COĞRAFİ KONUM, MATEMATİK, ÖZEL, PARALEL, MERİDYEN TEST 2

Bu testimizde coğrafi konum soruları ygs, türkiye'nin coğrafi konumu test, paralel ve meridyen soruları ve cevapları, paralel meridyen soruları, coğrafi konum konu değerlendirme test, matematik konum test, özel konum test gibi konuları ele alacağız.

 

1. Türkiye'nin jeopolitik konumunu etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi diğerlerine göre daha az öneme sahiptir?

A) İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması

B) Ortalama yükseltisinin batıdan doğuya doğru artması

C) Orta Doğu ülkelerine göre zengin su kaynaklarına sahip olması

D) Önemli ticaret yollarının başlangıç ya da bitiş noktalarında yer alması

E) Dünya tarihinde önemli yeri olan üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı alanda bulunması

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'yi doğrudan ya da dolaylı yönden etkileyen sorunlardan biri değildir?

A) Keşmir sorunu

B) Kosova sorunu

C) Batı Trakya sorunu

D) Kafkasya'daki sorunlar

E) Bosna - Hersek sorunu

 

3. Türkiye'nin, aşağıdaki ülkelerin hangisiyle olan kara sınırı daha uzundur?

A) Gürcistan

B) Suriye

C) İran

D) Bulgaristan

E) Irak

 


4. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin jeopolitik konumuyla ilgili değildir?

A) Transit taşımacılığın gelişmesi

B) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması

C) Dünya'daki sorunlu bölgelerin yakınında bulunması

D) Doğal gaz ve petrol boru hatlarının ülkemizden geçmesi

E) Önemli kara ve deniz yollarının kavşak noktasında yer alması

 

5. Türkiye ile aşağıdaki ülkelerden hangisi arasında, Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığı sorunu bulunmaktadır?

A) Bulgaristan

B) Suriye

C) Mısır

D) İtalya

E) Yunanistan

 

6.

I. Eski Dünya kıtalarının ortasında yer alması

II. Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklimlerin görülmesi

III. Akarsu ve göl bakımından zengin olması

IV. iki ayrı yarımada üzerinde yer alması

V. Serbest piyasa ekonomisinin kurallarını uygulaması

Yukarıdakilerden hangisi, Türkiye'nin jeopolitiğinde etkili olan değişken unsurlara örnek olarak gösterilebilir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

 

7. Türkiye'nin jeopolitik konumunu etkileyen aşağıdaki unsurlardan hangisi, zaman içinde değişiklik göstermez?

A) Politik değerleri

B) Askerî değerleri

C) Coğrafi özellikleri

D) Sosyo kültürel değerleri

E) Bilimsel ve teknolojik değerleri

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin jeopolitik önemini daha çok artırmıştır?

A) İklim ve bitki çeşitliliğinin fazla olması

B) Yer altı kaynaklarının çeşidinin fazla olması

C) Çeşitli tarihi değerlere ve doğal güzelliklere sahip olması

D) Nüfus yoğunluğunun bölgelere ve yörelere göre farklılık göstermesi

E) Dünya'daki enerji kaynaklarının % 70'inin Türkiye'nin çevresindeki bölgelerde toplanmış olması

 

9. Jeopolitikle etkili olan unsurlar, değişen ve değişmeyen unsurlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi jeopolitiği etkileyen değişen unsurlardan biridir?

A) Bitki örtüsü

B) İklim özellikleri

C) Coğrafi konum

D) Jeolojik özellikler

E) Ekonomik değerler

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin Suriye ile arasındaki sorunlardan biridir?

A) Dağlık Karabağ sorunu

B) Akdeniz'deki kıta sahanlığı sorunu

C) Habur sınır kapısındaki gümrük sorunu

D) Fırat ve Dicle'nin sularının paylaşımı sorunu

E) Doğu Akdeniz limanlarının kullanımı sorunu

 

11. Bir ülkede, ekonomik ve siyasal coğrafya verilerine göre dış siyasetin oluşturulması ve yönlendirilmesi, aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?

A) Jeopolitik

B) Özel konum

C) Teknocoğrafya

D) Uluslararası Pakt

E) Matematik konum

 

12. Sınır ticareti, komşu iki ülke arasında özel anlaşmalara dayanılarak yapılan ve her iki ülkenin sınıra yakın bölgelerini kapsamına alan bir ticaret türüdür.

Buna göre, coğrafi konumları göz önüne alındığında, Türkiye'nin aşağıdaki ülkelerden hangisiyle sınır ticareti yapması beklenmez?

A) Bulgaristan

B) Gürcistan

C) Suriye

D) Lübnan

E) İran

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, devletlerin uluslararası alanda yürüttükleri siyaseti etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Coğrafi konum

B) Askerî güç

C) Kültürel bağlantılar

D) Ekonomik güç

E) Nüfus yoğunluğu

 

14. Türkiye, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle birçok farklı ticarî, ekonomik, askerî ve siyasî uluslararası kuruluşa üyedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlardan biri değildir?

A) Avrupa Birliği(AB)

B) İslam Konferansı Örgütü(İKÖ)

C) Karadeniz Ekonomik İş Birliği(KEİ)

D) Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilâtı(NATO)

E) Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD)

 

15. Jeopolitik bilimi, aşağıdakilerden hangisini inceler?

A) Ülkelerin kültürel özelliklerini

B) Ülkelerin nüfus yapısındaki değişimleri

C) Matematik konumun ülke iklimine etkisini

D) Yüzey şekilleri ile ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkiyi

E) Devletlerin coğrafi özellikleri ile siyasetleri arasındaki ilişkiyi

 

16. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren sorunlardan biri değildir?

A) Irak sorunu

B) Kıbrıs sorunu

C) Batı Trakya sorunu

D) Makedonya sorunu

E) Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığı sorunu

 

17. Türkiye'den geçen ticaret yollarının genellikle doğu - batı doğrultusunda uzanması, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A) Bitki örtüsüne

B) Nüfus dağılışına

C) İklim özelliklerine

D) Yer altı kaynaklarına

E) Jeomorfolojik özelliklere

 

18. Türkiye'nin aşağıdaki bölgelerden hangisiyle etnik, tarihî, kültürel bağları bulunmaz?

A) Orta Asya

B) Kafkaslar

C) Balkanlar

D) Orta Doğu

E) Latin Amerika

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-B           2-A           3-B            4-B            5-E

 

6-E            7-C            8-E            9-E           10-D           11-A            12-D

 

13-E           14-A           15-E           16-D           17-E           18-E


Diğer Coğrafya Notları, Testleri ve Videoları için Tıklayınız

Zalime merhamet mazluma ihanettir.
KPSS MATEMATİK KPSS GEOMETRİ KPSS VATANDAŞLIK KPSS TÜRKÇE KPSS TARİH KPSS COĞRAFYA
İNGİLİZCE ALMANCA İTALYANCA BİLGİSAYAR YAZILIM BİLGİSAYAR NETWORK
BİLGİSAYAR DONANIM BİLİŞİM TERİMLERİ CİLT VE CİLT BAKIMI HASTALIKLARIMIZ İNSAN VÜCUDU NEDİR