COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, PARALEL, MERİDYEN TEST 1

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin konumuyla ilgili değildir?

A) Önemli deniz yollarına sahip olması (Boğazlar)

B) Doğu din ve kültürleri ile batı din ve kültürleri arasında geçiş sağlaması

C) Tarih boyunca büyük devletlerin işgal etme çabaları

D) Muz tarımının sadece Anamur'da yapılması

E) Doğu ve Ortadoğu petrollerine giden yolda oldukça stratejik bir önem taşıması

 

2. Türkiye'de yaz saati uygulamasının yaşandığı bir günde Türkiye'nin milli saatinin İzmit'in yerel saatine göre durumu nedir?

A) 1 saat geri

B) 2 saat geri

C) 1 saat ileri

D) 2 saat ileri

E) Zaman farkı yoktur

 

3.

I-  Tarih çizgisinin doğusu ile batısı arasında bir gün fark vardır.

II- Tarih değiştirme çizgisi düz bir çizgidir,

III- Paralel dairelerinin uzunlukları kutuplara doğru gidildikçe azalır.

IV- Dünyayı çevreleyen 180 paralel 360 meridyen vardır.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I

C) l-ll

B) Yalnız II

D) ll-lll

E) IV

 

4.

Yukarıdaki şekle göre ekvator ile 61 °K paraleli ve 21 °G paraleli arasında kaç Km vardır?

A) 6772 - 2340

B) 6655 - 2222

C) 6771-2331

D) 5772-554

E) 6771 - 2222

 

5. 12° doğu meridyeninde güneş tepe noktadaysa, 2° daha doğu meridyeni üzerinde bulunan bir noktada güneş tepe noktası konumuna kaç dakika sonra gelir?

A) 8’

B) 8 saat

C) 18saat

D) 80’

E) 23:52'

 


6. Aşağıdakilerden hangisi enlemin etkilerinden biri değildir?

A) Akarsu rejimi

B) Tarım ürünleri çeşitleri

C) Yapı malzemesi

D) Doğal bitki örtüsü

E) Yere! saat

 

7. Meridyenlerle paralellerin matematikle ilgili bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekvatora gidildikçe sıklaşmaları

B) Kutuplara gidildikçe azalmaları

C) Coğrafi koordinatları belirlemeleri

D) Sayılarının eşit olması

E) Ekvatoru 90°lik açıyla kesmeleri

 

8. 10° doğu meridyeninde yerel tarih ve yerel saat 1 Ocak 2000 ve 01: 00 iken 10° batı meridyeninde tarih ve saat hangi konumu gösterir?

Tarih                             Saat

A) 31 Aralık 1999        11:40

B) 01 Ocak 2000         23:00

C) 01 Ocak 2000        02:40

D) 01 Ocak 2000        23:40

E) 31 Aralık 1999        23:40

 

9.

Yukarıdaki şekilde çizgisel hız en fazla hangi noktadadır?

A) D

B) C

C) B

D) E

E) A

 

10. Aşağıdakilerden  hangisi  21   Haziranda  güneş ışınlarını daha eğik bir açıyla alır?

A)Şam

C) Konya

E) Sinop

 

12. Aşağıdaki hangi iki meridyen arasındaki yerel saat farkı en fazladır?

A) 0°-20°d

B) 25°d-13°b

C) 80°d-101°d

D) 152°b-175°b

E) 140°d-152°d

 

13. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun 36°-42° kuzey paralelleri arasında olmasının bir sonucu olamaz?

A) Denizlerin tuzluluk oranı

B) Kalıcı kar sınır

C) Tarım ve yerleşmenin üst sınır

D) Yükselti

E) Gece gündüz süresi

 

14. Bir meridyen üzerinde ekvatordan kuzey kutbuna doğru gidildikçe aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenemez?

A) Tarım yükselti sınırının giderek düşmesi

B) Gece gündüz sürelerinin değişmesi

C) Ağaç yapraklarının darlaşması

D) Yağışların düzenli olarak artması

E) İklimlerin farklılaşması

 

15.

I-   Mevsimlerin oluşması

II-  Şubat ayının 28 çekmesi

III- Meltem rüzgarlarının oluşması

IV- Gelgitlerin oluşması

Yukarıdakilerden hangilerinin oluşması dünyanın yıllık hareketinin ve yörüngesinin bir sonucu değildir?

A) l-ll

B) l-lll

C) ll-lll

D) II-IV

E) III-IV

 

16. 21 Haziran tarihinde gündüz uzunluğunu aşağıdakilerden en çok hangisi yaşar?

A) Ekvator

B) Kuzey kutup noktası

C) Yengeç dönencesi

D) Oğlak dönencesi

E) Güney kutup noktası

 

17. 21 Mart tarihinde iki yarı kürede de bahar başlangıcıdır.

Kopenhak'ın ilkbahar başlangıcını yaşaması, Sidney'in ise sonbahar başlangıcı yaşamasının nedeni nedir?

A) Özel konumları

B) Bulundukları meridyenlerin özellikleri

C) İklim özelikleri

D) Farklı yarım kürelerde olmaları

E) Sıcaklık ortalamaları

 

18. Yeryüzünün bütününün ya da bir bölümünün kuş bakışı olarak, belli bir ölçeğe göre küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmış şekline ne isim verilir?

A) Kroki

B) Projeksiyon

C) Profil

D) Harita

E) Plan

 

19. Çizik (grafik) ölçeğin görevi nedir?

A) Kesir ölçeğe alternatif olması

B) Kesir ölçekle yapılan işlemlere yardım etmesi

C) Harita uzunluklarının gerçekte ne kadar olduğunu bir doğru üzerinde gösterme

D) Haritayı grafiklerle anlaşılması daha kolay hale getirmek

E) Harita uzunluğunu ölçmek

 

20.

Yukarıdaki şekilde eğim en fazla kaç numarada gösterilmiştir?

A) 1

B)2

C)3

D)4

E)5

 

21. Projeksiyon yönteminin asıl amacı nedir?

A) Dünyayı düzleme aktarmak

B) Kara ve denizlerin alanlarında, yüz ölçümlerinde meydana gelecek olan bozulmaları en aza indirgeyebilmek

C) Dünya küre maketlerinin çizimini sağlamak

D) Dünyayı kıtalar halinde çizmek

E) Okyanus akıntılarını göstermek

 

22.  Bir siyasi haritada:

I-   Devletlerin sınırı

II-  Devletlerin nüfus yoğunluğu

III- Devletlerin ulaşım güzergahları

IV- Şehir sınırları

Hangileri gösterilmez?

A) l-ll

B) ll-lll

C) I-IV

D) l-lll

E) III-IV

 

23. Aşağıdakilerden hangisi tarama yönteminin temel özelliğidir?

A) Fazla kullanılmayan bir yöntemdir

B) Çeşitli renklerde yükselti basamaklarını gösterir

C) Eğime göre taramaların kalınlığı ve sıklığı değişir

D) Yer şekillerinin düz olduğu yerler açık sarı ile gösterilir

E) Genellikle jeoloji haritalarında kullanılır

 

24. Aşağıdakilerden hangisi fiziki bir harita değildir?

A) Dünyadaki okyanus akıntılarını gösteren harita

B) Türkiye'nin ovalarını gösteren harita

C) Türkiye'nin tarım ürünlerini gösteren harita

D) Türkiye'nin bitki türlerini gösteren harita

E) Kanada'nın göllerini gösteren harita

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.D      2.C      3.B      4.C      5.E      6.E

 

7.C      8.E      9.D      10.E      11.C      12.B      13.D      14.D

 

15.E      16.B      17.D      18.D      19.C      20.A      21.B      22.B      23.C      24.C


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR