BÖLGELER COĞRAFYASI, ÖZELLİKLERİ, EKONOMİK DURUMLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde bölgelerle ilgili sorular ve cevapları, türkiyenin bölgeleri ilgili sorular ve cevapları, coğrafya bölgelerle ilgili test, marmara bölgesi ile ilgili sorular ve cevapları, ege bölgesi test soruları, akdeniz bölgesi ile ilgili sorular, doğu anadolu bölgesi test, karedeniz bölgesi test, bölgeler ile ilgili test indir, bölgeler coğrafyası test çöz, güneydoğu anadolu bölgesi test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdaki madenlerden hangi ikisinde Karadeniz Bölgesinin Türkiye üretimine katkısı en fazladır?

A) Maden Kömürü-Bakır

B) Maden Kömürü-Demir

C) Bakır-Krom

D) Krom-Maden Kömürü

E) Krom-Demir

 

2. Özellikle Doğu Karadeniz'de büyükbaş hayvancılığın fazlaca gelişmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Bozkırların geniş yer tutması

B) Balıkçılığın gelişmemiş olması

C) Nemliliğin yüksek oluşu

D) Doğal limanların fazla oluşu

E) Yükseltinin az oluşu

 

3. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin Karadeniz Bölgesi dışındaki herhangi bir bölgemizde yetiştirilmesi en zordur?

A) Fındık

B) Tütün

C) Mısır

D) Çay

E) Pirinç

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde, Marmara Bölgesinde yetişen ürünler doğru verilmiştir?

A) Buğday-mercimek -turunçgil

B) Tütün-ayçiçeği-zeytin

C) Turunçgil-üzüm-pamuk

D) Haşhaş-şekerpancarı-buğday

E) Fındık-çay-tütün

 

5. Orta Karadeniz'in, Batı ve Doğu Karadeniz bölümlerine oranla daha az yağış almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ovaların azlığı

B) Yükseltinin azlığı

C) Dağların denize dik uzanışı

D) Doğal limanların olmayışı

E) Kıyının derin oluşu

 

6. Karadeniz'in tuzluluğunun Akdeniz'e oranla daha az oluşu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

A) Dökülen akarsu fazlalığı

B) Buharlaşma azlığı

C) Daha derin oluşu

D) Yağışların fazlalığı

E) Enleminin yüksekliği

 

7. Marmara Bölgesi'nde nüfusun büyük bölümü, Çatalca -Kocaeli Bölümünde toplanmıştır.

Bunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklimin elverişli olması

B) Konut sayısının fazla olması

C) Ulaşım ağının sık olması

D) Sanayinin gelişmiş olması

E) Doğal güzelliklerinin olması

 

8. Karadeniz kıyı kesimini, diğer bölgelerden ayıran en önemli özellik, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kır nüfusunun, kent nüfusundan fazla olması

B) Ekonomik faaliyetlerin başında tarımın gelmesi

C) Dağların kıyıya paralel uzanması

D) Her mevsim yağış alması

E) Kır yerleşmelerinin dağınık olması

 

9. Batı Karadeniz Bölümünün özellikleri, aşağıda verilmiştir.

Hangisi diğerlerinin nedeni olarak düşünülebilir?

A) Zengin taşkömürü yataklarına sahiptir.

B) Kişi başına düşen gelir, Türkiye ortalamasının üstündedir.

C) Türkiye'nin başta gelen maden işleme (metalürji) sahalarından biridir.

D) Diğer bölümlerden göç alır.

E) Demir-çelik endüstrisi önemlidir.

 

10. "Akdeniz kıyılarında 800 metreye kadar çıkabilen makiler Ege de 600 metreye, Marmara kıyılarında ise ancak 300 metreye kadar çıkabilmektedir."

Bunu oluşturan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enlem

B) Bakı durumu

C) Nemlilik

D) Yükselti

E) Deniz akıntıları

 

11. Aşağıdaki madenlerden hangisinde Marmara Bölgesinin Türkiye ekonomisine katkısı daha önemlidir?

A) Bakır

B) Linyit

C) Demir

D) Bor

E) Krom

 

12. Zeytin tarımının Marmara Bölgesi'nin daha çok güney kesiminde yoğunlaşmış olması yörenin hangi özelliğiyle en fazla ilgilidir?

A) Kuzeyden daha fazla yağış almasıyla

B) Yükseltinin fazla oluşuyla

C) Kış sıcaklıklarının fazla düşmemesiyle

D) Boğazlara yakın olmasıyla

E) Düzlüklerin fazla oluşuyla

 

13. Marmara Bölgesi'nin Türkiye ekonomisine katkısı yönünden bakıldığında, aşağıdaki ürünlerden hangisindeki payı en azdır?

A) Zeytin

B) Turunçgil

B) Üzüm

D) Ayçiçeği

E) Mısır

 

14. Marmara Bölgesinde aşağıdaki bitki türlerinden hangisine rastlanmaz?

A) Orman

B) Maki

C) Bozkır

D) Fındık

E) Tundra

 

15. Aşağıdaki bölümlerden hangisi Marmara Bölgesi'ne ait değildir?

A) Güney Marmara

B) Istranca (Yıldız Dağları)

C) Yukarı Sakarya

D) Çatalca-Kocaeli

E) Ergene

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A         2. C         3. D         4. B         5. B

 

6. C         7. D          8. D         9. A         10. A         11. D         12. C

 

13. B         14. E         15. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR