COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, PARALEL, MERİDYEN TEST 17

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Ay'ın Dünya'dan hep aynı yüzünün görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ay yüzeyinde mekanik çözülmenin fazla olması

B) İç ısısını kaybetmiş olması

C) Hava ve su bulunmaması

D) Dünya ile birlikte Güneş çevresinde dönüyor olması

E) Ekseni çevresindeki hareket süresi ile Dünya çevresindeki hareket süresinin eşit olması

 

2. Ay'ın iç ısısını kaybetmiş olmasının doğurduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Volkanik olay görülmemesi

B) iklim olaylarının olmaması

C) Yaşamın olmaması

D) Güneşten aldığı ışığı yansıtması

E) Ay gününün, Güneş gününden 50 dakika fazla olması

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Yerin yuvarlak olmasının doğurduğu sonuçlardan biri değildir?

A) İki meridyen arasındaki uzaklığın kutuplara doğru gidildikçe azalması

B) Paralel dairelerinin uzunluklarının kutuplara doğru gidildikçe azalması

C) iki yarımküre de aynı anda farklı mevsimlerin yaşanması

D) Kutupların Ekvatordan soğuk olması

E) Öğle vakti aynı meridyen üzerinde kutuplara doğru gidildikçe gölge boylarının uzaması

 

4. Dünyanın şeklinin Geoid olması aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

A) Yüzey şekillerini

B) Dünyanın Güneşe olan uzaklığını

C) Kara ve deniz dağılışını

D) Harita çizimini

E) Mevsimleri

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Ekvatorun özelliklerinden değildir?

A) Dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki yarımküreye ayırması

B) 21 Mart ve 23 Eylül de yörünge düzlemi ile çakışması

C) İki kutba eşit uzaklıkta olması

D) Yılda iki kez güneş ışınlarını dik alması

E) Üzerindeki yerlerde yıl boyunca gece ve gündüzün eşit olması

 

6.

I. Kutuplarda kesişirler

II. Ardarda gelen iki paralel arası uzaklık her yerde eşittir.

III. Çevre uzunlukları kutuplara gidildikçe azalır

IV. Güneş önünden 4 dakika ara ile geçerler

Yukarıdaki özelliklerden hangileri paralellere aittir?

A) I - II

B) I - IV

C) I - III

D) II-IV

E) III-IV

 

7. Aşağıda işaretlenmiş noktalardan hangisi diğerlerine göre daha yüksek bir enlem üzerinde bulunmaktadır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

8. Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden birini belirtmez?

A) Uzunlukları eşittir

B) Ekvatoru ve paralelleri her yerde dik keserler

C) Aralarındaki uzaklık her yerde sabittir

D) Aralarındaki zaman farkı her yerde dört dakikadır

E) İki kutup arasında en kısa yolu oluştururlar

 


9. Yandaki şekilde işaretli A noktasının Ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değerine ne ad verilir?

A) Enlem

B) Boylam

C) Paralel

D) Meridyen

E) Dönence

 

10. Coğrafi koordinatları 10° Batı boylamı - 40° Güney enlemi olan bir noktanın kuzey kutup noktasına uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3330 km

B) 4440 km

C) 5550 km

D)14430 km

E)21110 km

 

11.

Yukarıdaki haritada yer alan taralı alanın coğrafi koordinatları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

.           BOYLAM            ENLEM

A) 35° - 40° Doğu 60° - 65° Kuzey

B) 35° - 40° Batı 60° - 65° Güney

C) 65° - 70° Batı 35° - 40° Güney

D) 65° - 70° Doğu 35° - 40° Kuzey

E) 65° - 70° Doğu 35° - 40° Güney

 

12.

Yukarıdaki haritada işaretli X ve Y noktaları arasındaki uzaklık 100 km olduğuna göre, X ve Y noktalarının üzerinde yer aldığı paralel dairesinin çevre uzunluğu kaç km.dir?

A)1800

B)2400

C)3600

D)18000

E)36000

 

13.

Yukarıdaki haritada işaretlenmiş X,Y ve Z noktalarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğle saatindeki gölge boyları

B) Doğal bitki örtüleri

C) Güneş ışınlarının değme açısı

D) Enlem dereceleri

E) Yerel Saatleri

 

14. Aşağıdaki paralel dairelerinden hangisi üzerinde gidilecek 1000 km yol sonunda daha fazla meridyen geçilir?

A) 66° Güney

B)-55°-Kuzey

C)30° Kuzey

D) 23° Güney

E) 5° Kuzey

 

15.

I. Yerel saat farklılıkları

II. Yükselti

III. Gece – gündüz süresi

IV. Güneşin doğuş saati

Yukarıdaki coğrafi özelliklerden hangilerinde enlemin doğrudan veya dolaylı etkisi vardır?

A) I-II

B) I- III

C) I -IV

D) II – IV

E) III – IV

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. E            2. A             3. C            4. D            5. B

 

6. C            7. E            8. C            9. A            10. D            11. C            12. A

 

13. E            14. A            15. E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR