BÖLGELER COĞRAFYASI, ÖZELLİKLERİ, DURUMLARI TEST SORULARI 8

Bu testimizde bölgelerle ilgili sorular ve cevapları, türkiyenin bölgeleri ilgili sorular ve cevapları, coğrafya bölgelerle ilgili test, marmara bölgesi ile ilgili sorular ve cevapları, ege bölgesi test soruları, akdeniz bölgesi ile ilgili sorular, doğu anadolu bölgesi test, karedeniz bölgesi test, bölgeler ile ilgili test indir, bölgeler coğrafyası test çöz, güneydoğu anadolu bölgesi test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Ege Bölgesi'nin Asıl Ege Bölümü hidroelektrik santrali bakımından iç Batı Anadolu Bölümü'n-den daha geridir.

İç Batı Anadolu'nun hangi özelliği bölümde hidroelektrik santralinin daha fazla yapılmasına neden olur?

A) Yağışların daha az olması

B) Akarsuların derin vadilerde akması

C) Buharlaşmanın daha fazla olması

D) Bitki örtüsünün daha seyrek olması

E) Sulama suyu ihtiyacının daha fazla olması

 

2. Yurdumuzda endüstrinin en geliştiği bölgelerden biri Ege Bölgesi'dir.

Ege Bölgesi'nde aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisi diğerlerinden daha az gelişmiştir?

A) Zeytinyağı

B) Pamuklu dokuma

C) Termik Santral

D) Petrokimya

E) İpekli dokuma

 

3. Aşağıdaki akarsu havzalarından hangisinde tarımsal üretim ve ürün çeşidi daha fazladır?

A) Dalaman

B) Dicle

C) Büyük Menderes

D) Çoruh

E) Ergene

 

4. Tarım ürünlerinin tamamı, yetiştirildikleri yerlerde işlenmez.

Türkiye'de yetiştirilen tarım ürünlerinin tamamı yetiştirildikleri yerlerde işlenseydi, aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisi en fazla Ege Bölgesi'nde olurdu?

A) Şekerpancarı

B) Tütün

C) Çay

D) Buğday

E) Ayçiçeği

 

5.

I. Turizm

II. Endüstri

III. Tarım

Türkiye'de yukarıdaki nedenlere bağlı olarak bölge içi ve bölge dışı göçler yaşanmaktadır.

Aşağıdaki bölümlerden hangisine doğru yapılan göçler, yukarıdaki göç nedenlerinin tümüne bağlı olarak gerçekleşir?

A) Adana bölümü

B) Batı Karadeniz

C) Kocaeli-Çatalca

D) Kıyı Ege

E) Antalya bölümü

 

6. Ege Bölgesi'nin yer şekilleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dağlar birbirine paralel uzanmaktadır.

B) Doğal liman sayısı fazladır.

C) Akarsu ağızlarında deltalar oluşmuştur.

D) Göl bakımından en zengin ikinci bölgemizdir.

E) Dağların uzanış doğrultusu kıta sahanlığının geniş olmasını sağlamıştır.

 

7. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Ege Bölgesi'nde yetiştirilmez?

A) Haşhaş

B) Tütün

C) Muz

D) Turunçgiller

E) Pamuk

 

8. Aşağıdaki coğrafi bölümlerden hangisinde entansif tarım yöntemi yaygın olarak yapılmaktadır?

A) İç Batı Anadolu

B) Kıyı Ege

C) Yıldız Dağları

D) Yukarı Kızılırmak

E) Yukarı Fırat

 

9. Ege Bölgesi'nin Türkiye ekonomisine katkısının büyük bir kısmı Asıl Ege Bölümünden sağlanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri değildir?

A) İklimin elverişli olması

B) Endüstrinin gelişmiş olması

C) Geniş ve verimli tarım alanlarının varlığı

D) Balıkçılığın gelişmiş olması

E) Ulaşımının kolay olması

 

10. Tütün üretiminde yıldan yıla dalgalanmaların az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her çeşit toprakta yetişiyor olması

B) Üretiminin çok kolay olması

C) Tütün işleten fabrikaların çok olması

D) Üretiminin devlet denetiminde olması

E) Üretiminin az emek istemesi

 

11. Aşağıda verilen yerlerden hangisinde termik santral yoktur?

A) Demirköprü

B) Soma

C) Tavşanlı

D) Tunçbilek

E) Yatağan

 

12. Aşağıda Ege Bölgesi'nin yer şekilleri hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Bakırçay ve Gediz Ovası birer grabendir.

B) Fay kaynaklarına sıkça rastlanır.

C) Boyuna kıyı tipi görülür.

D) Linyit yatakları geniş yer tutar.

E) Akarsular menderesler çizerek akar.

 

13. Asıl Ege Bölümü ile İç Batı Anadolu Bölümü' nün ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağış miktarı

B) Yeraltı zenginlikleri

C) Dağların yükseltileri

D) Ekonomik faaliyetleri

E) Nüfus yoğunluğu

 

14. Aşağıda üzümün Türkiye'deki coğrafi dağılışı gösterilmiştir.

Türkiye'nin yer şekilleri ve iklim koşulları düşünüldüğünde, üzüm tarımı hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye'nin iklim koşullarına uyum sağlamıştır.

B) Yaz mevsimi kurak geçen yerlerde tarımı yaygındır.

C) Bulutluluk oranı az olan yerlerde yetişebilmektedir.

D) Kış ılıklığı isteyen bir üründür.

E) Ege Bölgesi'nde yoğun olarak yetiştirilmektedir.

 

15. Aşağıda linyit için verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) III. Jeolojik zamanda oluşmuştur.

B) Oluşum şekli, tebeşir ile benzerlik gösterir.

C) Soma ve Yatağan'da linyit ile işletilen termik santral yer almaktadır.

D) Türkiye'de en fazla Karadeniz Bölgesi'nde çıkartılır.

E) Türkiye'de yaygın olan bir kömür türüdür.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B          2. E         3. C         4. B         5. D

 

6. D          7. C         8. B         9. D          10. D         11. A         12. C

 

13. B         14. D         15. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR