COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, PARALEL, MERİDYEN TEST 15

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aynı yarım kürede bulunan iki yerin çizgisel hızları eşit ise, bu noktaların aşağıdaki özelliklerinden hangisinin aynı olduğu söylenebilir?

A) Yükseltilerinin

B) Boylamlarının

C) Sıcaklıklarının

D) Kuzey kutbuna uzaklıklarının

E) Güneşin doğuş ve batış saatlerinin

 

2. Ekvator üzerindeki cisimlerin gölge boylarının sıfır olduğu bir günde, güneş ışınlarını 79° lik açıyla alan farklı yarım küredeki iki nokta arasında kaç kilometrelik kuş uçuşu uzaklık bulunur?

A) 1221

B) 2112

C) 2442

D) 3443

E) 4334

 

3. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanırken güney yarım kürede en uzun gece yaşanır

İki yarım kürede gece ve gündüz sürelerinin farklı yaşanmasının temel nedeni aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Dünyanın eksen hareketi

B) Yörüngenin şekli

C) Eksen eğikliği

D) Dünyanın şekli

E) Yer şekilleri

 

4. Dünya ekseninin ekliptik düzlem üzerinde eğik olması matematik iklim kuşaklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Matematik iklim kuşaklarından olan Kutup kuşağının daralması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine bağlıdır?

A) Çizgisel hızın artmasına

B) Eksen ile ekliptik arasındaki açının büyümesine

C) Yörüngenin daire şeklinde olmasına

D) Ekvator ile yörünge düzleminin çakışmasına

E) Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki açının artmasına

 

5. Aşağıdaki Dünya şeklinde belirtilen "K" noktasına güneş ışınlarının öğle vakti 65°'lik açıyla geldiği gün, aynı anda "L" kentine kaç derecelik açıyla gelir?

A) 40

B)50

C)55

D) 75

E) 90

 

6. Aşağıda boylamları belirtilen kentlerden hangisi 16. saat diliminde yer alır?

A) 115° Doğu

B) 120° Doğu

C) 125° Batı

D) 128° Batı

E) 132° Batı

 

7. Yıl boyunca "X" kentinde gece - gündüz süresi farkı "Y" kentinden daha az olduğuna göre, "Y" kenti için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi doğru değildir?

A) Çizgisel hızı daha fazladır.

B) İki meridyen arası uzaklık daha azdır.

C) Güneşin doğuş ve batışı daha uzun süreli izlenir.

D) 21 Martta ışın tutulması daha fazladır.

E) Kutba daha yakındır.

 


8.
Yandaki şekil, ekinoks tarihlerinde İstanbul’da Güneş'in gün içinde gökyüzündeki hareketini göstermektedir.

Güneş'in görünürdeki bu hareketi, aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A) Güneş'in Dünya etrafında döndüğünü

B) Atmosferin güneş ışınlarını yansıttığını

C) Dünya'nın şeklinin geoid olduğunu

D) Dünya'nın kendi etrafında batıdan doğuya doğru döndüğünü

E) Aynı boylam üzerinde, yerel saatlerin eşit olduğunu

 

9. Ay ile ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gece ve gündüz süreleri 15'er gündür.

B) Kendi etrafındaki dönme süresi, Dünya etrafındaki dönme süresine eşittir.

C) iç ısısını yitirdiğinden meteorolojik olay görülmez.

D) Mekanik çözülmeler şiddetlidir.

E) Yer'den yalnız tek bir yüzü görünür.

 

10. Aydınlanma çizgisinin kutup noktalarından geçtiği tarihlerde haritada konumları belirtilen noktalar için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Y noktası güneş ışınlarını dik alır.

B) M ve N noktaları güneş ışınlarını aynı açı ile alır.

C) P ve N' de güneş ayni anda doğar.

D) Bütün noktalarda gündüz süresi eşittir.

E) En uzun gölge P'de oluşur.

 

11.

Ekinoks günlerinde haritada gösterilen kentlerimizden hangi ikisinde Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Neden?

A) Sinop ve Hatay'da. Çünkü boylam farkı azdır.

B) İzmir ve Van'da. Çünkü enlemleri aynıdır.

C) İstanbul ve Denizli'de. Çünkü boylamları aynıdır.

D) Iğdır ve Van'da. Çünkü ikisi de doğudadır.

E) Bütün kentlerimizde Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Çünkü gece-gündüz süresi eşittir.

 

12. Aşağıdaki tarihlerin hangisinde Türkiye'de yaşanan gece süresi ile gündüz süresi birbirine en yakındır?

A) 1 Nisan

B) 10 Mayıs

C) 21 Haziran

D) 3 Temmuz

E) 31 Aralık

 

13. Şili ile Türkiye'nin birbirinin tersi mevsimler yaşaması, bu iki ülkenin aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olmalarına bağlanabilir?

A) Enlem

B) Boylam

C) Yer şekli

D) Yarımküre

E) Denize göre konum

 

14. Aşağıdaki durumlardan hangisi Türkiye'nin özel konumunun bir sonucudur?

A) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması

B) Kuzey ile güney arasında 7°C - 8°C'lik sıcaklık farkının olması

C) Gölge boyunun kuzeye gidildikçe uzaması

D) Büyük ölçüde karasal iklimin etkisinde kalması

E) Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık yerel saat farkının olması

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Yerküre'nin eksen hareketinin sonuçlarından biri değildir?

A) Sürekli rüzgarların yönlerinde sapmalar olması

B) Yerçekiminin kutuplarda daha fazla olması

C) Gün içinde sıcaklığın değişmesi

D) Yerel saat farklarının ortaya çıkması

E) Dinamik basınç kuşaklarının oluşması

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D           2. C          3. C          4. B          5. E

 

6. C          7. A           8. D          9. C          10. C          11. C          12. A

 

13. D          14. D          15. B


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR