BÖLGELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde bölgelerle ilgili sorular ve cevapları, türkiyenin bölgeleri ilgili sorular ve cevapları, coğrafya bölgelerle ilgili test, marmara bölgesi ile ilgili sorular ve cevapları, ege bölgesi test soruları, akdeniz bölgesi ile ilgili sorular, doğu anadolu bölgesi test, karedeniz bölgesi test, bölgeler ile ilgili test indir, bölgeler coğrafyası test çöz, güneydoğu anadolu bölgesi test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Ege Bölgesi'nin Türkiye ekonomisine katkısı açısından düşünüldüğünde aşağıdaki ürünlerden hangisinde üretim payı en azdır?

A) Ayçiçeği

B) Pamuk

C) Üzüm

D) İncir

E) Zeytin

 

2. İç Batı Anadolu bölümünün Ege Bölgesine dahil edilmesinde aşağıda belirtilen özelliklerinden hangisi en etkili olmuştur?

A) İklim

B) Ulaşım

C) Yükselti

D) Bitki örtüsü

E) Yeraltı zenginliği

 

3. Ege Bölgesi'nin aşağıda belirtilen özelliklerinden hangisi üzerinde enlemin doğrudan etkili olduğu söylenebilir?

A) İzmir’in geniş bir hinterlanda sahip olması

B) iç kesimlerde ürün çeşidinin azalması

C) Kuzeye çıkıldıkça maki yükselti sınırının azalması

D) Kıyılarda deltaların oluşması

E) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın kolay oluşu

 

4. Ege Bölgesi'nin aşağıdaki madenlerden hangisi konusunda Türkiye ekonomisine katkısının olduğu söylenemez?

A) Zımpara taşı

B) Demir

C) Krom

D) Linyit

E) Bakır

 

5. Ege Bölgesi'nde enine kıyı türü oluşmasının temel nedeni bölgenin aşağıda belirtilen özelliklerinden hangisidir?

A) Akdeniz iklimi-özelliklerinin görülmesi

B) Kıyılarda delta oluşması

C) Yükseltinin azlığı

D) Dağların uzanış doğrultusu

E) Volkanizmanın etkili oluşu

 

6. Kıyı Ege'den İç Batı Anadolu'ya doğru gidildikçe ürün çeşidinin azalmasına sebep olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükseltinin azalması

B) Yağışın artması

C) Sıcaklığın düşmesi

D) Buharlaşmanın artması

E) Ormanların artması

 

7. Ege Bölgesi'nde nüfusun daha çok Kıyı Ege kesiminde toplanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Ayçiçeği tarımının yaygın oluşu

B) Denizin ılımanlaştırıcı etkisi

C) Sanayinin gelişmiş olması

D) Verimli ovaların bulunuşu

E) Turizm potansiyelinin yüksek oluşu

 

8. Ege Bölgesinin aşağıda belirtilen merkezlerinden hangisinde geçici nüfus artışı en fazladır?

A) Manisa

B) Uşak

C) Afyon

D) Muğla

E) Kütahya

 

9. Akdeniz Bölgesi’nde nüfus yoğunluğunun düşük olmasının teme! nedeni aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Yeterince turist gelmeyişi

B) Düzlüklerin fazla oluşu

C) Nadasa bırakılan toprakların çok oluşu

D) Seracılığın çok gelişmesi

E) Dağların geniş yer tutması

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Adana bölümünün özelliklerinden biri değildir?

A) Ovalar geniş yer kaplar

B) Endüstri gelişmiştir

C) Nüfus Antalya bölümüne oranla daha fazladır

D) Seracılık çok gelişmiştir

E) Pamuk tarımı önemlidir

 

11. Akdeniz Bölgesi'nin dağlık oluşu nedeniyle seyrek nüfuslanmış iki yarımadası aşağıdakilerden hangisinde doğru eşlenmiştir?

A) Biga-Taşeli

B) Taşeli-Teke

C) Gelibolu-Teke

D) Kocaeli-Taşeli

E) Gelibolu-Taşeli

 

12. Akdeniz Bölgesi'nin Antalya Bölümünde en yaygın olan yer şekilleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karstik arazi

B) Volkanik dağlar

C) Delta ovaları

D) Volkanik Platolar

E) Buzul vadileri

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Toros Dağlarının kıyıya paralel uzanışının doğurduğu sonuçlardan biri değildir?

A) Doğal limanların az oluşu

B) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zorluğu çıkması

C) Kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı olması

D) İç kesimlerde ürün çeşidinin azalması

E) Antalya Bölümünde kanyon vadi, mağara v.b. gibi şekillere sıkça rastlanması

 

14. Aşağıdaki ürünlerden hangisinde Akdeniz Bölgesinin Türkiye ekonomisine katkısı en azdır?

A) Turunçgil

B) İncir

C) Pamuk

D) Yerfıstığı

E) Susam

 

15. Akdeniz Bölgesi’nde turunçgil, muz, zeytin gibi ürünlerin yetiştirilebilmesi Akdeniz ikliminin en fazla hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Yazların kurak-geçmesi

B) Kışların ılık geçmesi

C) Kışların yağışlı geçmesi

D) Yazların sıcak geçmesi

E) Yağış miktarının fazla oluşu

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. A            2. B           3. C           4. E           5. D

 

6. C            7. A           8. D            9. E            10. D           11. B           12. A

 

13. E           14. B           15. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR