COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, PARALEL, MERİDYEN TEST 19

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, iki merkezin hem aynı yarımkürede hem de aynı enlem üzerinde bulunduğuna kesin kanıt olarak gösterile bilir? (özel konumlar aynı kabul edilecektir.)

A) Ekvator'a olan uzaklıkları

B) Çizgisel hızları

C) Güneş ışınlarının gelme açıları

D) Gece - gündüz süreleri

E) iklim kuşakları

 

2. Güneş ışınlarının gelme açısı enleme göre değiştiğinden; enlem coğrafi olayların pek çoğunda doğrudan ya da dolaylı olarak etkili olmuştur

Aşağıdakilerden hangisinde enlemin etkili olduğu söylenemez?

A) Tarımın yükselti sınırının değişmesinde

B) Denizlerin tuzluluk oranının değişmesinde

C) Sıcaklığın kutuplara doğru azalmasında

D) Aynı anda farklı mevsim şartlarının yaşanmasında

E) Gece - gündüz süreleri arasındaki farkın az olmasında

 

3.

Yukarıdaki koordinat düzleminde Dünya'nın bir kısmı belirtilmiştir.

Buna göre, Türkiye'nin batı sınırını belirleyen boylam ile Türkiye'nin güney sınırını belirleyen enlemin kesim noktası hangi aralıkta yer alır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgenin Ekvatora göre konumunu belirlemede ölçüt olamaz?

A) Cisimlerin gölge boylarının yıl içindeki değişimi

B) Gece - gündüz süreleri arasındaki fark

C) Dağlarının uzanış doğrultuları

D) Güneş ışınlarının yıl içindeki gelme açıları

E) Yıl içinde dört farklı mevsimin yaşanması

 

5. Aşağıda matematik konumu verilen bölgelerden hangisi, Greenvvich'in doğusunda ve Ekvator'un güneyinde yer alır?

 

6.

Yukarıda coğrafi koordinatları verilen bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Orta kuşakta bulunduğu

B) Doğusu ile batısı arasında 40' lık zaman farkı olduğu

C) Yıl içinde dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı

D) Yeraltı kaynakları bakımından zengin olduğu

E) Kuzey - güney sınırları arasındaki kuşuçuşu uzaklığın 666 km olduğu

 

7. Bir uçak, aşağıdaki haritada belirtilen I numaralı noktadan hareket ederek önce II, daha sonra III numaralı noktaya ulaşmıştır.

Buna göre, uçağın aldığı yol kaç km.dir?

A)1332

B)2775

C)3885

D)4995

E)7275

 


8. Aşağıda Türkiye ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi, özel konum sonucu ortaya çıkmamıştır?

A) iç Anadolu'da yağış miktarının az olması

B) Rize'de turunçgil yetiştirilmesi

C) Yükseltilerin doğuya gidildikçe artması

D) Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması

E) İzmir’in İstanbul’dan daha sıcak olması

 

9. Bir bölgenin ikliminin oluşmasında, enlemle birlikte özel konum şartlarıda etkili olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgenin ikliminin oluşmasında etkili olan özel konum şartlarından biridir?

A) Deniz seviyesinden yüksekliği

B) Güneş ışınlarının gelme açısı

C) Aydınlanma süresi

D) Ekvatora göre konumu

E) Kutuplara olan uzaklığı

 

10. Aşağıda coğrafi koordinatları verilen bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Gece - gündüz süreleri arasındaki fark azdır.

B) Yıl içinde dört mevsim belirgin olarak yaşanır.

C) Güneş ışınlarını yılda iki kez dik açıyla alır.

D) Sıcaklık ortalaması yüksektir.

E) Cisimlerin gölge boyları yılda iki kez sıfır olur.

 

11. Bir yerin özel konumunun belirlenmesinde, aşağıdakilerden hangisi ölçüt olamaz?

A) Deniz seviyesinden yüksekliği

B) Boğazlara göre konumu

C) Sanayi merkezlerine göre konumu

D) Önemli ticaret yollarına göre konumu

E) Kutuplara göre konumu

 

12. Boylam dereceleri aynı olan İzmit ve Denizli' de gündüz sürelerinin farklı olmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Greenwich'in doğusunda-bulunmaları

B) Başlangıç meridyenine uzaklıklarının farklı olması

C) Aynı saat diliminde yer almaları

D) Ekvator'a olan uzaklıklarının farklı olması

 

13. Enlemleri aynı olan yerlerin sıcaklarının da aynı olduğu söylenemez.

Aşağıdakilerden hangisi, bu sıcaklıkların farklı olmasında bir neden olarak gösterilemez? (Bakı durumu aynı kabul edilecektir.)

A) Nemlilik

B) Güneş ışınlarının gelme açısı

C) Yükselti

D) Karasallık

E) Denize göre konum

 

14. Türkiye, 36°-42° Kuzey paralelleri ile 26°-45" Doğu meridyenleri arasında yer alır

Bu bilgi; Türkiye hakkında, aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz?

A) Ekvator'un kuzeyinde yer aldığının

B) Doğu ve batı sınırları arasında 76 dakika şamarı farkı olduğunun

C) İç kesimlere gidildikçe yağışın azaldığının

D) Orta kuşakta bulunduğunun

E) Greenwich'in doğusunda yer aldığının

 

15. Aşağıdaki koordinat sisteminde Dünya'nın bir bölümü gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisi Türkiye sınırları içinde yer alır?

A) 1E

B) 2A

C) 3D

D) 3E

E) 4D

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. D          2. D          3. B          4. C          5. D

 

6. D          7. C          8. E          9. A          10. B          11. E          12. D

 

13. B          14. C          15. A


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız
İLGİLİ KONULAR


Kendine saygın, sevgin ne kadar olursa diğer insanlara da o kadar sevgi saygı duyarsın ya da tam tersi. Kendini sevip saygı duymanın yolu da kendini bilmekten geçer.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA KARİYER OYUN BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR