COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, PARALEL, MERİDYEN TEST 11

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1.

I. Samsun

II. İzmir

III. Mersin

IV. Rize

V. İstanbul

Yukarıda verilen kentlerden hangileri arasındaki sıcaklık farklılığı enlem ile açıklanamaz?

A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) I ve IV

E) II ve V

 

2. Türkiye'de yer alan üç merkezin coğrafi koordinatları aşağıda verilmiştir.

Enlem Boylam

I-37°K 27°D

II- 41 °K 45°D

III-39°K 35°D

Bu merkezlerin çizgisel hızlarının fazladan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I-II-III

B) I-III-II

C) II-I-III

D) III-I-II

E) II-III-I

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumunun sonuçlarından biri değildir?

A) Maden çeşitliğinin fazla olması

B) Kaplıca ve termal kaynakların fazla olması

C) Ortalama yükseltinin fazla olması

D) Güneş ışınlarını hiç bir zaman dik almaması

E) Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması

 

4. Özel konum; bir yerin denizlere, okyanuslara, önemli ticaret yollarına, farklı ekonomik ve siyasal topluluklara göre konumudur.

Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıda verilen özel konum şartlarından hangisinin sadece Türkiye'ye ait olduğu söylenebilir?

A) Karadeniz’e kıyısı olması

B) Asya kıtasında yer alması

C) Birinci dereceden deprem bölgesi olması

D) Ticaret yolları üzerinde yer alması

E) İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması

 

5. Yerel saat farkı ile boylam farkı arasında paralellik vardır

Buna göre haritada gösterilen okların hangisi yönünde hareket edilirse daha fazla yerel saat farkı yaşanır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

6.

Türkiye 26°-45° Doğu Meridyenleri ile 36°-42° Kuzey paralelleri arasında yer alır.

Buna göre aşağıda belirtilen taralı bölgelerden hangisinin;

- Yerel saatinin Türkiye'den ileri

- Çizgisel hızının Türkiye'den fazla olduğu söylenebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

7.

Yukarıda P noktasının coğrafi koordinatları verilmiştir.

Aşağıda coğrafi koordinatları verilen noktalardan hangisi P noktasının güneybatısında yer alır?

Paralel Meridyen

A) 36° Kuzey 30° Doğu

B) 41° Kuzey 28° Doğu

C) 39° Kuzey 26° Doğu

D) 37° Kuzey 44° Doğu

E) 42° Kuzey 28° Doğu

 


8.

Yukarıdaki Türkiye haritasında 1 nolu yerde yetiştirilen bir ürünün 2 nolu yerde de üretilebilmiş olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Aynı ülke de yer almalarıyla

B) Enlemlerinin farklılığıyla

C) Güneşlenme süresinin aynı olmasıyla

D) Kıyı ardı dağların konumlarıyla

E) özel konum benzerlikleriyle

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumunun sonuçlarından biri değildir?

A) Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine çok yaklaştığı bir yerde bulunması

B) Dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarına göre daha sıcak olması

C) Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımın zor olması

D) Akarsu erozyonunun fazla olması

E) Ortalama yükselti ve yamaç eğimlerinin fazla olması

 

10. Türkiye'ye güneş ışınları hiçbir zaman 90° lik açıyla gelmez.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen yargıyla aynı nedene bağlı değildir?

A) Gölge yönünün daima kuzey olması

B) Gölge boyunun hiçbir zaman sıfır olmaması

C) II ve III nolu saat dilimleri arasında yer alması

D) Gece-gündüz değişiminin belirgin olması

E) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması

 

11. Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe genelde sıcaklık azalır.

Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık-enlem ilişkisine ters düşer?

A) İzmir'de yıllık sıcaklık ortalamasının İstanbul'dan fazla olması

B) Mersin'de tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin İzmir'den kısa olması

C) Adana'daki sıcaklık ortalamalarının Ankara'dan fazla olması

D) Samsun'da yıllık ortalama sıcaklığın Erzurum'dan fazla olması

E) Antalya'da yaz turizmi süresinin İzmir’den fazla olması

 

12.

Yukarıdaki Türkiye haritasında A merkezinden B merkezine doğru giden bir kişi aşağıdakilerden hangisinin değişmediğini görmüştür?

A) Yükselti

B) Sıcaklık

C) Aynı ürünün olgunlaşma süresi

D) Gündüz süresi

E) Karın yerde kalma süresi

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin matematik konumuna bağlı olarak azalma göstermez?

A) Kuzeyine gidildikçe gece-gündüz farkı

B) Kuzeyine gidildikçe çizgisel hız

C) Güneyine gidildikçe yerçekimi

D) Kuzeyine gidildikçe deniz tuzluluğu

E) Güneyine gidildikçe gölge boyu

 

14. Aşağıdaki Türkiye haritasında İzmir ve Van üzerinden geçen paralel yaklaşık olarak gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin İzmir ve Van için benzer özellik olduğu söylenebilir?

A) Başlangıç Meridyeni'ne uzaklıkları

B) Çizgisel hızları

C) Nem oranları

D) Yerel saatleri

E) Nüfus dağılımları

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2. B           3. D            4. E           5. C

 

6. B            7. A           8. E           9. B            10. C           11. D

 

12. D           13. A           14. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR