COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, ENLEM, BOYLAM İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Meridyenler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün meridyenler aynı uzunluktadır.

B) Meridyenler aynı paralel üzerinde eşit uzaklıktadır.

C) Meridyenler birbirlerine paralel uzanırlar.

D) Meridyenler Ekvator'u dik keserler.

E) Ardışık iki meridyen arası zaman farkı 4 dakikadır.

 

2. 23 Eylül'de 45° doğu boylamında saat 12°° iken başlangıç boylamında güneşin konumu aşağıdakilerden hangisidir?

 

3. Aşağıda coğrafi konumları taralı alanlarla gösterilen bölgelerden hangisi daha fazla ortak saat ayarı kullanır?

4. "X" kentinin yerel saat "Y" kentinden 2 saat 12 dakika ileridir.

"Y" kentinin boylamı 10° doğu olduğuna göre "X" kenti hangi boylam üzerindedir?

A) 110° Doğu

B) 43° Doğu

C) 30° Doğu

D) 45° Doğu

E) 23° Batı

 

5.

Yukarıdaki Dünya haritasında işaretli yerlerin hangisinde

-Kalıcı kar sınırı daha yüksek

-Gece - gündüz süre farkının daha az olduğu söylenebilir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

6. Aşağıdaki grafiklerden hangisinde paralel boyları ile paralel dereceleri arasındaki ilişki gösterilmiştir?

 

7. Kutup noktasında Güneş günlerce batmadığı halde sıcaklık 0°C nin üzerine hiç çıkamaz.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneşlenme süresinin yetersizliği

B) Kutup rüzgarlarının etkisi

C) Yağış tutarının fazla olması

D) Kutuplarda karaların fazla olması

E) Güneş ışınlarının küçük açılarla düşmesi

 

8. Sıcaklığın yeryüzüne dağılımında temel etken, güneş ışınlarının yere değme açılarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık-enlem ilişkisine ters düşmektedir?

A) Ekvator'dan kutuplara gidildikçe sıcaklığın azalması

B) Kalıcı kar sınırının kutuplara doğru alçalması

C) Matematik iklim kuşaklarının ortaya çıkması

D) Erzurum'un, Trabzon ve Rize'den daha soğuk olması

E} Akdeniz kıyılarının İç Anadolu'dan daha sıcak olması

 

9. A ve B yerleşim birimleri arasında kuş uçuşu olarak 100 km fark vardır ve her ikisinde de gece ve gündüz süreleri yıl boyunca aynıdır. C ve D yerleşim birimleri arasında kuş uçuşu olarak 100 km fark vardır ve her ikisinin de yerel saatleri aynıdır.

Bu yerleşim birimlerinin (A-B), (C-D) aynı olan özelliklerinin nedeni sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

.      A-B                                           C-D

A) Enlem                                        Boylam

B) Meridyen                                   Paralel

C) Denize uzaklık                         Denize uzaklık

D) Yer şekilleri                               Mevsimler

E) Ekvatora uzaklık                       Eksen eğikliği

 

10. Özel konumları aynı, enlemleri farklı iki yerin, aşağıdaki özelliklerinden hangisi kesinlikle aynı olamaz?

A) Yer şekilleri

B) Yerel saatleri

C) Bitki örtüsü

D) Ekvator'a uzaklık

E) Yükselti ortalaması

 

11.

I. M'nin sıcaklığının, N'ye eşit olması

II. P'nin R'den sıcak olması

III. M'nin sıcaklığının N'den fazla olması

IV. R'nin P'den sıcak olması

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri enlemin etkisiyle çelişir?

A) I-II

B) III-IV

C) II-IV

D) II-III

E) I-IV

 

12. 10 batı meridyeninde yerel saat 12.20'dir.

Aynı anda başka bir merkezde yerel saat 10.40 ise ikinci merkezin boylamı nedir?

A) 25 Batı

B) 35 Batı

C) 25 Doğu

D) 35 Doğu

E) 15 Doğu

 

13. Aşağıda enlem ve boylam değerleri verilen bir ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kuzeyinde çizgisel hız daha fazladır.

B) Dağların kuzeye bakan yamaçları daha sıcaktır.

C) Doğusu ile batısı arasında 28 dakika fark vardır.

D) Güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür.

E) Güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklık ortalaması azalır.

 

14. Aynı enlem üzerinde bulunan P ve R noktalarının aşağıdaki özelliklerinden hangisinin aynı olması beklenir?

A) Denize uzaklıkları

B) Yükseltileri

C) Çizgisel hızları

D) Başlangıç meridyenine olan uzaklıkları

E) Nüfus yoğunlukları

 

15.

Yukarıda I. ve II. Bölgelerin Dünya üzerindeki koordinatları verilmiştir.

Bu iki bölge için aşağıdakilerden hangi ortak özelliğe sahip oldukları söylenemez?

A) İki Bölge'de Güney Yarım Küre yer alır.

B) Her iki bölgenin kuzeyi ve güneyi arasındaki kuş uçuşu uzaklık 1110 kilometredir.

C) Her iki bölgenin doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı 40 dakikadır.

D) İki Bölge'nin de gerçekte kapladığı yüz ölçüm aynıdır.

E) İki Bölgede de 10° derecelik enlem ve boylam farkı vardır.

 

16. 10° Batı boylamında bulunan A noktasında yerel saat 13:00 iken B ve C noktalarında yerel saat kaçtır?

B'nin yerel saati           C'nin yerel saati

A) 14:00                          15:00

B) 13:50                          14:50

C) 13:30                          15:30

D) 14:00                          16:00

E) 13:40                          15:40

 

17. Yandaki dünya profili üzerinde belirlenen A ve B noktaları ile B ve C noktalarında aşağıdakilerden hangisi her zaman aynı durumda olur?

A ve B                                             B ve C

A) Sıcaklık                                      Yerel saat

B) Gündüz süresi                          Güneşin doğuş saati

C) Ekvatora uzaklık                      Güneşin batış saati

D) Çizgisel hız                               Yerel saat

E) Mevsimler                                 Gece-gündüz süresi

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C          2. A         3. C         4. B         5. C

 

6. B          7. E         8. D         9. A         10. D         11. B         12. B

 

13. E         14. C         15. D         16. E         17. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR