COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, PARALEL, MERİDYEN TEST 13

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıda coğrafi koordinatları belirtilen bölge ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Güneyden Kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık artar.

B) Güneş ışınları hiçbir zaman dik düşmez.

C) Ocak ayında güneye gidildikçe gündüz süresi artar.

D) Doğusuyla batısı arasında 5° lik boylam farkı vardır.

E) Kuzeye doğru gidildikçe çizgisel hız azalır.

 

2. Dünya üzerindeki bir yerin başlangıç paraleline uzak ya da yakın olması aşağıdaki coğrafi özelliklerden hangisini etkilemez?

A) Sıcaklığını

B) Yükseltisini

C) Kutuplara uzaklığını

D) Hayvan türlerini

E) Gölge boylarını

 

3.

Coğrafi koordinatları 13° Güney, 9° Batı olan bir yer haritanın numaralandırılmış aralıklarından hangisinde yer alır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şekli ile ilgili bir sonuç değildir?

A) Güneşin ufuk üzerinde çıkabileceği yükseltinin enleme göre değişmesi

B) Kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın azalması

C) Kutuplara gidildikçe aynı boydaki çubukların gölge boylarının uzaması

D) Dinamik basınç kuşaklarının oluşması

E) Çizgisel hızın kutuplara doğru gidildikçe azalması

 

5. Kuzey kutbundan Ekvator'a doğru gidildikçe:

I. İki meridyen arasındaki uzaklık

II. Paralellerin çevre uzunluğu

III. Harita çiziminde bozulma oranı

IV. Gece-gündüz süreleri arasındaki fark

V. Meridyenler arasındaki zaman farkı

özelliklerinden hangisi ya da hangilerinde azalma olur?

A) Yalnız III

B) Yalnız V

C) I ve II

D) III ve IV

E) IV ve V

 

6.

I. Yanardağ faaliyeti

II. Depremler

III. iklim olayları

IV. Mekanik ufalanma

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Ay'da görülmez?

A) Yalnız IV

B) I-II

C) II-III

D) II ve IV

E) I-II –III

 

7. Paralel daireleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Kutuplara gidildikçe boylarının kısalma nedeni dünyanın şeklidir.

B) Açı dereceleri büyüdükçe boylarıda uzar.

C) Kutup noktalarının Ekvator'a olan uzaklıkları eşittir.

D) Aralarındaki uzaklık, her yerde eşittir.

E) Bütün paraleller meridyenleri dik olarak keser.

 

8.

Yukarıda Türkiye'nin uç noktalarından geçen paralel ve meridyenler gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde X paraleli ve Y meridyeni doğru verilmiştir?

.         X                             Y

A) 26° Güney                 42° Doğu

B) 42° Kuzey                  36° Batı

C) 42° Kuzey                  45° Doğu

D) 45° Kuzey                  26° Doğu

E) 36° Kuzey                  45° Doğu

 


9.
Bir yerin enlem ve boylam dereceleri ile bu derecelerden dolayı kazandığı bütün özellikler o yerin matematik konumunu verir.

Aşağıdakilerden hangisi matematik konumun sonucu olarak ortaya çıkmamıştır?

A) Erzurum'da güneşin, istanbul'dan önce batması

B) 21 Haziran'da Sinop'taki gündüz süresinin, Hatay'dan fazla olması

C) Konya'da kış sıcaklığının Samsun'dan daha düşük olması

D) Karadeniz'de deniz suyunun, Akdeniz'den daha soğuk olması

E) Edirne'deki ışın tutulmasının Urfa'dan daha fazla olması

 

10. Aşağıda enlem ve boylamlarla yeryüzünün bazı bölümleri belirtilmiştir.

Hangi taralı alan Hatay ilinin güney batısında yer alır?

 

11. Aşağıdaki şekilde özel konumları aynı olan X noktasından Y'ye doğru gidilirse,

I. Çizgisel hız

II. iki meridyen arası uzaklık

III. Yerel saatleri

IV. Sıcaklık değerleri

V. Güneşin doğuş saatleri

gibi özelliklerden hangisi ya da hangileri değişir?

A) Yalnız II

B) Yalnız IV

C) I ve II

D) III ve V

E) IV ve V

 

12. Aşağıdaki Dünya şekli üzerindeki noktalarda yer alan beş kişi güneşin doğuşunu seyretmektedir.

Buna göre, güneşin doğuşunu diğerlerine göre daha uzun süre seyreden iki kişi aşağıdakiler-den hangisinde birlikte verilmiştir?

A) I-II

B)l-V

C) II-IV

D) III-IV

E)IV-V

 

13. Şekildeki X noktasından hangi yöne giden kişi başlangıç meridyenine yaklaşır ve sıcaklığın devamlı azaldığını gözler?

(Not: Özel konumlar dikkate alınmayacaktır.)

A) Doğu

B) Güneybatı

C) Kuzey

D) Kuzeybatı

E) Güneydoğu

 

14. Aşağıda matematik konumları verilen noktalardan hangisi Türkiye sınırları içinde yer alır?

A) 25° Doğu-40° Kuzey

B) 40° Doğu-35° Kuzey

C) 26° Doğu-45° Kuzey

D) 44° Doğu-26° Kuzey

E) 37° Doğu-37° Kuzey

 

15. Ay'ın kendi ekseni etrafındaki hareketi ile Dünya etrafındaki hareket süresinin aynı olması aşağıdakilerden hangisine etki eder?

A) Mekanik çözülmenin fazla olmasına

B) Meteorolojik olayların görülmesine

C) Yerçekimi kuvvetinin fazla olmasına

D) Dünya'dan hep aynı yüzünün görülmesine

E) Atmosferinin olmamasına

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E          2. B          3. B          4. D          5. D

 

6. E           7. B          8. C          9. C          10. E          11. D          12. B

 

13. B          14. E          15. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR