COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, PARALEL, MERİDYEN TEST 16

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdaki şekilde belirtilen noktaların hepsi aynı boylam üzerindedir.

Bu noktalardan hangisinden 1000 km. doğuya gidildiğinde ortaya çıkacak yerel saat farkı daha az olur?

A) K

B) L

C) M

D) N

E) P

 

2. Ekvator ile ekliptik düzlem arasındaki açı 15-olsaydı, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmezdi?

A) Dönencelerin ekvatora yaklaşması

B) Gece - gündüz süresi farkının azalması

C) Yıllık sıcaklık farklarının azalması

D) Kutup dairelerinin dönencelerden uzaklaşması

E) Mevsim sürelerinin kısalması

 

3. Kuzey Kutup Dairesi ile Kuzey Kutbu arasında bulunan bir yer için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) 21 Aralık günü gündüz oluşmaz.

B) Oğlak Dönencesinde gölgeler sıfır iken geceler 24 saati aşar.

C) 15 Eylül günü cisimlerin gölgesi kuzeye düşer.

D) 21 Haziran günü ışın tutulması en fazladır.

E) 21 Mart'ta gece ve gündüzler eşittir.

 

4.

I. Yörüngenin şekli

II. Eksen eğikliği

III. Yükselti

IV. Dünyanın şekli

V. Eksen hareketi

Yukarıdakilerden hangileri bir yere gelen güneş ışınlarının geliş açısına etki etmez?

A) I - II

B) I - III

C) II - IV

D) III - V

E) IV-V

 

5. Aşağıda matematik konumları belirtilen noktalardan hangisinde, yatay bir düzlem üzerine dik olarak yerleştirilmiş çubuğun gölge boyu Ocak ayında sıfır olur?

A) 20° Kuzey- 10° Batı

B) 18° Güney- lügati

C) 10° Kuzey-10° Doğu

D) 5° Kuzey -10° Doğu

E) .5° Güney -10° Doğu

 

6. Kutup kuşağının genişlemesi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine bağlıdır?

A) Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açının artmasına

B) Yörüngenin daire şeklinde olmasına

C) Ekliptik ile Ekvator düzlemi arasındaki açının -artmasına

D) Yer ekseninin Ekliptik Düzleme dik olmasına

E) Eksen hareket hızının artmasına

 

7. Aşağıdakilerden hangisi dönenceler arasında kalan yerlerin ortak özelliği olabilir?

A) Gündüz sürelerinin uzun olması

B) Yıllık sıcaklık farklarının yüksek olması

C) Gölge boylarının sıfır olmaması

D) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması

E) Kalıcı kar sınırının yüksek olması

 

8. 21 Haziran günü gündüz süreleri eşit olan iki noktanın, güneş ışınlarını aynı anda farklı açılarla alması, bu noktaların aşağıda belirtilen özelliklerinden hangisinin farklı olması ile açıklanamaz?

A) Bakı

B) Boylam

C) Enlem

D) Özel konum

E) Eğim

 


9. Aşağıdaki dünya şekli üzerinde belirtilen noktalardan hangisinde yatay düzlem üzerine dik olarak yerleştirilmiş bir cismin öğle vakti oluşacak gölgesinin yıl boyunca cismin boyundan daha uzun olması beklenemez?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

10. Güneş ışınlarını dik almaya başlayan yarımküre için aşağıda söylenenlerden hangisi doğru değildir?

A) Gece süreleri 12 saati aşmaya başlar.

B) Sıcaklıklar artmaya başlar.

C) Gölge boylan kısalmaya başlar.

D) Kutup noktasının gündüzü başlar.

E) Işın tutulması azalmaya başlar.

 

12. Oğlak Dönencesi'nde ışın tutulmasının en az olduğu tarihte Sinop'tan yola çıkan bir kişi hangi yöne giderse gece süresinin daha uzun olduğunu görür?

A) Batıya

B) Kuzeye

C) Güneye

D) Güney batıya

E) Doğuya

 

13. Türkiye'de kış saati uygulamasına geçildiğinde ulusal saat ile Türkiye'nin en doğusu arasında kaç dakikalık zaman farkı olur?

A) 15

B)30

C)45

D) 60

E) 76

 

14. Aşağıda verilen A ve B noktalarının hangi özellikleri kesinlikle aynı olamaz?

A) Güneş ışınlarının geliş açıları

B) Yerel saatleri

C) Sıcaklık değerleri

D) Bitki örtüleri

E) Enlem dereceleri

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın kutuplardan basık olmasının en önemli kanıtıdır?

A) Güneş ışınlarının geliş açısının enleme göre değişmesi

B) Dünyanın bir yarısının aydınlık, diğer yarısının karanlık olması

C) Dünya'da yükseldikçe görüş alanının genişlemesi

D) Yerçekiminin kutuplarda en fazla olması

E) Çizgisel hızın Ekvatorda en fazla olması

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D            2. E            3. D            4. B            5. B

 

6. C             7. E            8. C            9. C            10. A            12. B

 

13. D             14. B            15. D


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR