BÖLGELER COĞRAFYASI, ÖZELLİKLERİ, DURUMLARI TEST SORULARI 7

Bu testimizde bölgelerle ilgili sorular ve cevapları, türkiyenin bölgeleri ilgili sorular ve cevapları, coğrafya bölgelerle ilgili test, marmara bölgesi ile ilgili sorular ve cevapları, ege bölgesi test soruları, akdeniz bölgesi ile ilgili sorular, doğu anadolu bölgesi test, karedeniz bölgesi test, bölgeler ile ilgili test indir, bölgeler coğrafyası test çöz, güneydoğu anadolu bölgesi test gibi konuları ele alacağız.

 

1. İç Anadolu Bölgesi'nde nüfusun daha çok dağ eteklerinde yoğunlaştığı görülmektedir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprağın verimli olması

B) Hayvan yetiştiriciliğine uygun olması

C) Ulaşım yollarının kavşak noktasını oluşturması

D) Yağışın fazla olması

E) Yeraltı kaynaklarının varlığı

 

2. Volkanik alanlarda verimli tarım toprakları vardır, iç Anadolu bölgesinde Orta Kızılırmak volkanik alanların geniş yer tuttuğu bölümdür.

Aşağıdakilerden hangisi bu bölümde toprakların verimli olmasına rağmen tarımın gelişmesine olumsuz etki yapar?

A) Yükseltinin fazlalığı

B) Kışların sert geçmesi

C) Sulama suyu yetersizliği

D) Tarım alanlarının yetersizliği

E) Gübre kullanımının az olması

 

3. Sebze yetiştiriciliği üzerinde, İç Anadolu Bölgesi ikliminin hangi özelliği olumsuz etki yapar?

A) Sonbaharın kısa sürmesi

B) Kırkikindi yağışları

C) Yaz kuraklığının erken başlaması

D) Kışın çok soğuk olması

E) Kış yağışlarının kar şeklinde olması

 

4. İç Anadolu Bölgesi'nde kışların çok sert ve soğuk geçmesi aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin bölgede yapılamamasına neden olur?

A) Şekerpancarı

B) Elma

C) Zeytin

D) Üzüm

E) Patates

 

5. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sanayinin yeterince gelişmemesinde aşağıdakilerden hangisinin yetersiz olduğu savunulamaz?

A) Yağışların yetersizliği

B) Hammaddenin azlığı

C) Ulaşımın yetersizliği

D) iklimin elverişsizliği

E) işgücünün yetersizliği

 

6.

I. Ortalama yükseltisi fazladır.

II. Akarsuların eğimi azdır.

III. Tarım alanları çöküntü ovalarıdır.

IV. Karstik göller en fazladır.

V. Besi ve ahır hayvancılığında ilk sıradadır.

Yukarıdaki özelliklerden hangisi, ya da hangileri Doğu Anadolu bölgesine ait değildir?

A) Yalnız III

B) I-II

C) I-V

D) II-IV

E) II-IV-V

 

7. Bölgeler kendi içlerinde yer şekilleri yönünden çeşitli farklılıklar gösterir.

Aşağıdaki bölümlerden hangisi içinde bulunduğu bölgenin en sade kesimini oluşturmaz?

A) Ergene bölümü

B) Konya bölümü

C) Orta Karadeniz

D) Adana bölümü

E) Hakkari bölümü

 

8. Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye'de ortalama yükseltinin en fazla olduğu bölgemizdir.

Belgede yükseltinin fazlalığı aşağıdaki özelliklerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

A) Kışların sert geçmesinde

B) Nüfusun seyrek olmasında

C) Volkanik örtünün geniş olmasında

D) Ulaşımın yeterince gelişmemesinde

E) Hayvancılığın yaygın olmasında

 

9.

I. Hayvansal ürünler

II. Enerji kaynakları

III. Endüstri ürünleri

IV. Yeraltı zenginlikleri

V. Tarım ürünleri

Doğu Anadolu Bölgesinin Türkiye ekonomisine olan katkısı yukarıda verilenlerden hangisinde en azdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

10.

I. Bölgelerimiz içinde ortalama yükseltisi en fazladır.

II. Hidroelektrik potansiyeli diğer bölgelere göre oldukça fazladır.

III. iç Anadolu'dan sonra ikinci büyük bölgemizdir.

IV. En fazla küçükbaş hayvan yetiştirilen bölgemizdir.

V. Yeraltı kaynakları bakımından Türkiye ekonomisine katkısı önemli ölçüdedir.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Doğu Anadolu Bölgesi için doğru değildir?

A) III-IV

B) II-V

C) I-II-III

D) I-II-V

E) III-IV-V

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi'nin özelliklerinden biri değildir?

A) Yukarı Fırat Bölümü'nde en zengin yeraltı kaynaklarımız bulunmaktadır.

B) Tek tek yükselmiş sönmüş volkanların en fazla olduğu bölgelerimizden biridir.

C) En büyük coğrafi bölgemizdir.

D) Güneşli gün sayısının en az olduğu bölgemizdir.

E) Türkiye ekonomisine katkısı hayvancılık ve madencilik alanındadır.

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yetiştirilen ürünler bir arada verilmiştir?

A) Buğday-arpa

B) Karpuz-arpa

C) Tütün-karpuz

D) Mercimek-Antep fıstığı

E) Turunçgil-üzüm

 

13. Türkiye'de yaz mevsiminde en yüksek, sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ölçülür.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yazların sıcak ve kurak geçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Kuzeyden esen serin rüzgarlara kapalı olması

B) Yükseltinin fazla olması

C) Deniz etkisine uzak olması

D) Güneyden gelen sıcak rüzgarlara açık olması

E) Seyrek bitki örtüsü ile açık renkli toprakların ışımayı artırması

 

14. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin hangi özelliği bölgede mercimek tarımının yaygın olmasına en fazla etki eder?

A) Toprakların verimliliği

B) Yaz kuraklığının fazlalığı

C) Temel besin maddesi olması

D) Yağışın fazlalığı

E) Tarım topraklarının genişliği

 

15. Kuru tarım metodunun yaygın olduğu yerlerde sulama gelişmemiştir. Bu yerlerde tarımsal üretim yağışlara bağlıdır.

Aşağıdaki bölgelerden hangisinde ilkbahar mevsiminin bol yağışlı geçmesi tarımsal üretimi artırır?

A) Akdeniz Bölgesi

B) Ege Bölgesi

C) Marmara Bölgesi

D) Karadeniz Bölgesi

E) İç Anadolu Bölgesi

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D          2. C         3. C         4. C         5. B

 

6. E         7. E         8. C          9. C         10. A         11. D         12. D

 

13. B         14. B         15. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR