COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, PARALEL, MERİDYEN TEST 12

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1.

I. Mekanik çözülme fazladır.

II. Volkanik olaylara çok sık rastlanır.

III. Dünyadan hep aynı yüzü görülür.

IV. Kendi ekseni etrafındaki dönüş süresi dünyanın güneş çevresindeki dönüş süresine eşittir.

Yukarıda Ay hakkında verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğru değildir?

A) Yalnız II

B) Yalnız IV

C) I ve II

D) II ve IV

E) III ve IV

 

2. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin doğurduğu sonuçlardan biridir?

A) Çöllerde mekanik çözülmenin fazla oluşu

B) Aynı anda iki yarımkürede farklı mevsimlerin yaşanması

C) Okyanus akıntılarında halkalar oluşması

D) Sıcaklığın Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalması

E) Güneş ışınlarının geliş açısının yıl içinde değişmesi

 

3.

I. Harita çiziminde hata meydana gelişi

II. Meltem rüzgarlarının oluşumu

III. Solstis konumunun yaşanması

İV. iki meridyen arası mesafenin değişken olması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri üzerinde dünyanın şeklinin doğrudan etkisi yoktur?

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I ve III

D) II ve III

E) II ve IV

 

4. Aşağıdaki şekilde belirtilen noktalardan hangisinde gece-gündüz süresi arasındaki fark yıl boyunca en fazla değişir?

A)V

B)IV

C)lll

D) II

E) I

 


5.

I. Kutuplarda kesişirler.

II. Uzunlukları kutuplara doğru gidildikçe azalır.

III. Ekvatoru dik açı ile keserler.

IV. iki meridyen arası zaman farkı 15 dakikadır.

Yukarıda belirtilen özelliklerden hangisi veya hangileri meridyenlere aittir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve III

D) II ve III

E) II ve IV

 

6.

I. Güneş ışınlarının geliş açısı

II. Gece-gündüz süresi farkı

III. Çizgisel hız

IV. Sıcaklık ortalamaları

Aynı boylam üzerinde yıl boyunca gözlenen yukarıdaki durumlardan hangisi ya da hangilerinde kutuplar yönünde artış görülür?

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I ve III

D) II ve III

E) III ve IV

 

7. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'nin matematik konumu ile bir ilişkisi yoktur?

A) Gölge boyunun hiç bir zaman sıfırlanmaması

B) Güneyden esen rüzgârların sıcaklığı artırması

C) Güneye dönük yamaçlarda kar erimelerinin erken başlaması

D) İç bölgelerin az yağış alması

E) Mevsimlerin belirgin olarak yaşanması

 

8. Paralellerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Uzunlukları farklıdır.

B) İki paralel arasındaki uzaklık her yerde eşittir.

C) Kutup noktalarında birleşirler.

D) En büyük paralel dairesi Ekvatordur.

E) iki meridyen arasında kalan paralel yayının uzunluğu kutuplara doğru azalır.

 

9. Şekildeki noktalardan aynı anda hareket eden eşit hızdaki araçlardan hangisi çıkış noktasına daha önce varır?

A) 5

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1

 

10. Konumları şekildeki gibi olan K ve L noktaları arasındaki ku-şuçuşu uzaklık 4995 km olduğuna göre L kenti hangi paralel üzerinde yer alır?

A) 55°K

B) 45°K

C) 35°K

D) 20°K

E) 10"K

 

11. Hatay'dan geçen 36°Kuzey paraleli üzerinde 1° lik yayın uzunluğu 84 km iken, Sinop'tan geçen 42° Kuzey paraleli üzerinde bu uzunluk 72 km' ye iner.

Aşağıdakilerden hangisi bu farklılığın temel nedenidir?

A) Dünya'nın Geoid şeklinde olması

B) Yüzey şekillerinin farklı olması

C) Güneş ışınlarının geliş açılarının farklı olması

D) Meridyenlerin paralelleri dik olarak kesmesi

E) Türkiye'nin Kuzey yarımkürede olması

 

12.

Türkiye, yukarıdaki koordinat düzleminin hangi bölümünde yer almaktadır?

A)1z

B)2y

C)3x

D) 4k

E) 4x

 

13. Enlemi bilinen bir noktanın hangi özelliği hakkında fikir yürütülemez?

A) Güneş ışınlarının geliş açısı

B) Gündüz süresi

C) Yerel saati

D) iklimi

E) Canlı türleri

 

14. Türkiye'de yaşanan aşağıdaki durumlardan hangisinin nedeni enlem olamaz?

A) Akdeniz'in Karadeniz'den tuzlu olmasının

B) Kuzeyden esen rüzgârların hava sıcaklığını düşürmesinin

C) Sinop'ta gece gündüz süre farkının Hatay'dan fazla olmasının

D) Kalıcı kar sınırı yükseltisinin kuzeye gidildikçe azalmasının

E) Karla kaplı gün sayısının iç kesimlere gidildikçe artmasının

 

15. Ekvatordan kutuplara gidildikçe:

I. Güneş ışınlarının yere değme açıları daralır.

II. Işınların atmosferde uğradığı kayıplar artar.

III. Aydınlanma yüzeyleri genişler.

Yukarıdaki üç durumun meydana gelmesinde rol oynayan temel faktör, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın şekli

B) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi

C) Yüzey şekilleri

D) Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi

E) Ekvator düzlemi ile ekliptik düzlemi arasındaki açı

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D          2. D          3. D          4. A          5. C

 

6. A          7. D          8. C          9. E          10. C          11. A          12. A

 

13. C          14. E          15. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR