BÖLGELER İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde bölgelerle ilgili sorular ve cevapları, türkiyenin bölgeleri ilgili sorular ve cevapları, coğrafya bölgelerle ilgili test, marmara bölgesi ile ilgili sorular ve cevapları, ege bölgesi test soruları, akdeniz bölgesi ile ilgili sorular, doğu anadolu bölgesi test, karedeniz bölgesi test, bölgeler ile ilgili test indir, bölgeler coğrafyası test çöz, güneydoğu anadolu bölgesi test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Marmara Bölgesi Türkiye'de iklim çeşidinin en fazla olduğu bölgedir.

Bölgede yetiştirilen aşağıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin varlığı iklim çeşidinin fazla olduğunu gösterir?

A) Ayçiçeği-Mısır-Pirinç

B) Patates-Buğday-Pirinç

C) Zeytin-Fındık-Buğday

D) Üzüm-Buğday-Mercimek

E) Pirinç-Üzüm-Buğday

 

2. Doğu Karadeniz bölümünde tarım alanlarının dağınık olması, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?

A) Tarımsal üretimin az olmasına

B) Ulaşımın gelişememesine

C) Toplu yerleşmenin görülmesine

D) Makine kullanımının yaygınlaşmamasına

E) Ürün çeşidinin az olmasına

 

3.

Yukarıdaki grafikler farklı iki ilimizdeki yağışların mevsimlere göre dağılışını göstermektedir.

Bu illerimiz aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

.       I                                II

A) İstanbul                       Ankara

B) Samsun                     İzmir

C) Mersin                        İstanbul

D) Ankara                       İzmir

E) İzmir                            Samsun

 

4. Doğu Karadeniz kıyıları, Türkiye'nin en fazla yağış alan yeridir.

Aşağıdakilerden hangisi, Doğu Karadeniz'in fazla yağış almasında en az etkili olmuştur?

A) Yükseltinin fazlalığı

B) Dağların uzanış yönü

C) Hakim rüzgara açık olması

D) Bitki örtüsünün fazlalığı

E) Nem miktarının fazlalığı

 

5. Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yetiştirilen bir tarım ürününü, aşağıdaki bölümlerden hangisinde de yetiştirmek en kolaydır?

A) Kıyı Ege

B) Adana Bölümü

C) Kocaeli-Çatalca

D) Yukarı Fırat

E) Orta Kızılırmak

 

6.

I. En fazla yağış sonbahardadır.

II. En fazla göç alan bölgemizdir.

III. Orman endüstrisi gelişmiştir.

IV. Zengin demir yatakları vardır.

V. Nem miktarı en fazla olan bölgedir.

Yukarıdakilerden hangileri Karadeniz bölgesine ait özelliklerden değildir?

A) I-II

B) I-III

C) II-IV

D) II-V

E) III-IV

 

7. Karadeniz Bölgesi'nde çay fabrikalarının sayısının çok fazla olduğu görülmektedir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hammaddesine yakın olması

B) Çayın önemli bir ihraç ürünü olması

C) Ülkemizde çayın çok tüketilmesi

D) Çayın yılda birkaç kez toplanılması

E) Ekonomik değerinin yüksek olması

 

8. Ekili-dikili alanların oranının en fazla olduğu coğrafi bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) İç Anadolu

B) Karadeniz

C) Marmara

D) Akdeniz

E) Doğu Anadolu

 

9. Türkiye'de en bol yağış, kenar dağların denize bakan yamaçlarındadır. iç bölgeler ise yarı kurak ve kuraktır.

Aşağıdaki bölümlerden hangisinin kıyı kesimi ile iç kesimi arasında yıllık yağış miktarları bakımından fark en çoktur?

A) Güney Marmara

B) Orta Karadeniz

C) Adana Bölümü

D) Kıyı Ege

E) Doğu Karadeniz

 

10. Karadeniz Bölgesi'nde yetişen bir bitkinin Marmara Bölgesi'nde de yetişebilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Marmara Bölgesi topraklarının verimli olmasıyla

B) Tarımda uygulanan metotlarla

C) Bölgenin yükseltisinin az olmasıyla

D) Benzer iklim özelliklerinin görülmesiyle

E) Tarımda makine kullanımının yaygın olmasıyla

 

11. Aşağıda bazı bölgelerimize ait coğrafi bölümler ve ülke ekonomisine en fazla katkıda bulundukları alanlar verilmiştir.

Bunlardan doğru belirtilmemiş olan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çatalca-Kocaeli=> Endüstri

B) Erzurum-Kars=> Hayvancılık

C) Konya => Tarım

D) Yukarı Fırat => Madencilik

E) Batı Karadeniz => Tarım

 

12. Aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinde yer şekillerinin ulaşım olanakları üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerine göre en fazladır?

A) Ege

B) Marmara

C) İç Anadolu

D) Karadeniz

E) Güneydoğu Anadolu

 

13. Marmara Bölgesinin Ergene bölümünde sulama suyu sorunu vardır.

Bu sorunun ortadan kaldırılması halinde bile aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin bu bölümde ekimini yaygınlaştırmak mümkün değildir?

A) Baklagiller

B) Mısır

C) Pamuk

D) Buğday

E) Şekerpancarı

 

14. Yıllık yağış miktarı Orta Karadeniz Bölümü'nde, Doğu ve Batı Karadeniz'e göre düşüktür. Ancak Orta Karadeniz Bölümü'nde tarımsal üretim daha fazladır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağışların yıl içindeki dağılışı

B) Nüfus yoğunluğu

C) Tarım alanlarının genişliği

D) Matematik konum

E) Tarımda çalışan insan sayısının fazla olması

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi'nin Ergene Bölümü için söylenemez?

A) En soğuk ve en az yağış alan kesimidir.

B) Tarım alanları geniş yer kaplar.

C) Yeraltı kaynağı bakımından en zengin

bölümüdür.

D) Bitki örtüsü bakımından en fakir kesimidir.

E) Ayçiçeği tarımının en fazla yapıldığı yerdir.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C           2. D           3. B           4. D           5. C

 

6. C           7. A            8. C           9. E            10. D           11. E           12. D

 

13. C           14. C           15. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR