COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, PARALEL, MERİDYEN İLE İLGİLİ TEST SORULARI

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Ekvator'dan kutuplara gidildikçe paralellerin boyu kısalır.

Bu durumun ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer ekseninin eğikliği

B) Dünya'nın şekli

C) Yörünge'nin şekli

D) Kara ve denizlerin dağılışı

E) İki paralel arası mesafenin 111 km olması

 

2. İki paralel dairesi arasındaki mesafe her yerde 111 km.dir. Buna göre, 10° Doğu meridyeni üzerinde, 20° Kuzey paraleline eşit uzaklıkta bulunan A ve B noktaları arasındaki kuş uçuşu mesafe 8880 km ise, A ve B noktalarının üzerinde yer aldığı paralel daireleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 60° Kuzey-20° Güney

B) 50° Kuzey-30° Güney

C) 30° Kuzey-30° Güney

D) 40° Kuzey-40° Güney

E) 70° Kuzey-10° Güney

 

3. Kutup noktalarına eşit uzaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle Ekvator, Ekvator'a paralel uzanan ve eşit aralıklarla çizilmiş olan hayali çizgilere ise paralel daire denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi paralellere ait doğru bir bilgi değildir?

A) En büyük paraleller dönencelerdir.

B) Paralel derecelerinin büyüme yönlerine bakılarak yarımküreler bulunabilir.

C) Paralel derecesi ile paralel boyu arasında ters orantı vardır.

D) Paralel derecesi büyük olan yerler güneş ışınlarını küçük açılarla alırlar.

E) Aynı paralel üzerinde yer alan bütün noktaların çizgisel hızları aynıdır.

 

4. Aynı meridyen üzerinde bulunan Ankara ile Anamur arasındaki kuş uçuşu uzaklık 444 kilometredir.

Ankara 40° kuzey paraleli üzerinde bulunduğuna göre, Anamur hangi paralel dairesi üzerinde yer alır?

A) 26°G

B) 30°K

C) 36°K

D) 42°K

E) 44°G

 

5. Yaz mevsiminde Diyarbakır, daha güneyde yer alan Antalya'dan sıcak olur.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle çelişir?

A) Boylam

B) Karasallık

C) Yükselti

D) Denizellik

E) Enlem

 

6.

I. Doğu-Batı yönlü ve birbirlerine paralel uzanmaları

II. Her yerde iki paralel arasının 111 km olması

III. En geniş paralelin Ekvator olması

IV. Paralellerin uzunluklarının Ekvator'dan kutuplara gidildikçe kısalması

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri paralellerin birbirini kesmediklerinin kesin kanıtıdır?

A) II ve IV

B) I ve II

C) III ve IV

D) II ve III

E) I ve IV

 

7. Enlem; Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın Ekvator'a olan uzaklığının açı cinsinden değeridir.

Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi enlem ile çelişir?

A) Karadeniz'in tuzluluk oranının Akdeniz'den az olması

B) Sivas'tan Samsun'a doğru sıcaklığın artması

C) Adana'da gece gündüz değişiminin Konya'dan az olması

D) Ege Denizi'nin güney kıyılarının kuzey kıyılarından daha sıcak olması

E) Akdeniz'deki kar yağışlarının Marmara'dan az olması

 

8. Aşağıdaki verilen taralı bölgelerden hangisinde izdüşüm alan diğerlerine göre daha büyüktür?

 

9. Aşağıdakilerden hangisi enlem-sıcaklık ilişkisi ile açıklanamaz?

A) Ekvator çevresinin, kutuplar çevresinden sıcak olması

B) Akdeniz'in Karadeniz'den daha tuzlu olması

C) Ekvator'da kalıcı karlara rastlanması

D) Kutuplara gidildikçe iğne yapraklı ağaçların görülmesi

E) Kutuplara gidildikçe orman üst sınırının alçalması

 

10. Ekvator'un 2220 km kuzeyinde bulunan bir yerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Güneş ışınlarını yılda iki kez dik alır.

B) 20° Kuzey enlemi üzerindedir.

C) Gölge yönü, yıl içinde değişir.

D) 21 Mart'ta gündüz süresi geceden fazladır.

E) Tropikal kuşakta yer alır.

 

11.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki şekilden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

A) Muson iklimi yıl içerisinde kara ve denizlerin farklı ısınmasına bağlı oluşur.

B) Özelliklerin değişmesinde dünyanın şekli ve enlem etkilidir.

C) Sıcaklığın fazla olduğu yerlerde geniş yapraklı orman toplulukları görülür.

D) Ekvator'dan kutuplara doğru iklim, bitki örtüsü, tarım ürünleri ve hayvan türleri farklılık gösterir.

E) 30°-60° enlemleri arasında ılıman iklimler görülür.

 

12. Dünya'nın şekline bağlı olarak Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı küçülür, sıcaklık azalır. Bu durum enlem etkisiyle izah edilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi enlemin etkisine örnek gösterilemez?

A) Yerleşme sınırının kutuplara gidildikçe deniz seviyesine yaklaşması

B) Bitkilerin geniş, iğne, karışık yapraklı ve cılız otlar şeklinde Ekvator'dan kutuplara doğru kuşaklar oluşturması

C) Akdeniz'in Kuzey Buz Denizinden daha tuzlu olması

D) Ege Bölgesi'nden Doğu Anadolu Bölgesi'ne gidildikçe ürünlerin daha geç olgunlaşması

E) Akarsuların donmuş halde kalma sürelerinin kutuplara gidildikçe uzaması

 

13.

Türkiye'nin coğrafi koordinatları I. durumdaki gibi değil de, II. durumdaki gibi olsaydı, aşağıdaki özelliklerinden hangisi değişmezdi?

A) Sıcaklık ortalamaları

B) Ekvator'a olan uzaklık

C) Çizgisel hızı

D) Başlangıç Meridyeni'ne uzaklığı

E) Bulunduğu yarımküre

 

14.

İklimin yalnızca enleme göre değiştiği kabul edilirse, yukarıda verilen taralı alanların hangisinde iklim çeşitliliği en azdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

15. Aşağıdaki şekilde enlem değerleri verilen merkezler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çizgisel hızları eşittir.

B) II ve IV ün Ekvator'a uzaklıkları aynıdır.

C) Tan ve grup süreleri eşittir.

D) Güneş'in doğuş ve batış saatleri her zaman aynıdır.

E) III ve I deki sıcaklık değerleri aynıdır.

 

16. Aynı enlem üzerinde yer alan merkezlerin benzer özellikleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

A) Yıl içerisinde güneş ışınlarının geliş açısı

B) Yıl içinde gece-gündüz süre uzunlukları

C) Gün içinde aynı andaki gölge boyu ve yönleri

D) Çizgisel hızları, Gurup ve Tan süreleri

E) Sıcaklık ortalamaları

 

17.

Yukarıdaki denizlerin tuzluluk oranlarının farklı olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akıntılar

B) Kapladıkları alan

C) Bulundukları enlemler

D) Dökülen akarsular

E) Gelgit'in etkileri

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B          2. A         3. A         4. C         5. E

 

6. B          7. B          8. A          9. C          10. D         11. A         12. D

 

13. E         14. D          15. B         16. E         17. C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR