COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, PARALEL, MERİDYEN TEST 14

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1.

I. Çizgisel hızın kutuplara doğru gidildikçe değişmesi

II. Sürekli rüzgarların yönlerinde sapmaların görülmesi

III. Güneş ışınlarının geliş açısının kutuplara doğru gidildikçe azalması

IV. Mevsim sürelerinin her iki yarımkürede farklı olması

V. Cisimlerin gölge boylarının yıl içinde değişmesi

Yukarıda belirtilen özelliklerden hangileri, Dünya'nın şeklinin doğurduğu sonuçlardandır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve V

E) IV ve V

 

2. Dünya'nın şeklinden dolayı, haritalarda karaların biçim ve oranları tam olarak yansıtılamaz.

Buna göre, aşağıda koordinatları verilen bölgelerin ölçekleri aynı olan haritalarından hangisinde hata oranı daha azdır?

 

3.

Yukarıdaki koordinat düzleminde belirtilen A-B arasındaki uzunluk, aşağıda belirtilen hangi iki nokta arasındaki uzunluğa eşittir?

A) KL

B) MN

C) PR

D) XY

E) VZ

 

4, Ay'da volkanik olay görülmeyişinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hava ve su olmayışı

B) iç ısısını yitirmiş olması

C) Günlük sıcaklık farklarının fazla olması

D) Mekanik çözülmenin fazla olması

E) Eksen hareket süresinin uzun olması

 

5.

Yukarıdaki yerküre üzerinde belirtilen noktalardan hangisi üzerinde bulunan kişi, güneşin doğuşunu daha uzun süre izler?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

6.

Yukarıdaki haritada belirtilen kentlerden hangisinin bulunduğu enlemde iki meridyen arası kuşuçuşu uzaklık en fazladır?

A) Antakya

B) Malatya

C) Kastamonu

D) Kütahya

E) Antalya

 


8. Aşağıda koordinatları verilen noktalardan hangilerinde bulunan iki kişi, yeryüzünde kuşuçuşu olarak birbirine en yakın konumdadır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve V

D) III ve IV

E) IV ve V

 

9. "Ay'ın kendi ekseni etrafındaki dönüş süresi, Dünya çevresindeki dönüş süresine eşittir."

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun doğurduğu sonuçlardan biridir?

A) Üzerinde yaşam olmaması

B) İklim olaylarının görülmemesi

C) Volkanik olayların görülmemesi

D) Dünya'dan hep aynı yüzünün görülmesi

E) Günlük sıcaklık farklarının yüksek olması

 

10. Aşağıdaki şekilde belirtilen beş noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığı eşittir.

Buna göre, hangi nokta ile başlangıç meridyeni arasındaki yerel saat farkı en fazladır?

A) V

B) IV

C) III

D) II

E) I

 

11. Aynı boylam üzerinde,Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe aşağıdakilerden hangisi gözlenemez?

A) Çizgisel hızın artması

B) Paralel boylarının kısalması

C) Orman üst sınırının alçalması

D) Deniz tuzluluğunun azalması

E) Meridyen aralarının daralması

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şeklinin doğurduğu sonuçlardan biridir?

A) Gece - gündüzün birbirini takip etmesi

B) Mevsimlerin oluşması

C) Kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın azalması

D) Dinamik basınç kuşaklarının oluşması

E) Gece - gündüz sürelerinin yıl içinde değişmesi

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin özel konumunun sonuçlarından biri değildir?

A) İç bölgelerimizde karasal iklimin görülmesi

B) Yer şekillerinin engebeli ve yükseltinin fazla olması

C) Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin görülebilmesi

D) Yıl içinde cisimlerin gölge boyunun sıfır olmaması

E) Sıcaklık farkının iç kesimlere doğru artması

 

14. Aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi, sadece Ekvatora ait değildir?

A) Gölge boylan yılda iki kez sıfır olur.

B) Gece - gündüz süreleri yıl boyunca eşittir.

C) En geniş paralel dairesidir.

D)Çizgisel hızın en fazla olduğu yerdir.

E) Yer eksenini iki eşit parçaya böler.

 

15.

I. Batı uç noktası Greenvvich'ten 28 dakika geridir.

II. Doğu ve batı uç noktalan arasında 72 dakika yerel saat farkı vardır.

Buna göre yukarıda özellikleri verilen ülkenin sınırları hangi meridyenler arasındadır?

A) 4° Batı - 22° Batı

B) 10° Doğu -28° Doğu

C) 15° Batı-3°Doğu

D) 7° Batı -11° Doğu

E) 12° Batı-35° Batı

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. B           2. B          3. E          4. B          5. E

 

6. A          8. B           9. D          10. E          11. A          12. C

 

13. D          14. A          15. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR