ve çeşitliliği bakımından önemlidir.

D) Nüfusu en az olan bölgedir.

E) Türkiye'nin en yüksek ve en soğuk bölgesidir.

 

5. Doğu Anadolu Bölgesi'nin iklim özellikleri hakkında,aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) En düşük sıcaklık ortalamalarına sahiptir.

B) Yöresel iklim farkları çoktur.

C) Karla kaplı gün sayısı en çok olan bölgedir.

D) Karasallığın en şiddetli olduğu bölgedir.

E) En çok yağışı kışın, en az yağışı yazın alır.

 

6. Iğdır Ovası'nın Doğu Anadolu Bölgesi'nin diğer yörelerinden daha az yağış almasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevresine göre çukurda kalması

B) Bitki örtüsünün step olması

C) Buharlaşmanın fazla olması

D) Sıcaklık farklarının yüksek olması

E) iklimin daha ılıman olması

 

7. Erzurum-Kars Bölümü'nde aşağıdaki bitki türlerinden hangisi yaygındır?

A) Step

B) Orman

C) Çayır

D) Maki

E) Savan

 

8. Doğu Anadolu'nun, Türkiye'nin en soğuk bölgesi olmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkilidir?

A) Yükselti

B) Denizden uzaklık

C) Enlem

D) Bitki örtüsünden yoksunluk

E) Nem azlığı

 

9. Yukarı Fırat Bölümü’nün, Doğu Anadolu Bölgesi'nin diğer bölümlerinden daha çok nüfuslanmış olması,aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

A) Ulaşımın gelişmesiyle

B) Maden bakımından zengin olmasıyla

C) İklimin elverişli olmasıyla

D) Tarım olanaklarının fazla olmasıyla

E) Yüzölçümünün geniş olmasıyla

 

10. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin özellikleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yüzölçümü en küçük bölgedir.

B) En az nüfuslu bölgedir.

C) Yüzey şekilleri sadelik gösterir.

D) En yüksek sıcaklıklara bu bölgede rastlanır.

E) En az yağış alan bölgedir.

 

11. İç Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangisi benzerlik göstermez?

A) Yüzey şekillerinin sade olması

B) Nadasa bırakma oranının fazla olması

C) Yerleşmelerin dağ eteklerinde yoğunlaşması

D) Kır meskenlerinde kerpicin kullanılması

E) Petrol yataklarının zengin olması

 

12. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, tarımda sulamaya en çok ihtiyaç duyulan bölgedir.

Bu durum, bölgenin hangi özelliğine bağlanabilir?

A) Sanayi bitkileri üretilmesine

B) Buharlaşmanın fazla olmasına

C) Tarım topraklarının geniş olmasına

D) Yüzey şekillerinin sade olmasına

E) Zeminin geçirimli olmasına

 

13. Aşağıdakilerden hangisi GAP'ın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde meydana getireceği değişmelerden biri değildir?

A) Nadasa ayrılan toprakların azalması

B) Sanayi bitkileri üretiminin artması

C) Enerji üretiminin artması

D) Sanayi kuruluşlarının artması

E) Erozyonun artması

 

14. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, aşağıdaki ürünlerden hangisinde, Türkiye toplam üretimindeki payı en çoktur?

A) Tütün

B) Mercimek

C) Pamuk

D) Zeytin

E) Buğday

 

15. İç Anadolu Bölgesi'nde en çok gelişme gösteren bölüm Yukarı Sakarya Bölümü'dür.

Bu duruma, aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Başkentin bu bölümde olması

B) Marmara Bölgesi'ne komşu olması

C) Ulaşım ağının gelişmiş olması

D) Nüfus yoğunluğunun fazla olması

E) İklimin daha nemli olması

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A          2. C          3. C         4. D         5. E

 

6. A         7. C         8. A         9. E         10. E         11. E         12. B

 

13. E         14. B         15. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR